DAGPENGEKORTET

Klik på +'erne og læs hvordan du udfylder dit dagpengekort. Er du på efterløn, kan du også bruge guiden, da du udfylder dit efterlønskort på samme måde. 

Udfyld for hele måneden
Du skal udfylde kort for hele kalendermåneden, selvom du ikke har været ledig hele måneden og kun skal have dagpenge for en del af måneden. Starter du fx i fuldtidsarbejde midt i en måned, eller bliver du ledig i løbet af måneden, skal du skrive dine arbejdstimer på dagpengekortet for hele kalendermåneden, selvom du ikke skal have dagpenge for den periode, du har haft arbejde og var afmeldt jobcenteret.

Fast udbetaling
Du får dagpenge eller efterløn for en hel kalendermåned. Det svarer til 160,33 timer om måneden, uanset om det er februar eller juli. Du kan derfor se frem til en fast udbetaling hver måned.

Jeg har intet at indberette

Skal du hverken fortælle os om arbejde, g-dage, ferie, sygdom eller andet, nøjes du med at besvare de tre spørgsmål på dagpengekortet. Derefter kan du trykke på "næste" og "godkend og send" for at sende dagpengekortet ind til os. Det bliver ikke nemmere.

Jeg skal oplyse en aktivitet på dagpengekortet

1) Kryds en dag af

2) Vælg en aktivitet i rullemenuen til højre på kortet

3) Skriv detaljer om aktivitetens omfang (gælder kun for aktiviteterne Arbejde, Arbejde ved undervisning og Ekstra timer)

4) Tryk på tilføj-knappen

Skal du registrere den samme aktivitet på flere dage, kan du krydse flere datoer af på samme gang. Har du arbejdet, kan du kun registrere flere arbejdsdage på én gang, hvis du har arbejdet det samme antal timer på dagene.

Jeg har arbejdet som timeaflønnet

Du vælger aktiviteten ”Arbejde” for de arbejdstimer, som du udfører på timebasis (Se under punktet Jeg skal oplyse en aktivitet på dagpengekortet). Så modregner vi arbejdstimerne i dine dagpenge time for time.

Jeg har arbejdet med fast månedsløn

Er du ansat med et fast antal timer om måneden og til en fast månedsløn, skal du registrere dine arbejdstimer med aktiviteten ”Arbejde”. Så længe du får din faste månedsløn, skriver du det antal arbejdstimer på dagpengekortet, som du faktisk har arbejdet/kommer til at arbejde denne måned.

Har du haft ekstra vagter på dit arbejde, som du får løn for ud over din faste månedsløn, skal du registrere dine ekstra vagter under aktiviteten ”Ekstra timer”. Har du haft overarbejde, som du afspadserer, skal du registrere timerne som ”Arbejde”, som du plejer.

Jeg har arbejdet som underviser

Får du løn for forberedelsen inden din undervisning, skal du omregne antallet af undervisningstimer med den omregningssats, der står i din kontrakt. Ellers risikerer du, at vi udbetaler for mange dagpenge til dig – som du så skal betale tilbage, når Skat sender dine arbejdstimer til os.

Jeg har arbejdet med honorarløn

Når du er ansat med honorarløn, skal du skrive din løn på dagpengekortet og ikke antallet af arbejdstimer. Vælg aktiviteten 'Honorar/ukontrollabelt arbejde' på kortet og oplys din indtægt på de dage, du har arbejdet. Så vil vi omregne din løn til timer, som vi trækker fra i din udbetaling.

Jeg har holdt ferie

Din ferieperiode vil være udfyldt på forhånd på dagpengekortet, når du har meldt din ferie senest to uger før på jobnet.dk, eller du har hævet feriepenge via borger.dk. Er din ferie korrekt, skal du lade den stå. Dit kort er klart til at blive sendt afsted til os, så tryk på "Næste" og "Godkend og send".

Er din ferieperiode ikke korrekt, kan det tyde på, at vi har fået en forkert ferieperiode at vide fra jobcenteret. Så skal du kontakte jobcenteret, som så retter fejlen. Først dér kan vi udbetale det korrekte beløb til dig, fordi vi skal afvente jobcenterets oplysninger til os.

Jeg har været syg

Når du har sygemeldt dig på jobnet.dk, sender de informationen videre til os. Du skal lade sygdomsperioden stå på dit kort og sende det afsted til os. Står din sygdom ikke korrekt, kan det tyde på, at vi har fået en forkert periode at vide fra jobcenteret. Så skal du kontakte jobcenteret, som så retter fejlen.

Jeg skal have g-dage

Efter nogle arbejdsforhold skal din arbejdsgiver betale 2 af dine ledighedsdage. Det bliver kaldt for g-dage. Dem vil vi typisk have kendskab til, fordi vi har behandlet din ledighedserklæring. Du skal derfor lade g-dagene stå i kalenderskemaet og trykke på "næste" og bagefter "godkend og send" for at sende dagpengekortet til os.

Hvordan kan jeg undgå at skulle udfylde gætteperioden?

Vil du undgå at skulle gætte på dine aktiviteter for dagpengekortets sidste uge (gætteperioden), kan du vente med at sende dit dagpengekort/efterlønskort til måneden er ovre. Så vil dagpengene/efterlønnen være på din konto tidligst fem arbejdsdage efter, du har sendt kortet til os.

Vær dog opmærksom på, at det kan få konsekvenser for eventuelle sociale ydelser, hvis du får udbetalt to måneders dagpenge/efterløn i den samme kalendermåned.

 

SE DIT DAGPENGEKORTS REJSE

Her kan du se, hvordan forløbet for dagpengekortet er. Det er et samarbejde mellem dig og os - du står for de orange punkter, mens vi sørger for de blå. Se figuren nedenfor. guide til ydelseskort.png

top