Ledig |

REGERINGENS OPHOLDSKRAV ER UMODERNE OG URIMELIGT

REGERINGENS OPHOLDSKRAV ER UMODERNE OG URIMELIGT

Regeringen barsler med et nyt dagpengekrav, der risikerer at få voldsomme konsekvenser for en stor gruppe a-kassemedlemmer. Opholdskravet, som det kaldes, betyder, at medlemmer som i dag har ret til dagpenge, står til at miste den økonomiske tryghed.

Kort fortalt opfylder vores medlemmer opholdskravet ved at have opholdt sig i Danmark (inkl. Grønland) eller et andet EØS-land i sammenlagt syv år ud af de seneste otte år.

Det vil sige, at medlemmer, der har boet mere end et år i fx USA eller Australien inden for de sidste 8 år, mister retten til dagpenge.

Læs mere om regeringens forslag her

Ghita Parry, formand for FTFa, kalder regeringens forslag umoderne og fuldstændig urimeligt, fordi lovforslaget gælder med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at medlemmer der for mange år tilbage var væk fra Danmark eller et andet EØS-land i mere end et år, mister deres dagpengeret:

”Det er et fuldstændig urimeligt forslag, som igen skaber usikkerhed om vores arbejdsløshedsforsikring. Sådant et forslag slet ikke hører hjemme i en moderne og globaliseret verden, hvor nysgerrige danskere rejser ud og kommer hjem med viden og erfaringer. Det skal de nu straffes for. For fakta er, at mange af de medlemmer, som bliver ramt af opholdskravet, har betalt til deres a-kasse i mange år. Det har de gjort ud fra en forventning om, at de har ret til dagpenge på lige fod med os andre, hvis de en dag får brug for det,” siger Ghita Parry, og fortsætter:

”Min største anke ved Regeringens lovforslag er, opholdskravet virker med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at medlemmer, der i god tro har forsikret sig en i a-kasse for mange år siden, nu risikerer at blive straffet voldsomt. Det er en helt uacceptabel situation regeringen stiller rigtig mange medlemmer i, og forslaget er bare ét ud af mange små forringelser, som er kommet snigende de sidste år. I længden risikerer Regeringen at undergrave vores gode forsikring mod arbejdsløshed. Det er jeg meget bekymret over,” slutter Ghita Parry.

top

Afspiller nu: