Ledig | Jobsøgning | Arbejdsliv |

STEN LYKKEDES MED MARKANT SCENESKIFT EFTER 34 ÅR I SAMME JOB

STEN LYKKEDES MED MARKANT SCENESKIFT EFTER 34 ÅR I SAMME JOB

Efter 34 år som operasanger på Det Kongelige Teater skulle Sten Byriel tillære sig at søge job gennem ansøgninger på et arbejdsmarked, hvor folk ikke vidste, hvem han var, og hvad han stod for.

”Brikkerne i min selvopfattelse skulle sættes sammen på nye måder.”

Det fortæller Sten Byriel, efter han som 62-årig havde sunget sin afskedsforestilling. De fleste operasangere bliver pensionerede som 56-årige, så han havde fået seks år mere på scenen.

Alligevel havde Sten som mange andre operasangere følelsen af ikke at være klar til pensionistlivet. Men for at blive tilbudt et nyt job, skal man ofte sende en ansøgning og et cv. Der stod Sten over for en udfordring:

”Efter 34 år som fastansat operasanger var jeg vant til at få roller ud fra auditions. Derfor havde jeg faktisk aldrig prøvet at skrive en ansøgning før,” husker Sten, der var vant til, at arbejdsgivere vidste, hvem han var, når han aflagde audition.

Heldigvis vidste han, hvor han kunne få hjælp. Som tillidsmand for Det Kongelige Teaters solister havde han været med til at arrangere et temaoplæg med a-kassen FTFa for de solister, hvis kontrakt stod til at udløbe.

”Det var først til oplægget, at det gik op for mig, at jeg kunne få coaching og hjælp til ansøgninger hos min a-kasse. Så da jeg selv stod over for et kontraktudløb, begyndte jeg til coaching hos FTFa.” 

To ting kørte Sten i stilling som attraktiv lederkandidat
Der er især to ting, som Sten fremhæver som afgørende i sin transformation fra operasanger til leder. Det ene er hans coachingforløb og det andet er hans videreuddannelse som leder.

I sit coachingforløb mødtes han flere gange med en karrierecoach fra FTFa, der gav ham modspil og input til jobsøgningen:

”Gitte, som blev min personlige coach, var meget på min ansøgning, som ikke skilte sig ud i mængden. Det skulle sige Pang! når man læste min ansøgning, men det kolliderede med den ydmyghed, jeg skrev mine ansøgninger med,” forklarer Sten.

Nu skulle han sælge sig selv på en uvant måde. Sten og Gitte fik dog bedre styr på ansøgningerne:

”Jeg sendte mine ansøgninger til Gitte, inden jeg sendte dem afsted. Og det tog lige nogle omgange, hvor jeg skulle vænne mig til hendes idéer, men ansøgning for ansøgning tog jeg lidt mere med af Gittes råd, og rettelserne blev færre og færre.”

Den anden afgørende faktor i Stens arbejdsliv var, at han fik godkendt en ledelsesuddannelse af Jobcentret i Vejle, der godt kunne se, at han manglede teori og papir på sine evner for at få et lederjob.

Dermed startede Sten på IBA Erhvervsakademi Kolding for at læse Ledelse i praksis. Det gjorde en forskel for hans cv og for hans selvtillid til ansøgninger og samtaler, hvor han følte sig bedre rustet i rollen som leder. 

Lagde ydmyghed på hylden
Egentlig havde Sten set sig selv i en stilling som leder i et koncerthus eller lignende. Alligevel researchede han om Vejle Musikskole, da en ven fortalte ham, at de havde opslået en nye chefstilling. Derefter tog Sten chancen og ringede til direktøren.

”Jeg ringede til hende, der skulle blive min chef, og jeg gjorde det ikke ydmygt. Jeg begyndte at fortælle om, hvad det var for en musikskole, jeg havde set på hjemmesiden, og så talte jeg om, hvad jeg ville lave om, hvis de valgte mig som chef.”

Den nye tilgang gav pote for Sten, der startede i stillingen i april 2020. I sit nye arbejde har han fundet en ny motivation for musik.

”Det at have ansvaret for musikundervisning i landets 5. største kommune er en anden måde at tænke kultur og dannelse. Det handler om læring, fælleskab og samarbejde gennem musik, som er helt forskelligt end det, jeg har kendt til fra operaen, hvor det handler om at underholde og bevæge.”

Sig ja tak til det skub, coaching kan give dig 
I dag behøver Sten ikke længere at sende ansøgninger ud. Alligevel kan han stadig høre Gittes råd fra dengang. Som chef læser Sten nemlig andres ansøgninger og kan fuldt ud genkende sin tidligere coachs råd:

”Jeg oplevede, at Gittes coaching var vedholdende, når hun holdt mig op på, at jeg skulle sælge mig selv mindre ydmygt og gøre ansøgningen lækker med små appetitvækkere. I dag, hvor jeg selv sidder og modtager ansøgninger, kan jeg se, at hun havde ret i sine råd, for jeg tænker selv anderledes om de ansøgere, der skiller sig ud,” fortæller Sten, der anbefaler andre at sige ja til et coachingforløb:

”Jeg siger til folk, at de skal bruge de muligheder, der er, så de ligesom jeg kan blive bedre til at formulere sig og ændre sit mindset og tilgang til livet. Ved at sige ja tak til FTFa’s tilbud får du nogle spark og skub og bliver hjulpet et nyt sted hen i din arbejdssituation.”

Foto: Natascha Thiara Rydvald © Det Kgl. Teater

STENS RÅD TIL DIG, DER HELLERE VIL I JOB END PÅ PENSION

1. Vær jubeloptimist
”Min optimisme var alfa og omega i forhold til at lykkes med transitionen væk fra operaens verden. Jeg insisterede på at være en jubeloptimist. Selvom jeg også havde nul-dage, så havde jeg en tro på, at der da var brug for mig. Da jeg stoppede på Det Kongelige Teater havde venner forberedt mig på en depressionsagtig tilstand, men jeg ville ikke grave mig ned i min fortid, men i stedet se fremad mod alt det, jeg kunne og ville nu. Jeg bevarede jubeloptimismen, der sagde, at jeg kunne noget, der var helt vidunderligt, selvom det lå i et andet område end det, jeg kom fra.” 

2. Søg uden for hovedstaden
”Efter min ansættelse udløb, flyttede jeg fra København til Jylland pga. min mand fik et nyt job der. Flytningen var med til at markere min transition og gav mig muligheden for at omplante mig selv. Jeg oplevede, at der var masser af kreative miljøer og mennesker også uden for hovedstaden, og at der blev taget rigtigt godt imod mig. Søger du uden for Københavnsområdet, vil du være et særsyn med din baggrund og uddannelse.”

3. Brug din erfaring i din jobsøgning
”Min indlevelsesevne kom i spil i min jobsøgning, for jeg så mig selv i den stilling, jeg søgte, og visualiserede hvad jeg kunne gøre bedre i rollen. På den måde brugte jeg min fantasi og forestillingsevne, som jeg havde med mig fra operaen, i jobsøgningen. Det var ikke meget anderledes end at gestalte en rolle, hvor jeg også brugte mine egne følelser.”

 

KONTAKT VORES JOBRÅDGIVERE

Er du ledig kan du altid bruge FTFa's jobrådgivere som sparringspartnere. Vi kender dit fagområde og arbejdsmarked, fordi vi samarbejder med 58 faglige organisationer og 500 virksomheder.

Ring på telefon 7013 1312 eller book møde via Tast selv.

Book møde via Tast selv
top

Afspiller nu: