Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI NÅR UD TIL VORES MEDLEMMER

Digital og målrettet nyhedsstrøm

Via vores informationssystem ”Agilic”, sender vi løbende målrettede nyheder til specifikke målgrupper, så de modtager netop den information, der er mest relevant for dem. Fire gange om året sender vi et digitalt nyhedsbrev til vores medlemmer og til vores faglige organisationer. I 2020 var clickraten på nyhedsbreve til medlemmer på 48,3%, hvilket var meget tilfredsstillende og lidt højere end i 2019.

Sociale medier

Som det fremgår af figur 6.1 har vi i 2020 fået endnu flere følgere på Facebook, og den såkaldte engagement-rate for LinkedIn er også steget og er på hele 4,6%. Som en tommelfingerregel siger man, at 2% er flot.

Figur 6.1 Sociale medier


Høj medlemstilfredshed

I begyndelsen af 2020 gennemførte vi en stor Ennova medlemsundersøgelse. Den viste en samlet tilfredshed med FTFa på 75 indekspoint ud af 100, hvilket er den højeste siden undersøgelsen begyndte i 2013. Medlemmerne er især tilfredse med, at vi udbetaler de rette dagpenge til tiden og med vores tilgængelighed. Undersøgelsen omfattede også spørgsmål om samfundsansvar, og som det fremgår under status på 2020-mål, var scoren på disse spørgsmål særdeles positiv.

Kommunikation på FTFa.dk

Antal unikke visninger på vores hjemmeside var markant højere i 2020 end i 2019, mens tiden brugerne er på siden faldt en smule. På vores hjemmeside opdaterer vi løbende indholdet og nyheder om temaer, der er relevante for vores medlemmer, organisationer og andre interessenter. I 2020 var det særligt vigtigt, at vi hele tiden informerede om coronarestriktioner, fx at vores medlemmer ikke måtte møde op på vores kontorer. Samtidig skulle vi oplyse om de mange lovændringer, fx tiltag, der påvirkede dagpengeperioden, midlertidig arbejdsfordeling mv.

CORONASITE PÅ FTFa.dk

Vi oprettede et coronasite på vores hjemmeside med gode råd til at søge job under corona, gå til online jobsamtaler, holde modet oppe og den mentale sundhed ved lige.

CORONASITE PÅ FTFa.dk