Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

STATUS PÅ 2020 MÅL

Samfundsansvarsmål nr. 5:

Vores medlemmer synes, at FTFa tager samfundsansvar og scorer minimum 72 ud af 100 på spørgsmål herom.

Målet er opfyldt

I foråret 2020 gennemførte vi en stor medlemsundersøgelse, hvor vi spurgte vores medlemmer, om de synes, at FTFa generelt påtager sig et samfundsansvar. På en 100-point skala scorede medlemmerne 74, hvilket lå to point over vores målsætning. Da vi spurgte dem om det samme i 2017, var resultatet 70 indekspoint.

I samme undersøgelse scorede medlemmerne 81 point ud af 100 på spørgsmålet om, hvor vigtigt det er for dem, at FTFa tager samfundsansvar. I 2017 scorede de 76 på dette spørgsmål. Det er således tydeligt, at vores medlemmer synes, det er vigtigt, at vi tager samfundsansvar. Dette forpligter og er også en af grundene til, at vi laver denne rapport, så vores medlemmer og andre interessenter kan følge med i det arbejde, vi gør på området.