Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa ER EN MILJØBEVIDST VIRKSOMHED

Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at bekæmpe klimaforandringerne ved at minimere miljømæssige aftryk i vedligeholdelsen og driften af vores kontorer. Vi vil fremme bæredygtigt forbrug og produktionsmetoder ved at indkøbe bæredygtige produkter og drive en bæredygtig kantine.

DATAOVERSIGT - FTFa ER EN MILJØBEVIDST VIRKSOMHED

Tabel: Dataoversigt.

Elforbrug

Igennem en årrække har vi haft fokus på miljøfremmende initiativer, især på vores kontor i København der huser ca. 70% af vores medarbejdere.

Der har været et fald i elforbruget i København fra 2019 til 2020 på 6%, men forbruget i 2019 og 2020 er markant højere end det var i 2018. Ser vi på elforbruget pr. måned i figur 4.1 ses, som forventeligt, et fald i de måneder, hvor coronarestriktionerne var strammest, og der derfor var flest, der arbejdede hjemme. Gennem hele perioden har vores servere, der driver hele vores IT-platform, kørt som vanligt. Kantinen har været åben, om end med nedsat drift, og disse områder tegner sig således for en stor del af forbruget. Det betyder med andre ord mindre for forbruget, om vi er på arbejde eller ej.

Figur 4.1 Månedsudvikling elforbrug i 2020, FTFa's kontor i Kbh.

VARME- OG VANDFORBRUG

Varmeforbruget i København var i 2020 højere, end det var i 2019. For at få klarlagt årsagen til den stigende tendens og få konkrete løsninger til, hvordan varmeforbruget kan reduceres fremadrettet, har vi igangsat en energiscreening fra et rådgivende ingeniør firma.

Vandforbruget var som forventeligt faldende i 2020, da kantinen ikke har kørt ved fuld drift, og der har været færre medarbejdere på kontoret.

VARME- OG VANDFORBRUG