OUTPLACEMENT

Flere og flere virksomheder ønsker at give opsagte medarbejdere så gode betingelser som muligt, når de skal videre i deres arbejdsliv. 

Outplacement er et stærkt signal fra virksomheden. Det er et signal om, at man tager socialt ansvar, ved at hjælpe ens medarbejdere dem videre. Det ved vi, at opsagte medarbejdere lægger vægt på. 

For mange opsagte medarbejdere er outplacement ud over afklaring og jobsøgning også en vej til at finde tryghed i den usikre situation, de er i. Det skaber ro. Både for de opsagte og for de medarbejdere, der fortsætter i virksomheden. 

Outplacement er derfor en god investering – både for virksomheden, medarbejderne og dem som er blevet sagt op.

HVAD ER OUTPLACEMENT

Et outplacementforløbet strækker sig typisk over tre-fire måneder, hvor den opsagte medarbejder har ca. 10 individuelle møder med en rådgiver og løbende sparrer på telefon og mail. Som udgangspunkt ligger møderne i opsigelsesperioden. Det betyder i mange tilfælde, at den eller de opsagte er afklaret og videre i nyt job, inden de overhovedet når at blive ledige.

3 FASER I OUTPLACEMENT

Outplacement forløber i tre faser. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Derfor er de tre faser ikke lige lange i alle forløb.

De tre faser er: Opstartsfasen, analyse- og afklaringsfasen og markedsfasen.

Formålet med de tre faser er, at:

  • Den opsagte medarbejder får bearbejdet sin opsigelse
  • Medarbejderen får afklaret sine kompetencer og ser, hvordan de kan bruges
  • Begynde jobsøgningen

Vi arbejder i forløbet blandt andet med:

  • Afklaring af faglige og personlige kompetencer samt motivation og ønsker
  • DISC-personlighedsprofil
  • Mål og jobsøgningsstrategi
  • Optimering af cv og ansøgning
  • Opbygning og udvikling af netværk
  • Træning og sparring i interview og jobsamtale
  • Kvalitetstjek af referencelisten

FTFa har en resultatorienteret tilgang til outplacement. Det overordnede mål er, at medarbejderen hurtigst muligt bliver afklaret om, hvordan han eller hun kommer godt videre.

HØR MERE

FTFa tilbyder sparring og vejledning for din virksomhed. Kontakt os på virksomhed@ftfa.dk for at høre mere.

U0tSSVYgVElMIE9T
top

Afspiller nu: