OVERGANGEN TIL EFTERLØN

Få svar på de mest stillede spørgsmål om overgang til efterløn

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at kunne gå på efterløn?

1) Alder. Du skal have den rigtige alder for at kunne gå på efterløn. Din efterlønsalder bliver afgjort af din fødselsdato. Fra 2014 hæves efterlønsalderen gradvist, så den i 2026 er 64 år. Herefter bliver den reguleret i forhold til udviklingen i levealderen. Efterlønsalderen er som udgangspunkt 60 år men er:

 • 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954
 • 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954
 • 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955
 • 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955
 • 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956
 • 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958
 • 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959
 • 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959

2) Rådighed. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne gå på efterløn. Hvis du har været syg inden overgangen til efterløn, kan det betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du har et efterlønsbevis, er det ikke en betingelse, at du er rask på overgangstidspunktet. Hvis du i en periode har holdt fri for egen regning, kan det betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

3) Indkomstkrav. Du skal have ret til dagpenge, for at du kan gå på efterløn. Derfor skal du også opfylde indkomstkravet, dvs. have haft en indtægt på 238.348 (2020) inden for de sidste tre år. I nogle tilfælde skal du i stedet for indkomstkravet opfylde et beskæftigelseskrav på 1.924 løntimer inden for tre år.

4) Opbrugte ydelser. Er du ledig, må du ikke have opbrugt retten til ydelser fra a-kassen. Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du får efterlønsbeviset og på det tidspunkt, hvor du overgår til efterløn. 

5) Medlemskab. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 30 år (med undtagelse af tilfælde, hvor du er i en overgangsordning. Kontakt os for nærmere info).

6) Efterlønsbidrag. Du skal have indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. (med undtagelse af tilfælde, hvor du er i en overgangsordning. Kontakt os for nærmere info).

7) Bopæl. Når du skal på efterløn, skal du have bopæl i Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land, og så skal du være medlem af en dansk a-kasse. Der gælder særlige regler, hvis du har arbejdet eller været forsikret i udlandet. Hvis du arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne har du nemlig pligt til at lade dig forsikre i det pågældende land og melde sig ud af den danske a-kasse, men du bevarer alligevel din efterlønsret.

8) Selvstændig virksomhed. Hvis du driver, eller ønsker at drive en selvstændig virksomhed, skal du søge om tilladelse fra FTFa, inden du går på efterløn. Det kan du læse mere om her.

 

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Din efterlønsalder afgøres af din fødselsdato. Fra 2014 hæves efterlønsalderen gradvist, så den i 2026 er 64 år. Herefter reguleres den i forhold til udviklingen i levealderen. Efterlønsalderen er som udgangspunkt 60 år men:

 • 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,
 • 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,
 • 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,
 • 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,
 • 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956,
 • 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958,
 • 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, og
 • 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959, jf. dog stk. 3.

Hvad skal jeg gøre, når jeg vil på efterløn?

FTFa sender et efterlønsbevis til dig, når du har ret til at gå på efterløn. Når du ønsker at gå på efterløn, skal du bruge dette link. Du kan få efterløn, når FTFa har modtaget din ansøgning. FTFa indhenter herefter oplysninger om løn, pension og arbejdstimer fra e-indkomstregistret og beregner, hvor meget du kan få i efterløn.

 

 

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: