JEG KOMMER FRA STUDIET

Der er tre dele af dagpengereformen, der især har betydning for dig, hvis du er studerende eller nyuddannet. 

Lavere sats medmindre du har barn

Efter 1. januar 2017 får du som nyuddannet 71,5 % af den højeste dagpengesats. Det svarer til, du får 13.158 kr. om måneden i dagpenge og en timesats på 82,06 kr. Det er altså stadig højere end din SU.

Har du et barn, der er under 18 år, får du i stedet 82 % af den højeste dagpengesats. Det svarer til 15.090 kr. om måneden, og 94,11 kr. i timen.

Får du et barn, mens du er på dagpenge med dimittendsatsen på 71,5 %, vil du få den højere sats. Du giver os besked om, hvorvidt du er forælder, når du udfylder dit dagpengekort. 

Mulighed for ny sats

Har du haft mindst tre måneders arbejde? Og er det mindst seks måneder siden, du dimitterede? Så kan du måske få en højere dagpengesats.

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan vi regner din sats ud?

Ny sats mellem januar til og med juni 2017 

Har du haft 3 måneders arbejde, så kigger vi på din løn for de tre måneder, for at se, om du kan få en højere dagpengesats. 

Har din løn i de tre måneder været høj nok til, at du kan en højere sats, så regner vi højere sats. Hvor høj satsen er, afhænger af din løn. Vil din løn give dig en lavere sats, end den du har, så beholder du din dimittendsats. 

Ny sats fra juli måned 2017 

Opfylder du de to krav efter 1. juli, så undersøger vi din mulighed for en ny sats ud fra den løn, du har fået, siden du blev dimittend. Hvis vi finder ud af, din løn vil give dig en lavere sats end din dimittendsats, så beholder du dimittendsatsen. 

 

Dagpenge efter uddannelse på 18 måneder

Du kan få ret til dagpenge, hvis du afslutter en uddannelse, der er normeret til at vare tre semestre eller 18 måneder. Afslutter du din uddannelse, før der er gået 18 måneder, kan du tidligst få ret til dagpenge dagen efter, de 18 måneder er gået.  

Du skal altid huske at skifte status senest 14 dage efter, din uddannelse er afsluttet for at få dagpengeret. Bliver du færdig med studiet, inden der er gået 18 måneder, gælder din 14 dages frist fra den dag, hvor der er gået 18 måneder, siden du begyndte på studiet. 

Har du ikke været medlem af en a-kasse i et år, når du er færdiguddannet, vil du få en måneds karens, inden du kan få godkendt dagpenge.

 

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top