Ledig | Nyuddannet | Arbejdsliv | Faglige organisationer |

NYT OPHOLDSKRAV KAN FÅ BETYDNING FOR DIN RET TIL DAGPENGE

NYT OPHOLDSKRAV KAN FÅ BETYDNING FOR DIN RET TIL DAGPENGE

Som et led i regeringens nye skatteaftale, lægges der op til at indføre endnu et krav, medlemmerne skal opfylde, for at få ret til dagpenge. Det såkaldte opholdskrav. Aftalen er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men her er, hvad vi ved om forslaget indtil nu.

Hvad er opholdskravet?

Opholdskravet er et krav om, at du – hvis du søger om ret til dagpenge – skal have opholdt dig i Danmark (inkl. Grønland) eller et andet EØS-land i sammenlagt syv år ud af de seneste otte år.

Se, hvad FTFa mener om forslaget.

Hvilke undtagelser er der?

Der er visse aktiviteter, som du kan foretage i udlandet, som regeringen lægger op til at sidestille med ophold i Danmark og EØS. Fx hvis du med dit udlandsophold:

  • Studerer som led i en erhvervsmæssig uddannelse
  • Arbejder hos en dansk virksomhed
  • Arbejder som repræsentant for en dansk offentlig myndighed
  • Forsker ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution
  • Har hyre på et dansk skib

Hvornår træder aftalen om opholdskrav i kraft?

Hvis aftalen om opholdskravet bliver vedtaget, træder den i kraft 1. januar 2019. Regeringen lægger samtidig op til en overgangsordning, hvor opholdskravet indføres gradvist. Helt konkret ser overgangsordningen sådan ud:

  • I 2019 er opholdskravet 5 ud af 8 år
  • I 2020 er opholdskravet 6 ud af 8 år
  • I 2021 og frem er opholdskravet 7 ud af 8 år

Opholdskravet vil dermed gælde alle medlemmer, der melder sig ledige fra den 1. januar 2019. Og det ville i så fald betyde, at udlandsophold forud for den 1. januar 2019 kan få betydning for dagpengeretten. Medlemmer, der allerede er indplaceret i dagpengesystemet inden 1. januar 2019, skal dog først opfylde opholdskravet, hvis de skal genindplaceres på et senere tidspunkt.

Lovforslaget om opholdskravet er endnu ikke vedtaget. Det forventes at blive behandlet i Folketinget i løbet af efteråret 2018.

Læs mere om forslaget her

top

Afspiller nu: