Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VORES KLIMAAFTRYK

CO2-udledningen pr. medarbejder er i 2020 på samme niveau som i 2019 og udgør et samlet fald på 25% i forhold til 2016. I figur 4.2 fremgår udviklingen på vores CO2-udledning fra el og varme i perioden 2016 til 2020.

Rundt regnet svarer et ton CO2 til, at man kører 10.500 kilometer i en personbil - en smuttur til Cape Town.

CO2-udledningen pr. medarbejder påvirkes dels af vores forbrug af el og varme, dels af antal medarbejdere og ikke mindst af forsyningsselskabernes omlægning til mere vedvarende energiformer. I FTFa ønsker vi at bidrage til Regeringens klimareduktionsmål og har i vores nye forretningsstrategi for 2021-2024 sat et mål om at reducere CO2 pr. medarbejder med minimum 20% i forhold til 2020.

Figur 4.3 CO2 udledning

Vi bad derfor i slutningen af 2020 et rådgivende ingeniørfirma om at påbegynde arbejdet med en energiscreening af vores kontor i København. Vi vil bruge deres rapport som udgangspunkt, når vi i 2021 igangsætter arbejdet med at implementere miljøforbedringer, der skal bringe os i mål med yderligere CO2-reduktioner.

Hjemmearbejde er klimaarbejde

Vi foretager ikke deciderede målinger af klimapåvirkninger i forbindelse med medarbejdertransport til og fra arbejde. Men disse er uden tvivl faldet i 2020, da mange ansatte bor langt fra vores kontorer. At vi har arbejdet meget hjemme, kan også ses på forbruget af kopipapir. Indkøbt mængde er i 2020 således faldet med hele 25% siden 2019.

Bæredygtige indkøb

I FTFa’s indkøbspolitik forpligter vi os til at tage miljøhensyn ved køb af produkter. Andelen af miljøvenlige kontorartikler har været stigende siden 2018, og udgør nu knap 40%. Økologiprocenten for de råvarer, vi bruger i kantinen, er steget markant siden 2019 og var i gennemsnit på 56% i 2020. Vores kantine har dertil stort fokus på at reducere madspild og lave klimavenlige retter – se mere HER.

Affaldssortering

I 2020 tog vi vores affaldssortering til et nyt niveau. Vi indførte sortering på alle etager på vores kontor i København, fremfor at det tidligere kun var kantinen og intern service, der sorterede. Som det fremgår af figur 4.4. faldt den samlede mængde affald forventeligt i 2020, som følge af hjemsendelsen, og samtidig steg genanvendelsesprocenten markant, hvilket er særdeles positivt.

Figur 4.4 Affald og genanvendelse

 

AFFALDSSORTERING I FTFa

Du kan i videoen her se Mette Odgaard (indkøbskoordinator) og Jesper Kofod Trampedach (servicemedarbejder), fortælle hvad vi har gjort for, at alle medarbejdere i højere grad sorterer affald.

 

Synstolkning af video 

AFFALDSSORTERING I FTFa

Se her for inspiration til klimavenlig dagligdagsmad

Vores kantine har fokus på at lave sund og bæredygtig mad til medarbejdere og besøgende i vores konferencecenter. Der er hver dag minimum én vegetarisk ret på menuen, og der er fokus på at anvende økologiske og lokale råvarer.

Her er et eksempel på en ”klimavenlig ret”, som vækker appetitten, og som du selv kan lave. Det er en af kantinens mest populære retter.

Velbekomme!

Rødbedebøffer (til ca. 4 personer)

400 g Fint revet rødbede
100 g kogte ris, hvedekerner, spelt eller lignende
80 g revet løg
50 g valnødder (kan med fordel hakkes groft)
2 æg
75 g mel
15 g salt
Peber

Alle ingredienser røres sammen.

Steges på panden. Kan eventuel færdigsteges i ovnen, hvis den alligevel er tændt.