MEDLEMSKAB FOR STUDERENDE OG NYUDDANNEDE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål.

Hvad betyder det at skifte status?

Det er ikke alle, der skal skifte status. Det afhænger blandt andet af, om du har haft lønnet arbejde, mens du læste.

Hvis du skal skifte status, så skal det ske senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse

Der er bestemte blanketter, du skal bruge for at skifte status. Hvis du har været gratis medlem, skal du sende beskeden Uddannelsesafslutning senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse, hvis du har skiftet status.

Du sender beskeden i Tast Selv.

Hvornår kan jeg være gratis medlem af FTFa?

Du kan blive gratis medlem af FTFa, hvis du er under 30 år gammel og læser på en uddannelse, der varer mindst 18 måneder. 

Er du over 30 år, kan du være gratis medlem af FTFa, hvis din uddannelse varer mindst 18 måneder. Men for at være gratis medlem af FTFa, er der et lovkrav om, at du er tilmeldt og betaler til efterlønsordningen. Du skal desuden have haft ret til dagpenge ved uddannelsens start. Det er politisk besluttede krav. Du kan maksimalt have gratis medlemskab som studerende i 5 år.

Kan du ikke blive gratis medlem, har vi valgt, at du slipper for at betale administrationsbidraget til FTFa, mens du er under uddannelse. Du skal derfor kun betale den del af kontingentet, som staten kræver.

Uanset om du under eller over 30 år, er der en indtægtsgrænse for at være gratis medlem:

  • Er din uddannelse SU-berettiget, må du årligt ikke tjene mere end det maksimale dagpengeniveau
  • Er du elev, må du ikke arbejde ved siden af dit elevjob
  • Er din uddannelse en kombination af SU og elevløn, så skal du kontakte FTFa for at høre mere om dine muligheder

Har du mistet dagpengeretten, kan du være gratis medlem, mens du er ledig. Men du skal være tilmeldt jobnet.dk, og du må ikke modtage offentlig forsørgelse (kontanthjælp eller revalideringsydelse).

Jeg er studerende over 30 år og kan ikke blive gratis medlem – hvad koster medlemskabet så?

Kan du ikke blive gratis medlem koster det kun 368 kr./md. at være medlem af FTFa. Som studerende er du nemlig fritaget for at betale administrationsbidraget på 100 kr. til FTFa. Når du er færdig med din uddannelse, koster et almindeligt medlemskab 468 kr./md

Hvornår skal jeg som studerende melde mig ind i en a-kasse?

Er du studerende, kan du med fordel melde dig ind i FTFa allerede, når du starter på dit studie. Det er helt gratis, og du kan få hjælp hos FTFa’s jobrådgivere, mens du læser.

Ellers skal du melde dig ind i FTFa senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse for at sikre din ret til dagpenge. Du kan maksimalt have gratis medlemskab som studerende i 5 år.

Har du mere end et år tilbage af dit studie?

Hvis du har mere end et år tilbage af dit studie, og du melder dig ind i FTFa som gratis medlem, kan du få dagpenge allerede fra dagen efter, du afslutter dit studie. Du opnår ret til dagpenge på dimittendsats.

Kan du ikke blive gratis medlem, kan du alligevel med fordel melde dig i a-kasse, da du så kan få ret til dagpenge fra dag ét efter, du afslutter din uddannelse. Ellers går der en måned, inden du kan få dagpenge, efter du er færdig med din uddannelse.

Bliv medlem

Har du mindre end et år tilbage af dit studie?

Har du mindre end et år tilbage af dit studie, skal du huske at melde dig i a-kasse senest 14 dage, efter at du har afsluttet din uddannelse for at få ret til dagpenge. Du kan få dagpenge på dimittendsats efter en måned.

Bliv medlem

Er du ansat som elev?

Er du ansat som elev på kontrakt, er din uddannelse først afsluttet den dag, din kontrakt udløber. Husk, at du skal melde dig i a-kasse senest 14 dage derefter.

Tager du noget af din uddannelse i udlandet?

Har du taget en del af din uddannelse i udlandet, eller overvejer du at rejse ud for at studere, er reglerne for optagelse i a-kassen de samme som for danske uddannelser.

Det er meget vigtigt, at du kontakter FTFa, inden du rejser ud. Der kan nemlig være nogle særlige forhold, som om uddannelsen er offentligt anerkendt. Ring til os på 70 13 13 12 eller send en besked til os i Tast Selv.

 

Skal jeg forny mit gratis medlemskab?

Du har gratis medlemskab i hele din studieperiode og skal derfor ikke forny dit gratis medlemskab. Du kan dog maksimalt have gratis medlemskab som studerende i 5 år. Hvis du afbryder din uddannelse eller tjener mere end den tilladte grænse for gratis medlemskab (215.000 kr. inkl. SU), skal du tage kontakt til os.

Når du har færdiggjort din uddannelse, skal du skifte status til nyuddannet, for at have ret til dagpenge.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: