JEG ER KUNSTNER

Når du arbejder i den kreative branche, så er der et par ting, du skal være opmærksom på, når dagpengereformen træder i kraft 1. juli 2017. Det gælder især reglerne for, hvad en månedsløn er, og hvis du har honorar/ukontrollabelt arbejde. 

LÆS MERE HER:

Indberetning af løn

Som projektansat er det vigtigt, du ved, at det er tidspunktet for din indberetning af løn, der er afgørende, når vi ser på din månedsløn.

Det betyder fx, at hvis du har arbejdet på et projekt i fire måneder, og får din løn udbetalt som et samlet beløb, så tæller det kun som én måneds løn. Også selvom der i indkomstregistret står, at beløbet gælder for fire måneders arbejde.

Det kan få konsekvenser, når du skal optjene dagpengeret, og når du skal have regnet en dagpengesats.

 

Eksempel med indkomstkrav

Vi tager udgangspunkt i eksemplet med et fire måneders job, og forudsætter at det svarer til, at du får 25.000 kr. om måneden. Du får udbetalt 100.000 kr. for fire måneders arbejde i én samlet udbetaling.

For at få dagpengeret efter den 1. juli skal du have haft en indkomst på 223.428 kr. før skat i de sidste tre år. Vi må max medregne 18.619 kr. om måneden, når vi tæller sammen. Det vil sige, at dine 100.000 kr. kun tæller som 18.619 kr. i dagpengeregnskabet, fordi vi betragter det som én månedsløn – også selvom beløbet dækker over flere måneder.

Lad os kigge på alternativet: Hvis du havde fået udbetalt 25.000 kr. hver måned i fire måneder, så tæller det som fire månedslønninger. Det betyder, at du ”optjener” 74.476 kr. til dagpengeregnskabet, fordi 4x18.619 kr. er 74.476 kr. Det stiller dig langt bedre.

Måden din arbejdsgiver udbetaler din løn har altså fået større betydning med dagpengereformen. Der er ikke mulighed for, at vi må dele din løn op, når det bliver udbetalt som et samlet beløb. Derfor anbefaler vi, at du, fx sammen med din faglige organisation, taler med dine fremtidige arbejdsgivere om din kontrakt, så du er bedre stillet i forhold til dagpengereglerne.

 

 

Eksempel med beregning af sats

Vi fortsætter igen med eksemplet med et fire måneders job, hvor du får løn i slutningen af ansættelsen. Lad os sige, du har haft tre af den slags ansættelser de sidste to år, og derudover en række småjobs indimellem.

Din sats bliver regnet ud på baggrund af din løn i de bedst betalte 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.

Når du får udbetalt din løn på én gang, vil dine tre projektansættelser betyde, at vi kun har tre lønmåneder at regne din sats ud efter. Derfor vil vi se, om du har fået løn i flere måneder, for så skal de indgå i din satsberegning. Det betyder, at hvis du fx har haft ét mindre job til 2.500 kr. i en måned, så tæller den løn med som en hel månedsløn. Konsekvensen af det bliver, at måneder med småjobs risikerer at trække din dagpengesats ned.

Hvis du i stedet havde fået 25.000 kr. udbetalt i hver af månederne i dine tre projektansættelser, så havde det givet os 12 måneder med høj løn at beregne din sats efter. Her vil månederne med lavere indtægter ikke indgå i beregningen. 

Ukontrollabelt arbejde

Måden, vi forstår ukontrollabelt arbejde på, ændrer sig fra 1. juli. Dit arbejde vil høre til kategorien ukontrollabelt arbejde, hvis et af de to punkter er opfyldt:

  • Timerne bliver ikke registreret i indkomstregistret*

  • Dit honorar bliver registreret som b-indkomst

 

top