Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KONSEKVENSER VED LÆNGERE TIDS LEDIGHED

Med dagpengereformen risikerer du at blive trukket i dagpenge, hvis du er ledig i en længere periode uden at have arbejdet undervejs.

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de
foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge.
Har du sammenlagt arbejdet i mere end 148 timer,
så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag.

Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge.

Fire måneders-perioden starter, når du får godkendt dagpenge. Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

Hvis du har fået dagpenge udbetalt igennem flere år, risikerer du at få afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge.

Din dagpengeperiode bliver afkortet, hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år.

Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.