Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

GENOPTJENING OG KARANTÆNE

Nedenfor kan du få svar på dine spørgsmål om genoptjening og karantæne

Der er flere situationer, hvor du kan risikere at få karantæne:

Du siger dit job op

Du får karantæne, hvis du uden en lovgyldig grund afviser et tilbud om arbejde eller aktivering. Du får også karantæne, hvis du selv siger dit job uden at have en lovgyldig grund til det.

Karantænen er en periode på 3 uger (svarende til 111 timer), hvor du ikke får dagpenge. Karantænen er effektiv – og det betyder helt konkret, at den udelukkende bliver afviklet på dage, hvor du i forvejen har ret til dagpenge. Holder du fx ferie i 4 dage i løbet af de tre uger, du har karantæne, bliver de 4 dage lagt til efter de 3 uger er gået. Du har nemlig ikke ret til dagpenge, mens du holder ferie. Hvis der går 3 måneder, uden at du har fået afviklet din karantæne, bortfalder den.

Det er meget vigtigt, at du altid kontakter FTFa, inden du afslår et tilbud eller opsiger dit job, så vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning. Det er som udgangspunkt ikke lovgyldig grund, at du opsiger dit job pga. af en dårlig chef, stort arbejdspres eller forflytning til andre opgaver eller arbejdssteder m.v.

Din arbejdsgiver opsiger dig

Får du en opsigelse af din arbejdsgiver får du karantæne, hvis årsagen til afskedigelsen primært skyldes dig selv - fx hvis du har taget af kassen, sexchikane mv. Karantænen er en periode på 3 uger (svarende til 111 timer), hvor du ikke får dagpenge. Karantænen er effektiv – og det betyder helt konkret, at den udelukkende bliver afviklet på dage, hvor du i forvejen har ret til dagpenge.

Skyldes afskedigelsen ikke primært forhold ved dig som medarbejder, så får du ikke karantæne. Det er os som a-kasse, der går ind og vurderer hver enkelt opsigelse.

Du dukker ikke op til møder

Kommer du ikke til obligatoriske møder hos jobcentret eller a-kassen uden lovgyldig grund, kan du ikke få dagpenge. Du kan få dagpenge igen, når du har kontaktet mødeindkalderen om udeblivelsen.

Du siger nej til tilbud pga. pasningsproblemer

Når du er ledig, kan du opleve, at dit jobcenter finder et job eller et forløb, som du skal deltage i. Det skal du sige ja til. Accepterer du ikke tilbuddet, risikerer du at få en karantæne (effektiv karantæne på 3 uger, hvor du ikke får dagpenge). Det kan ske, at jobcenterets tilbud ligger uden for normale arbejdstider. Har du problemer med at få passet dit barn uden for institutionens åbningstider, så skal jobcenteret kun tilbyde dig job eller tilbud, der ligger inden for normale arbejdstider. Derfor er det vigtigt, du sørger for at give jobcenteret besked, hvis du har pasningsproblemer. Det er dit ansvar at være på forkant og kontakte dit jobcenter, så du er sikker på, de kender til dine pasningsproblemer.

Du bliver selvforskyldt ledig to gange på et år

Siger du dit job op og dukker du ikke op til møder? Oplever du nogle af ovenstående situationer og bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, bliver du ramt af den såkaldte gentagelsesvirkning. Det betyder, at du mister din ret til dagpenge. Du kan dog få din ret til dagpenge tilbage, hvis du arbejder 300 timer inden for en periode på tre måneder. Perioden på de tre måneder starter fra den dag, du får karantæne

Du er ledig i 4 måneder uden at have arbejde undervejs

Du risikerer at blive trukket i dagpenge, hvis du er ledig i en længere periode uden at have arbejdet undervejs. Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge. Har du sammenlagt arbejdet i mere end 148 timer, så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag. Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge. Fire måneders-perioden starter, når du får godkendt dagpenge. Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

Du har brugt 4 års dagpenge

Hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år, får du afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge. Det får dog ikke nødvendigvis økonomiske konsekvenser for dig lige med det samme:

Hvis du fx har 1.000 timer tilbage af din oprindelige dagpengeret på 3.848 timer, så er det disse 1.000 timer, du har tilbage, der bliver reduceret med 160,33 timer, så du i stedet har 839,67 timer tilbage.

Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden.

Når du har fået dagpenge i to år, skal vi undersøge, om du har genoptjent retten til dagpenge.

Din situation afgør, om vi kigger på dine arbejdstimer, din løn, og dit overskud fra selvstændig virksomhed når du skal have en ny dagpengeperiode.

Beskæftigelseskravet - hvis du har arbejdet

Har du arbejdet, siden du fik dagpengeret, så vil du have opsparet arbejdstimer på din beskæftigelseskonto. Beskæftigelseskontoen er et regnskab, der holder styr på, hvor mange timer din(e) arbejdsgiver(e) har indberettet til Skat. Du kan holde øje med din beskæftigelseskonto på jobnet.dk.

Hvis du har timer på din beskæftigelseskonto, når du har brugt alle dine dagpenge, så skal du opfylde beskæftigelseskravet for at få en ny dagpengeret. Beskæftigelseskravet er på 1924 arbejdstimer. Det betyder, du skal have opsparet 1924 arbejdstimer, siden du fik dagpengeret sidst. Det svarer sammenlagt til et års fuldtidsarbejde. Dine arbejdstimer bliver for gamle efter tre år og tæller ikke med længere.

Indkomstkravet - hvis du ikke har arbejdet

Har du ikke haft nogen arbejdstimer, når din dagpengeret udløber, så skal du opfylde indkomstkravet. Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 238.512 kr. før du kan få en ny dagpengeperiode på 3.848 timers dagpenge (to års dagpenge). Når vi regner din indkomst sammen, må vi højest medregne 19.876 kr. løn om måneden.

Det betyder, at du tidligst kan få en ny dagpengeret, når du har arbejdet i 12 måneder med en månedsløn på mindst 19.876 kr. Får du et arbejde med en månedsløn, der er lavere end 19.876 kr., så tæller lønnen stadig med til indkomstkravet. Men du vil så være mere end et år om at optjene en ny dagpengeperiode.

Er du i et seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller jobrotation, skal du være opmærksom på, at timerne ikke tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan løbende genoptjene retten til supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for en 12-måneders periode har optjent mere end:

  • 146 arbejdstimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller
  • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger, eller
  • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesindberetninger

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, uge- eller 14-dagesindberetninger.

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 238.512 kr. (2020) medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

Læs om forlængelse af supplerende dagpenge her