OPTJENING OG AFHOLDELSE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om, hvordan du optjener og afholder feriedagpenge.

NYE REGLER SIDEN 1. SEPTEMBER 2020

Den 1. september trådte nye ferieregler i kraft. Det betyder ændringer i perioden, du optjener feriedage i, og i måden du kan holde dine feriedage på.

Du optjener løbende feriedage, og du kan også bruge dem løbende. Det betyder, at de feriedage du optjener i fx oktober, kan du holde allerede i november. Du kan selvfølgelig også spare dine feriedage op og vente med at holde dem samlet på et senere tidspunkt.

Du optjener feriedage i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder).

Du kan holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Hvordan optjener jeg feriedagpenge? (ferieåret)

Du optjener ret til dage med feriedagpenge på baggrund af a-kassens udbetaling af dagpenge og feriedagpenge, samt udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark/kommunen. Ferieåret, hvor du optjener feriedage, løber fra den 1. september til den 31. august det følgende år.

Er du fuldtidsforsikret, optjener du 2,08 feriedage for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge. 

Er du deltidsforsikret, optjener du 2,08 dage, hvis du får udbetalt for 130 timer.

Får du udbetalt for et mindre antal timer, sker der en forholdsmæssig beregning. 

OBS! Du har først optjent ferien på det tidspunkt, hvor fx dagpengene er udbetalt til dig. Det betyder, at dagpenge for september måned skal være udbetalt, før du har optjent ret til feriedagpenge. Du kan derfor først få udbetalt feriedagpenge fra oktober måned. 

Er du fuldt ledig i et ferieår, kan du kan højst optjene 25 dage med feriedagpenge. 

Er du nyuddannet på dagpenge (og ikke er forsørger) optjener du 1,81 feriedage pr måned, når du får udbetalt 160,33 timer for en måned.

Hvornår skal jeg have holdt min ferie?

Du kan frit lægge og holde din ferie i perioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). Den periode kaldes ferieafholdelsesperioden.

Du skal senest have holdt din ferie med feriedagpenge den 31. december i ferieafholdelsesperioden. Derefter kan du ikke længere få udbetalt feriedagpengene, da afholdelsesperioden fra 1. september til 31. december ikke kan forlænges.

Hvornår skal jeg senest søge om at få feriedagpenge udbetalt? –ansøgningsfrist

Du skal senest søge om at få dine feriedagpenge udbetalt den 31. januar året efter, du holdt ferien.

Den ferie, du fx har optjent i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, skal du holde inden den 31. december 2021. Har du holdt ferien inden den 31. december 2021, har du frem til den 31. januar 2022 til at søge om udbetaling af feriedagpengene.

Vil du have dine feriedagpenge udbetalt inden din ferie, anbefaler vi, at du søger om pengene fire uger inden, din ferie starter.

OBS! Din ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet. Du mister retten til de dage med feriedagpenge, du ikke har holdt inden den 31. december.

Kan jeg holde ferie før, jeg har optjent dage med feriedagpenge?

Ja, det kan du godt. I første omgang må du dog selv betale. Du kan nemlig kun få udbetalt feriedagpenge for det antal dage, du allerede har optjent. Når du evt. senere har optjent ret til de dage, du har holdt, kan du søge om og få udbetalt feriedagpenge for de afholdte dage. 

Her er et eksempel:

Søger du om ferie med feriedagpenge i 5 dage, men har kun optjent ret til 3 dage, kan du godt holde alle 5 dage. Du får i første omgang kun udbetalt feriedagpenge for de 3 dage, du allerede har optjent ret til. Får du senere udbetalt fx dagpenge for en hel måned fra a-kassen, så optjener du ret til 2 dage mere, som du så kan søge om at få udbetalt.

Hvad hvis jeg har feriedage fra min arbejdsgiver?

Har du optjent feriedage og feriepenge fra din arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde dem før, du kan få udbetalt feriedagpenge fra FTFa. 

Har du fx været deltidsansat hos flere arbejdsgivere, får du hver måned ret til 2,08 dage fra hver arbejdsgiver. Du skal dog kun afholde det antal feriedage, der maksimalt kan optjenes efter ferielovens regler – altså max 2,08 dage per måned, før du har ret til feriedagpenge. Holder du fx ferie i december måned, skal du kun have holdt 3 x 2,08 = 6,24 feriedage, som du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge. 

Har du overført ferie optjent hos en arbejdsgiver fra et tidligere ferieår, skal de også være afholdt, før du kan få feriedagpenge.

Hvis du overfører ferie fra det nuværende ferieår til næste ferieår, sidestilles de overførte dage med afholdt ferie. En aftale om overførsel af ferie skal dokumenteres, fx ved en kopi af aftalen med arbejdsgiveren.

Der findes en undtagelse fra hovedreglen, hvis din arbejdsgiver har varslet ferie under en virksomhedslukning og den varslede ferie endnu ikke er afholdt.

Har du lånt feriedage af din arbejdsgiver?

Ifølge ferieloven kan du aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Det kan være relevant særligt i begyndelsen af ferieåret (september), hvor du endnu ikke har optjent ferie til fx afholdelse af en efterårsferie i oktober. De lånte dage indgår ikke i opgørelsen af retten til feriedagpenge. Feriedage, du har lånt, vil først indgå i opgørelsen i forhold til feriedagpenge, når de faktisk er optjent hos arbejdsgiveren. Du kan derfor godt få feriedagpenge, før du har afholdt lånte feriedage.  

Kan jeg få dagpenge ved ferielukning på mit arbejde?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i nogen tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

  • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
  • Have afholdt al din optjente ferie 
  • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage
  • Opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).

optjening og afholdelse.jpg

top

Afspiller nu: