HVAD BETYDER OPHOLDSKRAVET FOR MIG?

Hvad siger opholdskravet?

Opholdskravet er gældende fra 1. januar 2019 og bliver indfaset frem til 2021. For at være berettiget til dagpenge skal du: 

 • fra 1. januar 2019 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 5 ud af 12 år

 • fra 1. januar 2020 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 6 ud af 12 år

 • fra 1. januar 2021 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 7 ud af 12 år 

 • Ferier og forretningsrejser tæller ikke som udlandsophold, hvis din bopæl er registreret i Danmark, Færøerne, Grønland, EU/EØS-landene eller Schweiz. EØS består, ud over EU, også af Norge, Island og Liechtenstein.

 • Frem til 30. marts 2019 vil du være undtaget, hvis du har opholdt dig i Storbritannien. Vi afventer den aftale, der kommer omkring Storbritanniens udmeldelse af EU - Brexit.  

Hvad betyder opholdskravet i forhold til min ret til dagpenge og feriedagpenge?

Opholdskravet betyder, at du kan miste din ret til dagpenge og feriedagpenge, hvis du opholder dig eller har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end 5 år, når loven er fuldt indfaset i 2021. 

Det nye opholdskrav betyder, at FTFa undersøger dine udlandsophold 12 år tilbage i tiden, når du melder dig ledig, og skal indplaceres eller genindplaceres i dagpengesystemet. 

Bor du i udlandet nu, og har du en forventning om at være dagpengeberettiget, når du vender tilbage til Danmark, kan opholdskravet få betydning for din ret til dagpenge.

Hvad betyder opholdskravet i forhold til min ret til efterløn og seniorjob

Opholdskravet har ikke betydning for din ret til efterløn – uanset om du opfylder opholdskravet eller ej, hvis du er berettiget til dagpenge.

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, kunne du tidligere få efterløn, hvis du fortsatte betalingen af efterlønsbidrag. Du kan kun benytte denne særordning, hvis du opfylder opholdskravet. Du kan have ret til et seniorjob, hvis du opfylder opholdskravet.

Er du ledig før 1. januar 2019?

Er du ledig og har fået dagpengeret før 1. januar 2019, bliver du ikke omfattet af opholdskravet.

Skal du genindplaceres med en ny dagpengeret senere hen, bliver du omfattet af opholdskravet til den tid.

UNDTAGELSER

Hvornår er du undtaget fra opholdskravet? Der er en række situationer, hvor dit ophold i udlandet kan medregnes som ophold i Danmark, selv om det ikke foregår inden for grænserne. Disse undtagelser er ikke entydigt defineret. Kontakt derfor FTFa, hvis du mener, du er omfattet af en af undtagelserne. Hvis dit ophold i udlandet falder ind under et af disse punkter, gælder opholdskravet ikke for dig:

 1. Hyre på et dansk skib eller flydende boreplatform

 2. Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed

 3. Ophold i udlandet som beskæftiget i offentlig dansk interesse (se uddybning længere nede, hvis du kan være dækket ind her)

 4. Ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab

 5. Ophold i udlandet med henblik på erhvervsmæssig uddannelse (dvs. som en del af en anerkendt kompetencegivende uddannelse)

 6. Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, udenlandsk forskningsinstitution eller virksomhed

 7. Hvis du har været samlever på fælles bopæl med en person omfattet af ovenstående punkt 1-6, og I har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

 8. Ophold i udlandet, før du fyldte 18 år, sidestilles med ophold indenfor EU/EØS ved opgørelsen af opholdskravet, når du har opholdt dig i EU/EØS og Schweiz i sammenlagt mindst 7 år, før du fyldte 18 år. Dette er uafhængigt af, om dine forældre var omfattet af undtagelserne eller ej.

OM DOKUMENTATION

Bliver du ledig, beder FTFa om dit samtykke til at hente oplysninger i cpr. registeret mindst 12 år tilbage. Opfylder du opholdskravet med disse oplysninger, behøver vi ikke mere. 

Opholder du dig i EU/EØS eller Schweiz vil det lette arbejdet med at afklare om du opfylder opholdskravet, hvis du selv har dokumentation for dit ophold med hjem.

Har du ikke det, vil FTFa sørge for at indhente dokumentation fra det land, du har opholdt dig i. Mener du, at du er omfattet af undtagelserne for opholdskravet, skal du selv dokumentere disse perioder. Dokumentationen er vidt forskellig, alt efter hvilken undtagelse, du er omfattet af.

Kontakt os og lad os hjælpe dig med hvilken dokumentation, du skal bruge. 

top

Afspiller nu: