KURSER OG UDDANNELSE

Se de mest stillede spørgsmål og svar om kurser og uddannelse i forbindelse med ledighed og medlemskab af a-kassen, herunder.

Kan jeg uddanne mig, mens jeg er ledig?

Som ledig har du mulighed for at følge kurser eller uddannelse, mens du modtager dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så derfor skal undervisningen være af begrænset omfang. 

Du kan deltage på en uddannelse hvor undervisningen er sat til højst 20 timer om ugen. Derudover må uddannelsen ikke være SU berettiget som heltidsuddannelse. Enkeltfag på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner vil som regel være SU berettigede og derfor ikke mulige at deltage i. Til gengæld vil du typisk godt kunne deltage i fx Merkonomuddannelsen, Meritlærer- og Meritpædagog uddannelserne og HD – forudsat at undervisningen er på højst 20 timer om ugen.

 

Typer af uddannelse og kurser, der kan kombineres med dagpenge:

Jobrettet uddannelse

Alt efter din uddannelsesmæssige baggrund har du mulighed for at deltage i seks ugers jobrettet uddannelse. Læs mere om jobrettet uddannelse

Undervisning

Du kan deltage på en uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke er SU-berettiget som heltidsuddannelse. 

Aftenskole

Traditionel undervisning på aftenskole – for eksempel FOF og AOF

Folkeskoleniveau

Du kan deltage i undervisning svarende til 8. -10. klasse i et ubegrænset antal timer.

Gymnasiale enkeltfagskurser

Enkeltfag på gymnasiale uddannelser som HHX og HF under 20 timer om ugen.

Undervisning fra faglig organisation eller FTFa

Undervisning i op til to uger arrangeret af faglig organisation eller FTFa. 

Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter

Hvis uddannelsen er SU-berettiget, kan du deltage i undervisning i op til seks timer om ugen. Uddannelsen skal have tilknytning til din tidligere gennemførte uddannelse, og du skal i forvejen have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af en varighed på mindst 18 måneder.

Du kan kun deltage i denne type uddannelse, indtil du skal i aktivering.

Mens du er på kursus eller uddannelse, skal du være aktivt jobsøgende og være klar til at afbryde kurset eller uddannelsen, hvis du får tilbudt arbejde.

Det er FTFa, der godkender ansøgninger om kurser. 

For at få godkendt kurser skal du udfylde blanket D13, hvor du skriver, hvilken uddannelse du vil påbegynde, samt hvor mange timer du har undervisning.

Hvad er jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er seks ugers kurser på dagpenge. 

Jobrettet uddannelse er ikke for alle ledige. Det er din uddannelsesbaggrund og en positivliste over uddannelser, der afgør, om du kan få jobrettet uddannelse. 

Du kan få jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse (KVU). Du skal have været ledig i 5 uger før du kan få jobrettet uddannelse.

Men har du taget en kort videregående uddannelse, og har du en gymnasial uddannelse, som for eksempel en studentereksamen, kan du ikke få jobrettet uddannelse. Kommer du derimod med en erhvervsfaglig baggrund inden din korte videregående uddannelse, kan du godt få bevilget jobrettet uddannelse. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over hvilke uddannelser, der kan give ret til jobrettet uddannelse.

Du kan læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her.

I den periode, hvor du er på kursus, kan jobcentret formidle dig job, som du er forpligtet til at tage imod. Du er ikke forpligtet til selv at søge job i de uger, hvor du deltager i en jobrettet uddannelse på fuld tid.

Hvornår kan jeg få jobrettet uddannelse?

Er din uddannelse omfattet af positivlisten over hvilke uddannelser, der giver adgang til jobrettet uddannelse, kan du søge om jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger.

Er du 25 år eller ældre, kan du deltage i jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger og frem til, du har været ledig i ni måneder.  

Er du under 25 år, kan du deltage i jobrettet uddannelse når du har været ledig i 5 uger og til du har været ledig i seks måneder.

Du skal være opmærksom på, at din uddannelsesbaggrund og en positivliste over uddannelser har betydning for, om du kan få bevilget jobrettet uddannelse.

Hvordan søger jeg om jobrettet uddannelse?

Du søger om jobrettet uddannelse på blanketten AR237.

Du kan også søge digitalt om jobrettet uddannelse via Min side" på jobnet.dk. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle typer jobrettet uddannelse, du kan søge via jobnet.dk.

Ønsker du en uddannelse, der ikke kan søges digitalt, skal du benytte blanketten AR237.

Bemærk, at filen downloades til din computer, og at du derfra skal åbne den i din pdf-viewer. Hvis ikke du gør det, kan du komme ud for ikke at kunne se filen.

Hvad er VEU?

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse. Det er en mulighed for at få økonomisk støtte til en voksen- eller efteruddannelse på erhvervsuddannelsesniveau.

Kurserne afholdes på AMU-centre, tekniske skoler, erhvervsskoler og handelsskoler. Du kan kun få VEU-støtte, hvis kursusstedet er godkendt til at afholde det kursus, du gerne vil følge.

Læs mere om VEU

Hvad er SVU?

SVU står for Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er en mulighed for at få økonomisk støtte, hvis du er i job og ønsker at efter- eller videreuddanne dig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Med SVU kan du deltage i undervisningen i arbejdstiden.

Læs mere om reglerne på www.svu.dk

Hvor meget kan jeg få udbetalt, mens jeg uddanner mig?

Det er typen af uddannelse, der afgør om og hvor meget, du kan få i økonomisk støtte. Mulighederne for støtte afhænger også af, om du er ledig, eller om du er i beskæftigelse.

Som ledig kan du deltage i jobrettet uddannelse med dagpenge. Er du i job, kan du få VEU eller SVU.

Læs mere om reglerne på www.svu.dk

Ved jobrettet uddannelse får du din dagpengesats.

Læse mere om reglerne for VEU på www.veug.dk

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: