DELTIDSARBEJDE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål omkring dagpenge og deltidsarbejde eller arbejde på nedsat tid.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge. 

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der bliver regnet med i de 30 uger. 

Du kan få supplerende dagpenge i de uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer.

Hvis du opbruger dine 30 ugers supplerende dagpenge, kan du få udbetalt dagpenge resten af måneden.

Hvordan får jeg godkendt supplerende dagpenge?

Når du får supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel. Husk, at du altid skal sende en kopi af din kontrakt eller blanketten ”Oplysning om arbejde på nedsat tid” til din a-kasse.

Læs mere om at stå til rådighed

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest. 

Læs mere om ansættelse med opsigelse og frigørelsesattest nedenfor.

Husk også på, at

  1. Alle uger, hvor du arbejder og får udbetalt dagpenge, tæller med som en uge med supplerende dagpenge. Arbejder du fx 36 timer i en uge, får du 1 times dagpenge, og bruger derfor en uge med supplerende dagpenge. 
  2. Vi skal mindst kunne udbetale 14,8 timer til dig for en hel måned. Hvis du har arbejdet så meget, at du skal have mindre end 14,8 timers dagpenge, så får du ikke nogen udbetaling i den måned. Det betyder også, at ingen af dine uger med arbejde tæller med i 30-ugers regnskabet for supplerende dagpenge
  3. Hvis dine 30 uger med supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, så kan du få supplerende dagpenge måneden ud. Selvom du får godkendt 30 uger med supplerende dagpenge, kan det være, du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger

Hvad er en frigørelsesattest?

Hvis du er ansat i et deltidsjob, hvor du for eksempel kan opsige dit arbejde med en måneds varsel, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver for at kunne få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren giver afkald på dit opsigelsesvarsel og lader dig stoppe med det samme, hvis du får tilbudt et fuldtidsjob. Det er nødvendigt for, at du kan leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke har pligt til at udfylde en frigørelsesattest. Har du problemer med at få en frigørelsesattest, er det vigtigt, at du kontakter os.

Du finder blanketten på Tast selv under Alle blanketter -> Ledig -> Frigørelsesattest AR230.

Klik her for at gå til Alle blanketter

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top