UDBETALINGER AF LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om udbetaling af lønsikring.

Kan jeg få penge fra FTFa Lønsikring med det samme?

Lønsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter tegningsdagen. Herefter starter din kvalifikationsperiode, som er de første 9 måneder, hvor du betaler til forsikringen. I den periode kan du ikke få udbetalt lønsikring.  

I kvalifikationsperioden må du ikke blive opsagt eller have konkret viden om, at du bliver opsagt. Bliver du opsagt eller får konkret viden om, at du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, mister du retten til lønsikring for den ledighedsperiode. 

Den første måned er en selvrisikoperiode første udbetaling sker efter 30 dages ledighed. Det er endvidere et krav, at du har haft mindst 12 måneders beskæftigelse inden du blev ledig.

Hvor længe kan jeg få penge fra FTFa Lønsikring

Lønsikringen dækker op til 36 måneder - dog højst 12 måneder pr. ledighedsperiode.

En ny udbetalingsperiode kræver, at du har haft mindst seks sammenhængende måneders fast arbejde. 

En udbetalingsperiode starter dog tidligst efter 1 måneds selvrisikoperiode.

Hvordan får jeg penge fra FTFa Lønsikring?

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og vil have udbetalinger fra din lønsikring, skal du anmelde din ledighed online. Det gør du ved at klikke her. Log ind med dit Nem-Id og klik på den blå knap "Anmeld her". Vi anbefaler, at du anmelder din ledighed online, når du udfylder ledighedserklæringen for at få dagpenge.

For at få udbetalt lønsikring (ved fortsat ledighed) skal du anmelde din fortsatte ufrivillige ledighed online en gang om måneden. Det gør du ved at klikke her. Log ind med dit Nem-Id og vælg menuen "Selvbetjening". Brug vores udbetalingskalender for at se, hvornår du skal indsende både online- blanketten om fortsat ledighed og dit dagpengekort.

Online anmeldelse vedr. lønsikring

Anmeld ufrivillig arbejdsløshed (benyttes hvis du har mistet dit job ufrivilligt). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din ledighed via den blå knap "Anmeld her"

Anmeld uarbejdsdygtighed (benyttes hvis du er blevet uarbejdsdygtig og har mistet dit job). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din uarbejdsdygtighed via den blå knap "Anmeld her"

Anmeld fortsat ufrivillig arbejdsløshed (benyttes ved fortsat ledighed - skal udfyldes hver måned). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din fortsatte ledighed via menuen "Selvbetjening".

Anmeld fortsat uarbejdsdygtighed (benyttes ved fortsat uarbejdsdygtighed – skal udfyldes hver måned). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din fortsatte uarbejdsdygtighed under menuen "Selvbetjening".

Hvornår kommer udbetalingerne?

Udbetalingen af lønsikringen følger udbetalingsperioderne for dagpenge. Gå til oversigten her

Vær opmærksom på, at de første 30 dage er selvrisikoperiode. Dvs. at hvis du fx er ledig fra 1. januar, vil perioden fra 1. januar til 31. januar være selvrisikoperiode. Da forsikringsydelsen er bagudbetalt, vil ydelsen for perioden 1. februar til 28. februar komme til udbetaling 1. marts.

Kan jeg få udbetalt FTFa Lønsikring, når jeg har haft arbejde i udlandet?

Det er muligt at få udbetalt lønsikring efter arbejde i udlandet, hvis du:    

  • har bevaret og betalt (via en dansk bank) til din FTFa Lønsikring
  • genoptager dit medlemskab af FTFa
  • er berettiget til dagpenge

 

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: