Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MEDARBEJDERTRIVSEL I EN CORONATID

Trivsel har høj prioritet i FTFa – og det har været endnu vigtigere at fokusere på medarbejdernes trivsel i et år præget af usikkerhed og store forandringer i måden, vi arbejder på. Dertil har omfanget af hjemmearbejde udfordret den daglige føling med hinanden, og trivslen der er forbundet med at føle sig som en del af et fællesskab.

Dette er noget såvel ledelsen, personaleforeningen, samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøudvalget og vores kultur- og værdiambassadører har haft stor opmærksomhed på (læs mere om vores udvalg HER). Der har løbende været dialog omkring implementeringen af Sundhedsstyrelsens restriktioner, hvordan vi støtter og opmuntrer hinanden, når vi ikke ses fysisk eller tager hensyn til hinandens forskelligartede udfordringer og behov.

Dette måtte vi lære hen ad vejen og lagde, så at sige, skinnerne mens toget kørte. Mens nedlukningen i foråret bar præg af mere kortsigtede løsninger, da ingen - hverken myndigheder eller vi - jo helt vidste, hvor længe coronapandemien reelt varede eller betød, så har vi siden sommeren vænnet os til ”den nye virkelighed” og iværksat mere langsigtede initiativer, der fremmer trivsel og motivation.


Her er nogle eksempler:

  • Fokus på distanceledelse. Fx har professor Henrik Holt Larsen sparret med ledergruppen om at lede med nærvær på afstand.
  • Stor grad af ledelsesinformation, både om forhold relateret til corona og i det hele taget om, hvad der sker.
  • Vi har afholdt online-banko, fredagsbar og andre sociale online sammenkomster.
  • Nogle teams har ”walk and talk” kaffemøder med forskellige kollegaer hver dag, andre holder daglige morgenmøder eller er i løbende kontakt hele dagen via Chatten.

Hjemmearbejde er kommet for at blive

I løbet af 2020 har vi indført nyt kommunikationssystem. Alle medarbejdere kan nu arbejde hjemmefra, også dem der besvarer opkald fra vores medlemmer. Vi har indført Teams, så flere kan mødes online og se hinanden samtidig, og der er købt adgang til webinar software, så online-undervisning også er muligt.

I FTFa har vi taget ansvar og fulgt myndighedernes coronaretningslinjer om i perioder så vidt som muligt at arbejde hjemmefra. Så hjemmearbejde er blevet en del af vores hverdag, og vi har oplevet både fordele og ulemper herved.

Fremadrettet vil vi i højere grad end tidligere benytte en kombination af hjemmearbejde og arbejde fra kontoret. Det vil ske ud fra et hensyn til, hvad der bedst gavner vores medlemmer, medarbejdere og typen af arbejdsopgaver.

FORDELE VED HJEMMEARBEJDE

Nogle medarbejdere oplever en bedre work-life balance, da de undgår transporten til og fra arbejde, og dermed får ekstra tid til fx at gå ture i dagslys eller være sammen med familien. Ved udførelse af arbejdsopgaver, der kræver høj koncentration og fordybelse, er det for nogle en fordel at gøre det hjemmefra. Her er ikke er så mange forstyrrelser i løbet af dagen – i hvert fald hos dem, der ikke har børn i hjemmeskole.

 

FORDELE VED HJEMMEARBEJDE

UDFORDRENDE TID

Men for en stor del af medarbejderne er det også en udfordrende tid, med manglende social kontakt, ensomhed og en lav fællesskabsfølelse. Nogle arbejdsopgaver egner sig bedre til at blive løst, når man er fysisk sammen. Fx udviklingsopgaver, projekter på tværs af afdelinger, undervisning, etc.

UDFORDRENDE TID