Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MISTET RETTEN TIL DAGPENGE

Få svar på dine spørgsmål om, hvad du gør hvis du mister retten til dagpenge.

De timer, du har arbejdet, mens du var på dagpenge, kan du bruge til at forlænge din dagpengeperiode.

Har du selvstændig virksomhed så klik og læs her om forlængelse af dagpengeretten

Huskereglen for, hvor lang tid du kan forlænge din dagpengeperiode, bliver kaldt 1-2-3-1-reglen. Det gør den, fordi 1 arbejdstime kan forlænge din dagpengeperiode med 2 timers dagpenge, som du skal have udbetalt inden for en referenceperiode på 3 timer + 1 måned. Det giver mere mening, når vi kigger på det i en mere realistisk skala. Se eksemplet her:

Har du haft tre måneders arbejde, vil du typisk have arbejdet 481 timer. I det tilfælde kan du forlænge din dagpengeret med 962 timers dagpenge, fordi 2 * 481 timer giver 962 timers dagpenge. Du kan få udbetalt de nye 962 timers dagpenge inden for en periode på 1.443 timer (3 * 481 timer). De 1.443 timer omregner vi til måneder ved at dividere med 160,33. Det giver en referenceperiode på ni måneder, som vi lægger 1 måned til første gang, du forlænger din dagpengeperiode. Derfor giver tre måneders arbejde (481 timer) ret til at forlænge din dagpengeperiode med 962 timer inden for en ti måneders periode.

Begrænsninger for forlængelse

Du kan max forlænge din dagpengeperiode med 1 år. For at forlænge dagpengeperioden i et år skal du have arbejdet i 962 timer, siden du fik godkendt ret til dagpenge. Du kan få udbetalt din 1 års forlængelse indenfor 1,5 år.

Brug-og-smid-væk-reglen

Når du bruger dine arbejdstimer til at forlænge din dagpengeperiode, kan du ikke bruge de timer til at optjene ret til en helt ny 3.848 timers dagpengeperiode. Du kan derfor vælge enten at bruge en del af dine arbejdstimer til at forlænge din dagpengeperiode, eller til at opspare til timer nok til en helt ny dagpengeret. Du vælger selv hvor langt tid, du vil forlænge din dagpengeperiode. Hvis du fx har ret til at forlænge med 20 uger, kan du nøjes med at forlænge med fx 5 uger. Dermed bruger du 185 af dine 740 arbejdstimer på at forlænge dagpengeperioden. De sidste 555 timer tæller med i regnskabet, hvor du optjene til en ny dagpengeret.

Mister du dagpengeretten, kan du fortsat være medlem af FTFa. Du kan benytte vores jobrådgivning og deltage i vores kurser og møder om bl.a. karriereskift.

Kontanthjælp er en ydelse, som kommunen udbetaler, hvis du ikke har andre økonomiske muligheder, og du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Den er i modsætning til dagpenge afhængig af din formue og din ægtefælle eller samlevers indtægt. Det er kommunen, der vurderer, om du kan få kontanthjælp.

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis din ægtefælle/samlever tjener mere end 2 x kontanthjælpssatsen.

Er du enlig og har en formue på mere end 10.000 kroner, eller har I som ægtefæller eller samlevere en formue på mere end 20.000 kroner, kan du som udgangspunkt heller ikke få kontanthjælp.

Du kan kontakte FTFa’s socialrådgiver eller din kommune for yderligere oplysninger om kontanthjælp.

 

Et seniorjob er et job på overenskomstmæssige vilkår, som kommunen skal tilbyde dig. Fleksydelsen er den kommunale "efterløn", du har mulighed for at få, hvis du har haft et fleksjob. På fleksydelse modregnes din pension som udgangspunkt efter samme regler som efterlønnen. Er du ikke med i efterlønsordningen, mister du retten til både fleksydelse og seniorjob.

FIK DU SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i dagpengelovgivningen, så du er meget velkommen til at ringe til os eller chatte med os.

Chatten finder du nede i højre hjørne af skærmen 

eller ring til os på tlf. 7013 1312

Kontakt os
FIK DU SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL?