Ledig | Debat | Arbejdsliv | Faglige organisationer |

OMSTRIDT OPHOLDSKRAV VEDTAGET

OMSTRIDT OPHOLDSKRAV VEDTAGET

Det omstridte opholdskrav, som betyder, at du som a-kassemedlem ikke skal have opholdt dig i udlandet i for lang en periode, er nu vedtaget af regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Selvom regeringen undervejs lempede reglerne, skulle opholdskravet have været taget helt af bordet, mener Steen Lund Olsen, formand for FTFa.

Torsdag den 20. december vedtog regeringspartierne og Dansk Folkeparti det såkaldte opholdskrav. Opholdskravet betyder, at fra 1. januar 2019 skal du have opholdt dig i Danmark, i Grønland, på Færøerne, i EU/EØS-landende eller Schweitz i 5 år inden for de sidste 12 år for at kunne få dagpenge. 

Opholdskravet gælder med tilbagevirkende kraft således, at dine udlandsophold 12 år tilbage tæller med i beregningen for, om du opfylder opholdskravet. 

Ingen ser fornuften i opholdskravet

Opholdskravet bliver indfaset frem mod 2021, hvor kravet bliver 7 ud af 12 år. Dette er ud over de almindelige betingelser, som skal være opfyldt for at få ret til dagpenge. Steen Lund Olsen, formand for FTFa, er ærgerlig over, at hele forslaget ikke blev taget af bordet: 

”For mig at se er det kun regeringen og Dansk Folkeparti, som kan se fornuften i opholdskravet. Danmarks største virksomheder, arbejdsgiverorganisationerne, lønmodtagerorganisationerne og selvfølgelig a-kasserne, har i månedsvis protesteret over forslaget. Derfor er jeg rigtig ærgerlig over, at forslaget nu er blevet vedtaget,” siger Steen Lund Olsen.

Udansk og umoderne

Efter den massive kritik, blødte regeringen selv de oprindelige regler op. I det første lovforslag skulle man have opholdt sig i Danmark, i Grønland, på Færøerne, i EU/EØS-landende eller Schweitz i 7 ud af 8 år. Det blev blødt op til 7 ud af 12 år, men det ændrer dog ikke på Steen Lund Olsens holdning til opholdskravet: 

”Jeg er glad for, at regeringen undervejs lempede på opholdskravet. Det ændrer dog ikke på, at det stadig er udansk og umoderne at fratage dagpengeretten fra danskere, som rejser ud i verden for at passe et job i en virksomhed og dygtiggøre sig. Det skal vi da ikke straffe - og slet ikke med tilbagevirkende kraft!”

FAKTA OM OPHOLDSKRAVET

Reglerne bliver indfaset over tre år og betyder i hovedtræk, at du: 

- fra 1. januar 2019 skal have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 5 ud af 12 år

- fra 1. januar 2020 skal have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 6 ud af 12 år

- fra 1. januar 2021 skal have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 7 ud af 12 år

Læs mere om, hvad opholdskravet betyder for dig her

top

Afspiller nu: