MISTET RETTEN TIL DAGPENGE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om, hvad du gør hvis du mister retten til dagpenge.

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg mister dagpengene

Mister du dagpengeretten, kan du fortsat være medlem af FTFa. Du kan benytte vores jobrådgivning og deltage i vores kurser og møder om bl.a. karriereskift. 

 

Kan jeg få kontanthjælp?

Kontanthjælp er en ydelse, som kommunen udbetaler, hvis du ikke har andre økonomiske muligheder, og du ikke kan forsørge dig selv og din familie. 

Den er i modsætning til dagpenge afhængig af din formue og din ægtefælle eller samlevers indtægt. Det er kommunen, der vurderer, om du kan få kontanthjælp. 

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis din ægtefælle/samlever tjener mere end 2 x kontanthjælpssatsen.  

Er du enlig og har en formue på mere end 10.000 kroner, eller har I som ægtefæller eller samlevere en formue på mere end 20.000 kroner, kan du som udgangspunkt heller ikke få kontanthjælp. 

Du kan kontakte FTFa’s socialrådgiver eller din kommune for yderligere oplysninger om kontanthjælp. 

 

Hvad er seniorjob og fleksydelse?

Et seniorjob er et job på overenskomstmæssige vilkår, som kommunen skal tilbyde dig.

Retten til et seniorjob opstår, hvis man mister sin dagpengeret indenfor de sidste 5 år før efterlønsalderen. 

Fleksydelsen er den kommunale "efterløn", du har mulighed for at få, hvis du har haft et fleksjob.

På fleksydelse modregnes din pension som udgangspunkt efter samme regler som efterlønnen. Er du ikke med i efterlønsordningen, mister du retten til både fleksydelse og seniorjob.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top