GENOPTJENING OG KARANTÆNE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om genoptjening og karantæne

Hvornår risikerer jeg karantæne?

Du får karantæne, hvis du uden en lovgyldig grund afviser et tilbud om arbejde eller aktivering. Du får også karantæne, hvis du selv opsiger dit job uden at have en lovgyldig grund til det.

Det er meget vigtigt, at du altid kontakter FTFa, inden du afslår et tilbud eller opsiger dit job, så vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning.

Er du ledig?

Du risikerer at blive trukket i dagpenge, hvis du er ledig i en længere periode uden at have arbejdet undervejs. 

1 dags karens

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge. Har du sammenlagt arbejdet i mere end 148 timer, så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag. Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge. Fire måneders-perioden starter, når du får godkendt dagpenge. Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

1 måneds færre dagpenge

Hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år, får du afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge. Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.

 

Pasningsproblemer

Når du er ledig, kan du opleve, at dit jobcenter finder et job eller et forløb, som du skal deltage i. Det skal du sige ja til. Accepterer du ikke tilbuddet, risikerer du at få en karantæne.Det kan ske, at jobcenterets tilbud ligger uden for normale arbejdstider. Har du problemer med at få passet dit barn uden for institutionens åbningstider, så skal jobcenteret kun tilbyde dig job eller tilbud, der ligger inden for normale arbejdstider.Derfor er det vigtigt, du sørger for at give jobcenteret besked, hvis du har pasningsproblemer. Ring eller skriv til dit jobcenter, så du er sikker på, de kender til dine pasningsproblemer.

Hvad kræver det at genoptjene retten til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden. 

Når du har fået dagpenge i to år, skal vi undersøge, om du har genoptjent retten til dagpenge.

Din situation afgør, om vi kigger på dine arbejdstimer eller din løn, når du skal have en ny dagpengeperiode.

Beskæftigelseskravet - hvis du har arbejdet

Har du arbejdet, siden du fik dagpengeret, så vil du have opsparet arbejdstimer på din beskæftigelseskonto. Beskæftigelseskontoen er et regnskab, der holder styr på, hvor mange timer din(e) arbejdsgiver(e) har indberettet til Skat. Du kan holde øje med din beskæftigelseskonto på jobnet.dk fra den 1. juli 2017. Hvis du har timer på din beskæftigelseskonto, når du har brugt alle dine dagpenge, så skal du opfylde beskæftigelseskravet for at få en ny dagpengeret. Beskæftigelseskravet er på 1924 arbejdstimer. Det betyder, du skal have opsparet 1924 arbejdstimer, siden du fik dagpengeret sidst. Det svarer sammenlagt til et års fuldtidsarbejde. Dine arbejdstimer bliver for gamle efter tre år og tæller ikke med længere.

 

Indkomstkravet - hvis du ikke har arbejdet

Har du ikke haft nogen arbejdstimer, når din dagpengeret udløber, så skal du opfylde indkomstkravet. Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 223.428 kr. før du kan få en ny dagpengeperiode på 3.848 timers dagpenge (to års dagpenge). Når vi regner din indkomst sammen, må vi højest medregne 18.619 kr. løn om måneden. Det betyder, at du tidligst kan få en ny dagpengeret, når du har arbejdet i 12 måneder med en månedsløn på mindst 18.619 kr. Får du et arbejde med en månedsløn, der er lavere end 18.619 kr., så tæller lønnen stadig med til indkomstkravet. Men du vil så være mere end et år om at optjene en ny dagpengeperiode.

Er du i et seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller jobrotation, skal du være opmærksom på, at timerne ikke tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.    

Hvad kræver det at genoptjene retten til supplerende dagpenge?

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Når de 30 uger er brugt, skal du genoptjene retten til supplerende dagpenge for at få ret til endnu en 30-ugers periode med supplerende dagpenge. 

Du kan kun genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge med arbejdstimer, som du har udført, efter det tidspunkt, hvor du opbrugte dine 30 uger. Arbejdstimerne, du har, mens du får supplerende dagpenge, tæller ikke med til genoptjeningen. På den måde adskiller genoptjening til supplerende dagpenge sig fra genoptjeningskravet til almindelige dagpenge. 

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, to ugers- eller ugeindberetninger. For at genoptjene din ret til supplerende dagpenge skal du indenfor en 12-måneders periode have indberettet mere end:

• 146 løntimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller

• 68 løntimer mindst 13 14-dages indberetninger, eller

• 34 løntimer i mindst 26 ugeindberetninger

Hvis dine 30 uger med supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, så kan du få supplerende dagpenge måneden ud. Så selvom du får godkendt 30 uger med supplerende dagpenge, kan det være, at du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top