Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FN’S VERDENSMÅL PÅ SPIL I HVERDAGEN

Skal FN’s 17 verdensmål nås inden 2030, må alle lande, virksomheder og individer bidrage. I FTFa ønsker vi at tage ansvar og støtte målene på den måde, vi direkte og indirekte påvirker omgivelserne på.

Vi kan især bidrage til mål 8, 10 og 12:

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vi er med til at fremme mål 8, når vi rådgiver vores medlemmer i jobsøgning, formidler jobs til virksomheder eller støtter studerende, opsagte og personer med risiko for langtidsledighed.

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Det gavner mål 10, når vi udbetaler dagpenge rettidigt, tilbyder lønsikring og påvirker regler og offentlig debat om dagpengesystemet og kompensationsgrad.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Vi bidrager til mål 12, når vi rapporterer strategisk om vores samfundsansvar, stiller CSR-krav til vores leverandører, reducerer CO2 udledninger og madspild, sorterer vores affald m.m.

Mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Karsten bidrager til, at medlemmer kan forkorte eller undgå deres ledighedsperiode, hvilket fremmer fuld og produktiv beskæftigelse i Danmark. 

Jeg tager kontakt til opsagte medlemmer og fortæller dem om vores tilbud om job- og karriererådgivning, sm de kan benytte allerede fra de bliver opsagte. Mange siger til mig, at de er glade for at få et venligt ”skub” og komme i gang med deres jobsøgning, før de eventuelt kommer på dagpenge. Karsten, Karriererådgiver

Mål nr. 10: Mindre ulighed

Thor hjælper ledige over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet og bidrager til, at de kan søge jobs på lige vilkår som andre aldersgrupper. 

Jeg holder webinarer med et hold medlemmer, der er med i et forløb, hvor de får sparring om afklaring, jobsøgning og motivation. De øver sig bl.a. i at gå til ”online-jobsamtale”, så de bliver stillet på lige fod med yngre jobsøgere, der er mere vant til at begå sig digitalt. Thor, Jobrådgiver

Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Elvira bruger økologiske råvarer og er med til at reducere madspild, hvilket fremmer ansvarlig forbrug. 

I kantinen har vi stort fokus på at mindske madspild. Vi gør vores bedste for at anvende alle rester. Fx bruger vi rester af kogt ris og pasta i vores hjemmebagte brød. Vi fryser grøntsagsrester, der senere bruges til vegetarbøffer, og laver chips af blomkålsbladene. Elvira - Ernæringsassistent