Debat | Faglige organisationer | Netværk |

VIDEO: DET TAGER VI MED HJEM FRA MØDET

Delegeretmødet i FTFa er for nylig løbet af stablen. Flere var med hjemmefra via livestream, mens andre var med på Axelborg i København. Se her, hvad deltagerne tog med sig hjem fra mødet.

At fortsætte og videreudvikle det tætte samarbejde mellem FTFa og de faglgie organisationer.

At virksomhedssamarbejder i hele landet rykker medlemmer fra ledighed til job.

At beskæftigelsesministeren anerkender a-kassernes og fagbevægelsens betydning i den coronatid vi står i.

At FTFa favner medlemmet - også i svære tider.

At medlemstilfredsheden er høj, og at vi skal have fat i meldemmer tidligt i deres forløb.

Det er nogle af de ting, som de delegerede tog med sig hjem fra mødet den 29. oktober 2020. Se hele videoen.

VIDEO FRA MØDET

VIDEO FRA MØDET

Hvad er det vigtigste, du tager med fra delegeretmødet? 

top

Afspiller nu: