PRESSEMEDDELELSE: FTFa STÆVNER KMD

A-kassen FTFa har besluttet at stævne KMD for foreløbigt ca. 85 mio. kr. for ikke at leve op til sine forpligtigelser om sammen med FTFa at udvikle et nyt markedsledende a-kassesystem kaldet Føniks.

FTFa hævede i januar 2017 kontrakten med KMD og har nu gjort sit tab op. 

”Vi hævede kontrakten med KMD i januar 2017, fordi vi erfarede, at KMD reelt havde stoppet udviklingen af Føniks, uden at informere os om det. Udviklingen af Føniks skulle efter vores oprindelige aftale have taget knapt to år, og projektet var på daværende tidspunkt allerede mere end ét år forsinket. KMD tilbød os et andet system, vi ikke var interesseret i, og som ville tage yderligere ca. to år at færdigudvikle,” udtaler adm. direktør i FTFa, Michael Darmer. 

”Vi er brandærgerlige over, at Føniks, vi havde indgået en aftale om, ikke bliver til noget. Det er både overraskende og rystende, at et så stort firma som KMD ikke kan eller vil levere det, man har indgået en aftale om”, fortsætter Michael Darmer. 

”FTFa stævner KMD for foreløbigt 85 mio. kr. Når beløbet er blevet så stort skyldes det blandt andet, at vi har lagt rigtig mange ressourcer i projektet som primær udviklingspartner i de tre år projektet var i gang. Den indsats er nu spildt. Konsekvensen er, at vi har måtte skaffe et andet system, fordi det nuværende system er forældet. KMD har samtidig varslet, at man vil stoppe videreudviklingen og vedligeholdelsen af det gamle system,” siger Michael Darmer og fortsætter: 

”Da Føniks-projektet ikke er gennemført, har vi heller ikke fået de garanterede automatiseringsgevinster og rationaliseringsgevinster, som var en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for at indgå kontrakten med KMD. Men vigtigst af alt har vores medlemmer heller ikke fået de fordele, der ligger i et tidssvarende og moderne a-kassesystem. Det er nogle af de ting, som vi vil have erstattet, og det er baggrunden for, at vi i dag har valgt at stævne KMD. Vi vil have dækket vores tab. Det er alt,” udtaler Michael Darmer.  

Kontaktperson: Michael Darmer, adm. direktør i FTFa, Mobil 2092 9090

Fakta:

  • FTFa indgår i maj 2014 en kontrakt med KMD om at udvikle et helt nyt markedsledende a-kasse system kaldet Føniks, med FTFa som primær udviklingspartner.
  • Føniks skulle erstatte KMDs aldrende system, kaldes Winnie.
  • Valget af KMD blev taget efter et udbud med evaluering af eksisterende muligheder, og med brug af ekstern bistand.
  • Der skulle være tale om en brancheløsning, som også skulle kunne sælges til andre a-kasser.
  • Systemet skulle have været leveret i december 2015. 

FTFa gør i stævningen blandt andet gældende, at 

  • Føniksprojektet på ophævelsestidspunktet var væsentligt forsinket.
  • KMDs beslutning om ikke at ville opfylde parternes oprindelige aftale udgør leveringsnægtelse.
  • KMD har handlet forsætligt og/eller udvist grov uagtsomhed ved ikke loyalt at oplyse om væsentlige forhold vedrørende projektet drift, ved at flytte ressourcer fra projektet, og ved ikke at reagere på de advarselslamper, der har været undervejs.
top