GENOPTJENING OG KARANTÆNE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om genoptjening og karantæne

Hvornår risikerer jeg karantæne?

Du får karantæne, hvis du uden en gyldig grund afviser et tilbud om arbejde eller aktivering. Du får også karantæne, hvis du selv opsiger dit job uden at have en gyldig grund til det.

Det er meget vigtigt, at du altid kontakter FTFa, inden du afslår et tilbud eller opsiger dit job, så vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning.

Hvad kræver det at genoptjene retten til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden. 

Når du har fået dagpenge i to år, skal vi undersøge, om du har genoptjent retten til dagpenge. Det kræver, at du har haft 1.924 timers lønnet arbejde (et års arbejde) inden for tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. 1.258 timer for deltidsforsikrede. 

Er du i et seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller jobrotation, skal du være opmærksom på, at timerne ikke tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.

 

Hvad kræver det at genoptjene retten til supplerende dagpenge?

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Når de 30 uger er brugt, skal du genoptjene retten til supplerende dagpenge for at få ret til endnu en 30-ugers periode med supplerende dagpenge. 

Du kan kun genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge med arbejdstimer, som du har udført, efter det tidspunkt, hvor du opbrugte dine 30 uger. Arbejdstimerne, du har, mens du får supplerende dagpenge, tæller ikke med til genoptjeningen. På den måde adskiller genop-tjening til supplerende dagpenge sig fra genoptjeningskravet til almindelige dagpenge. 

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, to ugers- eller ugeindberetninger. For at genoptjene din ret til supplerende dagpenge skal du indenfor en 12-måneders periode have indberettet mere end: 

  • 146 løntimer i seks af månedsindberetningerne
  • Eller 34 løntimer i hver af de 26 ugeindberetninger
  • Eller 68 timer i hver af de 13 to ugers-indberetninger

 

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top