Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MEDARBEJDERUDVALG OG AMBASSADØRER

I FTFa er medarbejderindflydelse vigtigt. Læs nedenfor om de forskellige udvalg:

Samfundsansvarsudvalg

I 2019 nedsatte vi et samfundsansvarsudvalg med medarbejdere og ledere fra forskellige faglige og geografiske dele af organisationen. Medlemmerne er udpeget af ledelsen, og motiverer kollegaer til at komme med forslag til forbedringer af vores samfundsansvar og vurdere, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Sundhedsudvalg

Medarbejdere fra vores 4 kontorer, der har meldt sig til at være sundhedsambassadører for deres kolleger rundt om i landet. Ambassadørerne inspirerer til sundheds- og sociale aktiviteter, der styrker kollegaskab og lokalt engagement. Alle kan komme med input til sundhedsfremmende indsatser, som udvalget prioriterer, fordeler midler til og arrangerer. Det kan være lokale aktiviteter eller landsdækkende tilbud, som DHL, Dansk Cyklistforbunds kampagne ”Vi cykler til arbejde” og Arbejdspladsernes Motionsdag.

Kultur- og værdiambassadører

Vi har i mange år arbejdet strategisk med vores arbejdspladskultur og værdier. Alle teams har udpeget en kultur- og værdiambassadør, som arbejder med at sætte fokus på kulturen og løbende sætte initiativer i gang, som skal forbedre kulturen. Kulturambassadøren sparrer blandt andet med lederen omkring de halvårlige Social Kapital målinger og de mere omfattende kulturmålinger.

Arbejdsmiljøudvalg

Vores lovpligtige arbejdsmiljøudvalg består af ledelse og medarbejdere, der repræsenterer alle vores lokationer. Udvalget arbejder målrettet for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Under coronapandemien har de bl.a. haft travlt med at sørge for at sikre, at alle restriktioner overholdes på kontoret og vejlede om arbejdsforhold på hjemmekontoret.

Personaleforeningen

FTFa har overenskomst med Forsikringsforbundet. Vi har en høj organiseringsgrad, i 2020 var den 88%. De tillidsvalgtes primære opgave er at yde faglig bistand til medlemmer af Forsikringsforbundet i FTFa. De besidder ved rekrutteringer, trivselssamtaler eller alvorlige samtaler og står til rådighed ved for behov for hjælp, støtte eller blot en fortrolig snak. De er endvidere repræsenteret i Samarbejdsudvalget og i overenskomstforhandleringerne. OK21 bliver en 1-årig forlængelse af den nuværende.