Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SUNDHED - SAMMEN - HVER FOR SIG

I 2020 gennemførte vores sundhedsambassadører (læs mere om dem HER) nogle lokale sundhedsaktiviteter, fx en kanotur på Københavns kanaler og yogatimer på vores kontor i Århus. Det var i 2020 dog ikke muligt at få influenza-vaccinationen, og DHL blev aflyst.

Bevægelse er særligt vigtigt, når vi hovedsagligt arbejder hjemmefra. Vi har derfor haft et webinar med en ergoterapeut om arbejdsstillinger, og man kan få skærme, kontormøbler, mv. med hjem. Der er mulighed for at deltage i online pausegymnastik to gange om dagen, og en gang om ugen er der tilbud om online yoga og HIIT-træning.

SUNDHED - PÅ CYKEL OG ONLINE

Vi deltog i ”Vi cykler til arbejde”, men cyklede ikke så langt, da mange arbejdede hjemmefra. Til Arbejdspladsernes motionsdag kunne vi ikke mødes fysisk. I stedet havde vi online aktiviteter, bl.a. morgensang, motion med træner fra Dansk Firmaidræt, foredrag om mental sundhed og mindfuldness, og små træningsvideoer med elastikker, som alle havde fået inden.

SUNDHED - PÅ CYKEL OG ONLINE

DATAOVERSIGT - FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

Som det fremgår af tabellen nedenfor er medarbejderomsætningen steget til 13,2% i 2020. Vi måtte desværre afskedige nogle som følge af omstruktureringer, andre har fundet nye jobs og en del er gået på pension.

Sygefraværet i 2020 var på samme niveau som i 2019. Man skal i år dog nok være varsom med at tolke på sygefraværet. Der kan have været længere sygdomsforløb med corona, og behovet for at sygemelde sig, hvis man er lidt sløj, er ikke det samme, når man arbejder hjemmefra.

I juni 2020 foretog vi en ekstra Social Kapital måling. Det samlede resultatet var hele 2 procentpoint højere end målingen i september 2019, hvilket var meget positivt, især i lyset af coronakrisen.

Tabel Medarbejdersammensætningen


Fastholdelse

I FTFa tager vi ansvar for vores medarbejdere, også når deres arbejdsevne ændres. I 2020 var 18 personer på seniorordning, i fleksjobs eller havde tilpassede vilkår efter sygdom.

En rummelig arbejdsplads

Vi ønsker så vidt muligt at inkludere personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Grundet coronarestriktioner kunne vi ikke have personer i virksomhedspraktik. Til gengæld startede en voksenelev hos os, vi har haft to studerende i uddannelsespraktik og en person i jobafklaringsforløb, hvor personen efterfølgende blev godkendt til fleksjob.

MARTIN STARTEDE SOM VOKSENELEV I VORES IT-AFDELING 1.2.2020


Martin tager IT-support uddannelsen på TEC og skal de næste to år skiftevis have undervisningen på skolen og arbejde hos os.

MARTIN STARTEDE SOM VOKSENELEV I VORES IT-AFDELING 1.2.2020