GUIDE TIL AT LUKKE DIN VIRKSOMHED OG BLIVE LEDIG MED DAGPENGE

Har du haft egen virksomhed, er der nogle forholdsregler, du skal tage, når du bliver ledig og ønsker at modtage dagpenge.

Du skal nemlig både sørge for at ophøre virksomheden og sørge for, at FTFa får den nødvendige dokumentation. Når du har ophørt din virksomhed, vil du få en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden afhænger af, hvordan du ophører med virksomheden. Venteperioden er på mindst 3 uger i de fleste situationer, dog er den en uge, hvis ophøret sker efter en konkurs eller tvangsauktion. Derudover skal du også være opmærksom på den såkaldte jobsøgningsperiode, som du kan få, hvor du ikke må starte selvstændig virksomhed.

Læs mere om venteperioder og jobsøgningsperioder her 
(klik på spørgsmålet "Hvordan foregår overgangen fra selvstændig til ledig?")

Der er grundlæggende 3 forskellige måder, du kan ophøre virksomheden på:

Ophør af virksomhed

 • Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT
 • Konkurs/tvangsauktion
 • Bortforpagtning af hele virksomheden

Udtræden af virksomhed

 • Ægtefælleudtræden uden medejerskab
 • Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab)

Omdannelse af virksomhed

 • Til formueforvaltning
 • Til fritidsbeskæftigelse 

Få et kort overblik i tabellen nedenfor og læs mere om ophør af selvstændig virksomhed på Tast Selv i vejledningen til blanketten "Ophør som selvstændig".

Har du spørgsmål omkring lukning af din virksomhed, er du altid velkommen til at ringe til os.

SÅDAN OPHØRER DU SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

 • Måder at ophøre på
  Nødvendig dokumentation
 • Salg eller lukning med ophørsbevis fra SKAT
  En bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR-registeret og en bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt. Du kan også ophøre virksomheden med en tro og love erklæring.
 • Konkurs
  Ved konkurs er du ophørt, når skifteretten har afsagt konkursdekret.
 • Tvangsauktion
  • Begæring om tvangsauktion. • Hvis overtaget af panthaver, skal du have erklæring fra vedkommende. • Hvis bopæl og virksomhed har samme adresse, skal du have erklæring fra Folkeregistret om fraflytningsdato.
 • Bortforpagtning af hele virksomheden
  Skriftlig bortforpagtnings- eller lejeaftale. Uopsigelig i mindst 3 år.
 • Ægtefælleudtræden uden medejerskab
  En medarbejdende ægtefælle uden lønaftale kan ophøre på en tro og love-erklæring.
 • Udtræden af virksomhed med flere ejere (medejerskab)
  Dokumentation for at du ikke længere er registreret som medejer af virksomheden i CVR registret.
 • Omdannelse af virksomhed: Til formueforvaltning
  Ændringen af selskabets formål skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

SØG OM DAGPENGE

Du finder blanketter vedr. selvstændig virksomhed i Tast selv.

LOG IND MED NEMID

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: