UDFYLD DIT KORT

Klik på +'erne længere nede på siden og læs hvordan du udfylder dit dagpengekort. Er du på efterløn, kan du også bruge guiden, da du udfylder dit efterlønskort på samme måde. 

Se videoguiden længere nede på siden


Udfyld for hele måneden
Du udfylder kort for en hel kalendermåned ad gangen. Også selvom du ikke har været ledig hele måneden og kun skal have dagpenge for en del af måneden. Starter du fx i fuldtidsarbejde midt i en måned, eller bliver du ledig i løbet af måneden, skal du skrive dine arbejdstimer på dagpengekortet for hele kalendermåneden - også for den periode, du har haft arbejde og var afmeldt jobcenteret.

Fast udbetaling
Du får dagpenge eller efterløn for en hel kalendermåned. Det svarer til 160,33 timer om måneden, uanset om det er februar eller juli. Du kan derfor se frem til en fast udbetaling hver måned.

Der er forkerte oplysninger på mit kort, hvad skal jeg gøre?

Jeg har arbejde og arbejdsgivere stående på mit kort, som jeg ikke kender

Kan du på dit kort se, at der står arbejdsgivere og arbejdstimer, som du ikke kan genkende, skal du slette timerne. Det gør du ved at trykke på minus-knappen til højre for datoen/aktiviteten. Vær opmærksom på, at du ikke kan slette arbejdsgiveren. Det har dog ikke betydning for dit dagpengekort, og du kan sende det ind til os alligevel.

Du behøver ikke at kontakte os pga. denne fejl, da vi er opmærksom på at få den rettet. Dit dagpengekort bliver sendt til manuel behandling, så vi er sikre på, at du får det rigtige beløb udbetalt.

 

Jeg ser teksten: ”Indplacering slutdato overskredet” på mit kort

Denne besked kommer frem, når du tidligere har haft en dagpengeret, der ikke længere gælder. Det har dog ingen betydning i din nuværende situation. Vi skal blot have færdigbehandlet din ledighedssag, hvorefter du modtager en ny afgørelse fra os.

Vi beder dig se bort fra teksten og sende dit kort ind alligevel, da vi ikke behandler kortet, før vi har færdigbehandlet din ledighedssag. Derved sikrer vi os, at du får de dagpenge, du har ret til.

Du behøver ikke at kontakte os pga. denne fejl, da vi er opmærksom på at få den rettet. Dit dagpengekort bliver sendt til manuel behandling, så vi er sikre på, at du får det rigtige beløb udbetalt.

Indplaceringslutdatooverskredet.png

 

Der står på mit kort, at jeg ”ikke har ret til ydelser”

Du får denne besked, fordi vi endnu ikke har færdigbehandlet din ledighedssag, og du derfor ikke har fået en dagpegeret i systemet endnu. Dette betyder dog ikke, at du ikke har ret til dagpenge – men blot, at vi mangler noget sagsbehandling.

Vi beder dig se bort fra teksten og sende dit kort ind alligevel, da vi ikke behandler kortet, før vi har færdigbehandlet din ledighedssag. Derved sikrer vi os, at du får de dagpenge, du har ret til.

Du behøver ikke at kontakte os pga. denne fejl, da vi er opmærksom på at få den rettet. Dit dagpengekort bliver sendt til manuel behandling, så vi er sikre på, at du får det rigtige beløb udbetalt.

 

Der står på mit kort, at jeg ikke er tilmeldt jobcenter

Har du i perioden, kortet dækker, været afmeldt jobcentret og efterfølgende tilmeldt dig igen, vil du måske se denne tekst på dit kort: ”Ikke tilmeldt jobcentret” på nogle dage, hvor du faktisk har været tilmeldt. Du skal i denne situation fjerne timerne ud fra de dage, hvor du har været tilmeldt. Det gør du ved at trykke på minus-knappen til højre for datoen/aktiviteten. Det har derefter ingen betydning, at der i aktivitetsfeltet forsat står ”Ikke tilmeldt jobcenter”, så længe der står nul timer ud for aktiviteten.

Du behøver ikke at kontakte os pga. denne fejl, da vi er opmærksom på at få den rettet. Dit dagpengekort bliver sendt til manuel behandling, så vi er sikre på, at du får det rigtige beløb udbetalt.

ikketilmeldtjobcenter.png

 

 

Jeg er på efterløn og har fastlønnet deltidsarbejde

Du skal ikke rette i dine timer på kortet og blot sende det ind til os fordi:

Når du modtager efterløn og har en fast tidsnorm og derfor også fast løn, skal vi på dit efterlønskort ikke bruge dine konkrete arbejdstimer men dine løntimer i stedet. Grunden til dette er, at vi skal udbetale det samme antal efterlønstimer til dig, uanset hvor mange arbejdstimer du har haft, fordi du netop får en fast løn fra din arbejdsgiver hver måned. Antallet af arbejdsdage og derfor også timer varierer med antallet hverdage i måneden – men det gør din løn ikke.

Derfor lægger vores udbetalingssystem selv løntimerne på kortet, så du ikke får hverken for meget eller for lidt efterløn udbetalt, og vi efterfølgende skal lave reguleringer. Timerne bliver fordelt ud på hele kortet og derfor også på dage, hvor du evt. ikke arbejder. Dette har ingen indflydelse på din udbetaling, som stadig vil være korrekt.

Eksempel: Du er fastlønnet for 80 timer pr måned (din månedsnorm). På dit kort kan du se, at vi har påført 80 timer, selvom du kun har været på arbejde i 72 timer – og i øvrigt ikke arbejder om fredagen, hvor vi også har lagt timer på. Hvis du rettede timerne til, så det passede med de faktiske arbejdstimer, ville vi udbetale for mange efterlønstimer:

160,33 – 72 = 88,33 timers efterlønsudbetaling, hvilket er 8 timer for meget.

Du får fra arbejdsgiveren 80 løntimer, så regnestykket skal se således ud:

160,33 – 80 = 80,33 timers efterlønsudbetaling, hvilket er korrekt.

Jeg har intet at indberette

Skal du hverken fortælle os om arbejde, g-dage, ferie, sygdom eller andet, nøjes du med at besvare de to første spørgsmål på dagpengekortet. Derefter kan du trykke på "Næste trin", og når du kommer videre så tryk på "Accepter” og ”Send" for at sende dagpengekortet ind til os. Det bliver ikke nemmere.

Hvordan kan jeg undgå at skulle udfylde gætteperioden?

Vil du undgå at skulle gætte på dine aktiviteter for dagpengekortets sidste uge (gætteperioden), kan du vente med at sende dit dagpengekort/efterlønskort til måneden er ovre. Så vil dagpengene/efterlønnen være på din konto tidligst fem arbejdsdage efter, du har sendt kortet til os.

Vær dog opmærksom på, at det kan få konsekvenser for eventuelle sociale ydelser, hvis du får udbetalt to måneders dagpenge/efterløn i den samme kalendermåned.

JEG SKAL OPLYSE EN AKTIVITET PÅ DAGPENGEKORTET - HVORDAN GØR JEG, OG HVILKEN AKTIVITET SKAL JEG VÆLGE?

Hvis du skal oplyse en aktivitet på dagpengekortet, skal du gøre følgende:

1) Find den dag du vil oplyse en aktivitet for

2) Vælg en aktivitet i rullemenuen, der kommer frem, når du trykker på det blanke felt ud for datoen

3) Skriv detaljer om aktivitetens omfang (gælder kun for aktiviteterne Arbejde, Arbejde ved undervisning og Ekstra timer)Skal du registrere den samme aktivitet på flere dage, kan du vælge "Tilføj mange aktiviteter" øverst på kortet. Har du arbejdet, kan du kun registrere flere arbejdsdage på én gang, hvis du har arbejdet det samme antal timer på dagene.

Er du i tvivl om, hvilken aktivitet du skal vælge på dit dagpengekort? Find din situation og læs forklaringerne neden for.

Jeg har haft lønnet arbejde

Har du haft lønnet arbejde, skal dine timer modregnes i dine dagpenge. Lønarbejde er kontrollabelt arbejde, hvor din arbejdsgiver indberetter både løn og arbejdstimer til e-Indkomst.

Du registrerer dine arbejdstimer på kalenderkortet (side 2 på dagpengekortet). Klik på det tomme felt ved den pågældende dato og vælg ”Lønarbejde” i rullemenuen. Tilføj nu antal timer og minutter. 2½ time tastes som: 2 timer og 30 minutter. En hel dag svarer til 7 timer og 24 minutter. Bagefter finder du din arbejdsgiver. Kender vi allerede din arbejdsgiver, vil den være at finde i rullemenuen. Hvis ikke, skal du selv oprette den ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Er du underviser? Så skal du omregne dine lektioner, så du indberetter timer og minutter inklusiv forberedelsestid. Se mere her

Jeg har arbejdet som underviser

Får du løn for forberedelsen inden din undervisning, skal du omregne antallet af undervisningstimer med den omregningssats, der står i din kontrakt. Ellers risikerer du, at vi udbetaler for mange dagpenge til dig – som du så skal betale tilbage, når Skat sender dine arbejdstimer til os. Læs mer her

Jeg har arbejdet med honorarløn (Honorar/Ukontrollabelt arbjede)

Når du er ansat med honorarløn, skal du skrive din løn på dagpengekortet og ikke antallet af arbejdstimer. Har du haft ukontrollabelt arbejde indberetter din arbejdsgiver alene løn og ikke dine arbejdstimer til e-Indkomst.

Når du vælger aktiviteten 'Honorar/Ukontrollabelt arbejde', vil vi omregne din løn til timer, som vi trækker fra i din udbetaling.

Jeg har holdt ferie (Ferie)

Du har været på ferie i en del af den periode, du ønsker dagpenge for. Din ferieperiode vil være udfyldt på forhånd på dagpengekortet, når du har meldt din ferie senest to uger før på jobnet.dk, eller du har hævet feriepenge via borger.dk. Er din ferie korrekt, skal du lade den stå. Er dit kort klart til at blive sendt afsted til os, så tryk på "Næste trin". 

Er din ferieperiode ikke korrekt, kan du rette perioden på kortet. 

Du kan slette feriedage ved at trykke på minustegnet ude til højre for feriedagen. Du tilføjer feriedage ved at klikke på et tomt felt ud fra en dato og vælge "Ferie" i rullemenuen, der kommer frem.

Jeg har været syg (Sygdom)

Når du har sygemeldt dig på jobnet.dk, sender Jobcentret informationen videre til os. Du skal lade sygdomsperioden stå på dit kort og sende det afsted til os. Står din sygdomsperiode ikke korrekt, kan du rette perioden på kortet.

Jeg skal have g-dage (G-dag fra arbejdsgiver)

Efter nogle arbejdsforhold skal din arbejdsgiver betale 2 af dine ledighedsdage. Det bliver kaldt for g-dage. Dem vil vi typisk have kendskab til, fordi vi har behandlet din ledighedserklæring. Derfor står de typisk allerede på dagpengekortet. Du skal derfor lade g-dagene stå.

Vil du vide mere om, ”Hvad er G-dage”, kan du læse om det her

 

Jeg har fritidsbeskæftigelse

Fritidsbeskæftigelse er aktiviteter med et erhvervsmæssigt formål, men hvor din aktivitet ikke bliver beskattet som selvstændig virksomhed. Det betyder, at fx hobby og andre fritidsaktiviteter ikke går ind under denne definition. Fritidsbeskæftigelse kan være deltidslandbrug, udlejningsejendom eller fx biavl. FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som fritidsbeskæftigelse.

Du skal oplyse de timer, du bruger på aktiviteten i din fritidsbeskæftigelse. De timer du bruger på fritidsbeskæftigelsen, bliver modregnet i dine ydelser.

Jeg har frivilligt ulønnet arbejde

FTFa har godkendt, at du har frivilligt ulønnet arbejde eller en ulønnet aktivitet. Har du endnu ikke fået godkendt det frivillige arbejde, skal du udfylde blanketten ”Oplysninger om frivillig ulønnet arbejde”. Den finder du på Tast Selv her

På dit dagpengekort skal du oplyse de timer, hvor du har frivilligt ulønnet arbejde. Det skyldes, at der er en grænse for, hvor meget du må arbejde, før du bliver modregnet i dine ydelser. 

Jeg har selvstændig bibeskæftigelse

Du skal påføre alle timer i din selvstændige bibeskæftigelse - uanset hvornår i døgnet, du har lavet arbejdet - og uanset om du har en indtægt eller ej.

FTFa skal have godkendt din aktivitet som selvstændig bibeskæftigelse. Begynder du en ny selvstændig virksomhed, som du ønsker godkendt som bibeskæftigelse, skal du udfylde blanketten ”Oplysninger om selvstændig virksomhed”. Den finder du på Tast Selv her 

Jeg er ved at afvikle min virksomhed (Selvstændig - Timer afvikling)

På dagpengekortet skal du skrive de timer, du bruger på at afvikle din selvstændige virksomhed. Relevant når du er ophørt med din hovedbeskæftigelse med en tro- og loveerklæring. FTFa skal have godkendt afviklingen af din virksomhed.

Jeg har formueforvaltning

På dit dagpengekort skal du skrive de timer, som du har brugt på formueforvaltning. Formueforvaltning er aktiviteter i en virksomhed, hvor formålet er formueforvaltning. Det kan også være aktiviteter med erhvervsmæssigt formål, hvor du arbejder 5 timer eller derunder om måneden. FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som formueforvaltning. Har du endnu ikke fået godkendt den selvstændige virksomhed som formueforvaltning, beder vi dig udfylde blanketten "Ophør som selvstændig”. Den finder du på Tast Selv her 

Jeg er ansat i jobrotation

Jobrotation betyder, at du er ansat som vikar i en virksomhed, mens virksomheden har sendt en af sine medarbejdere på efteruddannelse.

Jeg har arbejde med løntilskud

Løntilskud betyder, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn fra det offentlige. Din arbejdsgiver kan både være privat eller offentlig.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at en virksomhed har fået tilladelse fra jobcenteret til at medarbejderne er på nedsat arbejdstid og kan få supplerende dagpenge.

Jeg har været på barsel

Du har været på barselsorlov i en del af den periode, du ønsker dagpenge for.

Jeg har fået bestyrelseshonorar

Du skal oplyse bestyrelseshonoraret i kroner pr. uge på dit dagpengekort.

Jeg har holdt fri for egen regning

Ifølge vores oplysninger holder du fri/ferie for egen regning. 

Jeg er på dagpenge og ønsker ikke ydelser

Du har ret til dagpenge, men ønsker ikke ydelsen udbetalt. Det kan være fordi, du ikke ønsker at bruge af din dagpengeret, fx de 30 uger du har ret til supplerende dagpenge. Det er vigtigt, at du alligevel registrerer dine arbejdstimer. På dagpengekortet kan du godt vælge ”ønsker ikke ydelser” og skrives arbejdstimer samme dag – brug blot muligheden ”plus”. 

Jeg er på efterløn og ønsker ikke ydelser

Du har ret til efterløn, men ønsker ikke ydelsen udbetalt.

Se og hør Andreas fra Medlemsservice guide dig gennem dagpengekortet.

 

SE DIT DAGPENGEKORTS REJSE

Her kan du se, hvordan forløbet for dagpengekortet er. Det er et samarbejde mellem dig og os - du står for de orange punkter, mens vi sørger for de blå. Se figuren nedenfor. guide til ydelseskort.png

top

Afspiller nu: