Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ET SOLIDT FUNDAMENT

Vores arbejde med samfundsansvar er baseret på principperne om interessentundersøgelser- og dialog, en partnerskabstilgang og åben og troværdig kommunikation.

Samarbejde og dialog med vores interessenter er grundlaget for, at vi kan træffe ansvarlige beslutninger og tage balancerede og bæredygtige hensyn i vores daglige arbejde.

DATAOVERSIGT - ET SOLIDT FUNDAMENT

Tabel - Et solid fundament


Partnerskaber med vores faglige organisationer

Vi har partnerskabsaftaler med 56 ud af de 58 faglige organisationer, vi samarbejder med. Aftalerne danner ramme for vores løbende samarbejde, om bl.a. fælles indmeldelse af medlemmer, sparring i konkrete medlemssager, beredskabsmøder i virksomheder ved afskedigelser mv.

Vi samarbejder bl.a. med vores faglige organisationer om at ”opspore” opsagte medlemmer, så de kan få sparring om karriereudvikling og jobsøgning fra os eller deres faglige organisationer, mens de er i opsigelsesperioden. Ved at starte afklaring og jobsøgning allerede i opsigelsesperioden undgår nogle medlemmer at blive ledige og andre får et kortere ledighedsforløb.

Et andet eksempel er, at vi i 2020 afholdt en lang række webinarer sammen med Finansforbundet for knap 600 opsagte medlemmer i finanssektoren. Med udgangspunkt i medlemmernes behov, præsenterer vi sammen med karriererådgivere i Finansforbundet den fulde palette af tilbud om job- og karriereudvikling, de kan benytte fra såvel Finansforbundet som FTFa, og introducerer dem til relevante regler i forhold dagpenge, lønsikring mv.

Individualiserede a-kasser

For at give vores medlemmer en let og overskuelig indgang til både deres faglige organisation og a-kasse lancerede vi i 2018 Finansforbundets a-kasse – en del af FTFa. I løbet af 2020 er to nye kommet til: Konstruktørforeningens a-kasse – en del af FTFa og Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa.

Samarbejdet indebærer fx fælles indmeldelse, et a-kassesite på organisationerne hjemmeside og brug af et fælles navn/logo.