GUIDE: SÅDAN UDFYLDER DU DIT KORT

Læs hvordan du udfylder dit dagpenge- eller efterlønskort. Du kan også se en guidet video.

3 vigtige, inden du udfylder kortet

1) Udfyld for hele måneden - Har du aktiviteter eller arbejdstimer i den del af måneden, der ligger i slutningen af måneden efter du har udfyldt kortet, skal du også skrive de timer på kortet, så korrekt som muligt.

2) Tjek kortet efter når måneden er slut - Var de oplysninger du sendte os ikke helt korrekte? Ret dit kort på Tast Selv (under Mailboks og Ret blanketter), hvis du opdager en fejl, så vi udbetaler det rigtige beløb til dig.

3) Vær obs på månedstjekket - Vi skal sammenligne din udbetaling med de oplysninger, vi får fra SKAT. Det gør vi den 10. i måneden efter din udbetaling.

SÅDAN SKRIVER DU EN AKTIVITET PÅ DAGPENGEKORTET

1) Find den dag du vil oplyse en aktivitet for

2) Vælg en aktivitet i rullemenuen, der kommer frem, når du trykker på det blanke felt ud for datoen

3) Skriv om aktivitetens omfang (kun for aktiviteterne Arbejde, Arbejde ved undervisning og Ekstra timer)

Skal du registrere den samme aktivitet på flere dage, kan du vælge "Tilføj mange aktiviteter" øverst på kortet. Har du arbejdet, kan du kun registrere flere arbejdsdage på én gang, hvis du har arbejdet det samme antal timer på dagene.

Du kan også se videoguiden længere nede på siden.

 

DE MEST ALMINDELIGE SITUATIONER

Find din situation og læs hvordan du udfylder dit kort korrekt.

Jeg har intet at indberette

Skal du hverken fortælle os om arbejde, g-dage, ferie, sygdom eller andet, nøjes du med at besvare de to første spørgsmål på dagpengekortet. Derefter kan du trykke på "Næste trin", og når du kommer videre så tryk på "Accepter” og ”Send" for at sende dagpengekortet ind til os. Det bliver ikke nemmere.

Jeg har haft lønnet arbejde

Har du haft lønnet arbejde, skal dine timer modregnes i dine dagpenge. Lønarbejde er arbejde, hvor din arbejdsgiver indberetter både løn og arbejdstimer til e-Indkomst.

Du registrerer dine arbejdstimer på kalenderkortet (side 2 på dagpengekortet). Klik på det tomme felt ved den pågældende dato og vælg ”Lønarbejde” i rullemenuen. Tilføj nu antal timer og minutter. 2½ time tastes som: 2 timer og 30 minutter. En hel dag i en uge med 37 timers arbejde svarer til 7 timer og 24 minutter. 

Bagefter finder du din arbejdsgiver. Kender vi allerede din arbejdsgiver, vil den være at finde i rullemenuen. Hvis ikke, skal du selv oprette den ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Er du nyuddannet og har haft arbejde i sammen måned, skal du påføre dette arbejde som lønarbejde, både før og efter du har meldt dig ledig.

Er du underviser? Så skal du omregne dine lektioner, så du indberetter timer og minutter inklusiv forberedelsestid. Se mere her

Jeg har fastlønnet deltidsarbejde

Har du fastlønnet deltidsarbejde - og har du også fortalt os om dit arbejde fx ved at sende din kontrakt til os? Så skal du ikke rette i dine timer på kortet, og du kan nøjes med at sende kortet, som det er.

Forklaring
Når du har en fast tidsnorm på dit arbejde, får du også en fast månedsløn, uanset hvor mange vagter du har haft. Derfor modregner vi ikke dine arbejdstimer men din løn i stedet.

Det vil sige, at så længe du får din faste månedsløn, skal du ikke rette dine timer på kortet. MEN hvis du har arbejdet ekstra timer - som du også har fået ekstra løn for - skal du skrive dine ekstra timer på kortet. Vælg aktiviteten Lønarbejde, når du skriver dine ekstra timer på.

Eksempel: Du er fastlønnet for 80 timer/måned. På dit kort vil du kunne se, at vi har påført 80 timers arbejde. Du har kun været på arbejde i 72 timer, og arbejdstimerne på kortet står på andre dage, end der hvor du faktisk var på arbejde. 

Jeg har arbejdet som underviser

Får du løn for forberedelsen inden din undervisning, skal du omregne antallet af undervisningstimer med den omregningssats, der står i din kontrakt. Ellers risikerer du, at vi udbetaler for mange dagpenge til dig – som du så skal betale tilbage, når Skat sender dine arbejdstimer til os. Læs mer her

Jeg har arbejdet med honorarløn (Honorar/Ukontrollabelt arbjede)

Når du er ansat med honorarløn, skal du skrive din løn på dagpengekortet og ikke antallet af arbejdstimer.

Har du haft ukontrollabelt arbejde indberetter din arbejdsgiver alene løn og ikke dine arbejdstimer til e-Indkomst.

Når du vælger aktiviteten 'Honorar/Ukontrollabelt arbejde', skal du skrive lønnen før skat (brutto). Vi omregner din løn til timer, som vi trækker fra i din udbetaling.

Jeg har holdt ferie

Du har været på ferie i en del af den periode, du ønsker dagpenge for. Din ferieperiode vil være udfyldt på forhånd på dagpengekortet, når du har meldt din ferie senest to uger før på jobnet.dk, eller du har hævet feriepenge via borger.dk. Er din ferie korrekt, skal du lade den stå. Er dit kort klart til at blive sendt afsted til os, så tryk på "Næste trin". 

Er din ferieperiode ikke korrekt, kan du rette perioden på kortet. 

Du kan slette feriedage ved at trykke på minustegnet ude til højre for feriedagen. Du tilføjer feriedage ved at klikke på et tomt felt ud fra en dato og vælge "Ferie" i rullemenuen, der kommer frem.

Jeg har været syg

Når du har sygemeldt dig på jobnet.dk, sender Jobcentret informationen videre til os. Du skal lade sygdomsperioden stå på dit kort og sende det afsted til os. Står din sygdomsperiode ikke korrekt, kan du rette perioden på kortet.

Jeg skal have g-dage (G-dag fra arbejdsgiver)

Efter nogle arbejdsforhold skal din arbejdsgiver betale 2 af dine ledighedsdage. Det bliver kaldt for g-dage. Dem vil vi typisk have kendskab til, fordi vi har behandlet din ledighedserklæring. Derfor står de typisk allerede på dagpengekortet. Du skal derfor lade g-dagene stå.

Vil du vide mere om, ”Hvad er G-dage”, kan du læse om det her

 

Hjælp os med at udbetale dine penge korrekt 

Vi elsker, når du har udfyldt dit kort korrekt, for så kan vi udbetale dig alle de penge, du skal have. Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke kan få svar på her på siden. Chat med os eller ring på 7013 1312.

 

ANDRE SITUATIONER PÅ DAGPENGEKORTET

Her kan du læse om de mindre almindelige aktiviteter, som du skal skrive på dit kort.

Jeg har fritidsbeskæftigelse

Fritidsbeskæftigelse er aktiviteter med et erhvervsmæssigt formål, men hvor din aktivitet ikke bliver beskattet som selvstændig virksomhed. Det betyder, at fx hobby og andre fritidsaktiviteter ikke går ind under denne definition. Fritidsbeskæftigelse kan være deltidslandbrug, udlejningsejendom eller fx biavl. FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som fritidsbeskæftigelse.

Du skal oplyse de timer, du bruger på aktiviteten i din fritidsbeskæftigelse. De timer du bruger på fritidsbeskæftigelsen, bliver modregnet i dine ydelser.

Jeg har frivilligt ulønnet arbejde

FTFa har godkendt, at du har frivilligt ulønnet arbejde eller en ulønnet aktivitet. Har du endnu ikke fået godkendt det frivillige arbejde, skal du udfylde blanketten ”Oplysninger om frivillig ulønnet arbejde”. Den finder du på Tast Selv her

På dit dagpengekort skal du oplyse de timer, hvor du har frivilligt ulønnet arbejde. Det skyldes, at der er en grænse for, hvor meget du må arbejde, før du bliver modregnet i dine ydelser. 

Jeg har selvstændig bibeskæftigelse

Du skal påføre alle timer i din selvstændige bibeskæftigelse - uanset hvornår i døgnet, du har lavet arbejdet - og uanset om du har en indtægt eller ej.

FTFa skal have godkendt din aktivitet som selvstændig bibeskæftigelse. Begynder du en ny selvstændig virksomhed, som du ønsker godkendt som bibeskæftigelse, skal du udfylde blanketten ”Oplysninger om selvstændig virksomhed”. Den finder du på Tast Selv her 

Jeg er ved at afvikle min virksomhed (Selvstændig - Timer afvikling)

På dagpengekortet skal du skrive de timer, du bruger på at afvikle din selvstændige virksomhed. Relevant når du er ophørt med din hovedbeskæftigelse med en tro- og loveerklæring. FTFa skal have godkendt afviklingen af din virksomhed.

Jeg har formueforvaltning

På dit dagpengekort skal du skrive de timer, som du har brugt på formueforvaltning. Formueforvaltning er aktiviteter i en virksomhed, hvor formålet er formueforvaltning. Det kan også være aktiviteter med erhvervsmæssigt formål, hvor du arbejder 5 timer eller derunder om måneden. FTFa skal have godkendt dine aktiviteter som formueforvaltning. Har du endnu ikke fået godkendt den selvstændige virksomhed som formueforvaltning, beder vi dig udfylde blanketten "Ophør som selvstændig”. Den finder du på Tast Selv her 

Jeg er ansat i jobrotation

Jobrotation betyder, at du er ansat som vikar i en virksomhed, mens virksomheden har sendt en af sine medarbejdere på efteruddannelse.

Jeg har arbejde med løntilskud

Løntilskud betyder, at din arbejdsgiver får tilskud til din løn fra det offentlige. Din arbejdsgiver kan både være privat eller offentlig.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at en virksomhed har fået tilladelse fra jobcenteret til at medarbejderne er på nedsat arbejdstid og kan få supplerende dagpenge.

Jeg har været på barsel

Du har været på barselsorlov i en del af den periode, du ønsker dagpenge for.

Jeg har fået bestyrelseshonorar

Du skal oplyse bestyrelseshonoraret i kroner pr. uge på dit dagpengekort.

Jeg har holdt fri for egen regning

Ifølge vores oplysninger holder du fri/ferie for egen regning. 

Jeg er på dagpenge og ønsker ikke ydelser

Du har ret til dagpenge, men ønsker ikke ydelsen udbetalt. Det kan være fordi, du ikke ønsker at bruge af din dagpengeret, fx de 30 uger du har ret til supplerende dagpenge. Det er vigtigt, at du alligevel registrerer dine arbejdstimer. På dagpengekortet kan du godt vælge ”ønsker ikke ydelser” og skrives arbejdstimer samme dag – brug blot muligheden ”plus”. 

Jeg er på efterløn og ønsker ikke ydelser

Du har ret til efterløn, men ønsker ikke ydelsen udbetalt.

VIDEOGUIDE TIL DAGPENGEKORTET

VIDEOGUIDE TIL DAGPENGEKORTET

Se og hør Andreas fra Medlemsservice guide dig gennem dagpengekortet.

 

SE DIT DAGPENGEKORTS REJSE

Her kan du se, hvordan forløbet for dagpengekortet er. Det er et samarbejde mellem dig og os - du står for de orange punkter, mens vi sørger for de blå. Se figuren nedenfor. guide til ydelseskort.png

top

Afspiller nu: