Ledig | Debat | Arbejdsliv |

REKORD FÅ KLAGESAGER I FTFa

REKORD FÅ KLAGESAGER I FTFa

En ny rapport Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering viser, at færre og færre medlemmer klager over deres afgørelser i FTFa. Hvor Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i 2013 skulle behandle 286 klager fra medlemmer af FTFa, skulle man i 2018 kun behandle 77 klager.

Der er dermed tale om et fald til en fjerdedel af niveauet i 2013. Det lave tal er et resultat af en målrettet indsats, siger juridisk chef i FTFa, Lars Toft Simonsen:

”I 2014 startede vi med at ringe til alle, der klager over os. Det gjorde vi, fordi vi kunne tage en god og imødekommende dialog med medlemmet om, hvorfor vi fastholdt en afgørelse – fx om hvorfor medlemmet ikke havde ret til dagpenge eller skulle betale et beløb tilbage,” fortæller Lars Toft Simonsen og fortsætter:

”Det har haft en kolossal effekt, fordi vi får lejlighed til at forklare alt det, som ofte kan være svært at forklare i et brev. Resultatet er tydeligt: På fem år har vi nedbragt antallet af klagesager fra 286 til 77. Og så har medlemmerne også fået en langt bedre forståelse for vores afgørelser, som i sidste ende giver flere tilfredse medlemmer. Det er jeg rigtig stolt af på FTFa’s vegne.”

top

Afspiller nu: