BARSEL

Få svar på dine spørgsmål om dagpenge og barsel herunder.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er på barsel?

Du kan ikke få dagpenge fra FTFa, mens du er på barsel. I stedet kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge, og det er også Udbetaling Danmark, der afgør, om du har ret til barselsdagpenge.

Har du spørgsmål til dine barselsdagpenge, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Se mere på www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

 

Hvornår skal FTFa vide, at jeg skal på barsel?

Normalt vil du kunne gå på barselsorlov fire uger før, du forventer at føde. Er du ledig, skal du derfor kontakte FTFa senest fire uger før din termin.

Du skal også kontakte jobcentret senest fire uger før, du forventer at føde. Jobcentret skal vurdere, om du kan undlade at komme til møder, indtil du skal på barsel.

FTFa giver Udbetaling Danmark besked om, at du skal have barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Kan jeg blive fritaget for møder og jobsøgning?

Du kan blive fritaget for jobsøgning, møder og aktivering hvis du inden for de næste 6 uger skal på barselsorlov. Kontakt dit lokale jobcenter – de står for at udstede fritagelsen.

Er du med i a-kasseforsøget, kan du blive fritaget for at søge job, deltage i møder og aktivering i op til 6 uger inden din barsel. For fritagelse skal du sende en besked via din Mailboks på Tast Selv med området ’Jobsøgning’ og emnet ’Øvrige’ og skrive din terminsdato. 

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Du kan få det samme beløb i barselsdagpenge, som du ville være berettiget til at få i dagpenge.

Forældre har samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere om barsel - www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Hvordan går jeg på barsel som nybagt far og medmor?

Når du er blevet far eller medmor, har du ret til at holde 14 dages barsel, når barnet er blevet født. Kontakt FTFa om din fædre- eller medmorbarsel, når barnet er født.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: