DELTIDSARBEJDE ELLER BIBESKÆFTIGELSE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål omkring dagpenge og deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid.

Kan jeg drive bibeskæftigelse, mens jeg får dagpenge?

Ja, det kan du i 30 uger.

Husk på, at dine 30 uger ret med bibeskæftigelse påvirker din ret til supplerende dagpenge. Det gør den, fordi du har ret til 30 uger med supplerende dagpenge og bibeskæftigelse i alt.

Det vil sige, at hvis du fx bruger 15 uger med en bibeskæftigelse, inden du lukker den ned, så kan du få supplerende dagpenge i max 15 uger. På samme måde med supplerende dagpenge: Hvis du har fået supplerende dagpenge i 10 uger, kan du max drive bibeskæftigelse, mens du får dagpenge, i 20 uger.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge i 30 uger.

Husk på, at din 30 ugers ret med supplerende dagpenge påvirker din ret til bibeskæftigelse. Det gør den, fordi du har ret til 30 uger med supplerende dagpenge og bibeskæftigelse i alt.

Det vil sige, at hvis du fx bruger 15 uger med en bibeskæftigelse, inden du lukker den ned, så kan du max få supplerende dagpenge i 15 uger. På samme måde med supplerende dagpenge: Hvis du har fået supplerende dagpenge i 10 uger, kan du max drive selvstændig virksomhed, mens du får dagpenge, i 20 uger.

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid eller have selvstændig virksomhed og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Hvordan bruger jeg de 30 uger?

Forbrug af uger med supplerende dagpenge:

Det er kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, der bliver talt med i dit forbrug. Det vil sige, at du skal have arbejdstimer i ugen. Uger, hvor du ikke får supplerende dagpenge, fx på grund af fuld ledighed eller arbejde i hele ugen, bliver ikke talt med.

Forbrug af uger med selvstændig virksomhed:

Alle uger med udbetaling af dagpenge bliver talt med i dit forbrug af uger med selvstændig virksomhed  – uanset om du har arbejdet i virksomheden eller ej. Alle uger i den måned, hvor du starter en ny virksomhed op, tæller med i forbruget af de 30 uger. Hvis du fx starter din virksomhed den 25. november, forbruger du 4 uger i november. Hvis du opbruger dine 30 ugers supplerende dagpenge, kan du få udbetalt dagpenge resten af måneden.

Hvordan får jeg godkendt supplerende dagpenge?

Når du får supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel. 

Husk, at du altid skal sende en kopi af din kontrakt eller blanketten ”Oplysninger om nyt arbejde” til din a-kasse.

Læs mere om at stå til rådighed

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest.

Læs mere om ansættelse med opsigelse og frigørelsesattest nedenfor.

Husk også på, at

  • Alle uger, hvor du arbejder og får udbetalt dagpenge, tæller med som en uge med supplerende dagpenge. Arbejder du fx 36 timer i en uge, får du 1 times dagpenge, og bruger derfor en uge med supplerende dagpenge. 
  • Vi skal mindst kunne udbetale 14,8 timer til dig for en hel måned. Hvis du har arbejdet så meget, at du skal have mindre end 14,8 timers dagpenge, så får du ikke nogen udbetaling i den måned. Det betyder også, at ingen af dine uger med arbejde tæller med i 30-ugers regnskabet for supplerende dagpenge
  • Hvis dine 30 uger med supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, så kan du få supplerende dagpenge måneden ud. Selvom du får godkendt 30 uger med supplerende dagpenge, kan det være, du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger

Hvad er en frigørelsesattest?

Hvis du er ansat i et deltidsjob, hvor du for eksempel kan opsige dit arbejde med en måneds varsel, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver for at kunne få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren giver afkald på dit opsigelsesvarsel og lader dig stoppe med det samme, hvis du får tilbudt et fuldtidsjob. Det er nødvendigt for, at du kan leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke har pligt til at udfylde en frigørelsesattest. Har du problemer med at få en frigørelsesattest, er det vigtigt, at du kontakter os.

Du finder blanketten på Tast selv under Alle blanketter -> Ledig -> Frigørelsesattest AR230. Vi skal have din underskrevne frigørelsesattest senest fem uger efter, du er startet i jobbet. Får vi den senere, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Klik her for at gå til Alle blanketter

Hvordan forlænges uger med supplerende dagpenge?

Du kan forlænge dine 30 uger med supplerende dagpenge med fire uger ad gangen, når du har brugt de 30 uger. Du kan max forlænge i 12 uger i alt.

Du kan bruge A- og B-indkomst, honorararbejde, og i visse tilfælde timer fra selvstændig virksomhed, når du skal forlænge dine supplerende dagpenge med fire uger.

Du får forlænget dine 30 uger med 4 uger, når du inden for de sidste 12 måneder før dine 30 uger udløb, har fået indberettet:

  • mere end 146 løntimer i 1 måned, eller
  • fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer i 1 måned, eller
  • to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer i 1 måned, eller
  • 1 kalendermåned med drift af selvstændig virksomhed, hvor du ikke samtidigt har modtaget dagpenge.

Hvad kræver det at genoptjene retten til supplerende dagpenge?

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan løbende genoptjene retten til supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for en 12-måneders periode har optjent mere end:

146 arbejdstimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller

34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger, eller

68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesindberetninger

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, uge- eller 14-dagesindberetninger.

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 238.512 kr. (2020) medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: