Arbejdsliv |

KAN DU FÅ DAGPENGE VED FERIELUKNING?

KAN DU FÅ DAGPENGE VED FERIELUKNING?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i nogle tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

  • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
  • Have afholdt al din optjente ferie
  • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage.
  • I øvrigt opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver. Du skal med andre ord blive ”trukket i løn” for dagene for at være berettiget til dagpenge.

MEN: Der gælder en generel mindsteudbetalingsregel for dagpenge, der betyder, at hvis perioden med kollektiv ferielukning er på 2 dage eller mindre (svarende til 14,8 arbejdstimer), så udbetales der ikke dagpenge.

Det betyder eksempelvis, at hvis du alene bliver trukket i løn den 27. december og 30. december, kan du ikke få udbetalt dagpenge pga. mindsteudbetalingsreglen, da der kun er tale om 2 dage.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).

top

Afspiller nu: