Arbejdsliv |

JEG KUNNE IKKE LEVE UDEN MIN POST-IT-TAVLE

JEG KUNNE IKKE LEVE UDEN MIN POST-IT-TAVLE

Freelance-skuespiller Biljana Stojkoska bruger systematisk en række værktøjer og sit professionelle netværk i sin hverdag ud fra et ugeskema med post-it-sedler på væggen. De hjælper til at holde hende motiveret og kursen fast på hendes strategi og karrieremål – en international filmkarriere og De Gyldne Palmer.

Da Biljana Stojkoska i 2007 blev færdig på skuespillerskolen William Esper Studio i New York, var det både lidt af en gevinst og en forhindring i forhold til at komme tilbage og finde job i Danmark.

Umiddelbart skulle hun udbygge sit spirende danske netværk og gøre sig kendt i danske teater-, film- og tv-kredse. Omvendt har den amerikanske tilgang til skuespilfaget og karrieren lært hende nogle tiltag, som har været rigtig brugbare.

”I USA er der større tradition for at tage hånd om sin egen karriere. Derfor har jeg fra starten skrevet alle mine drømme og ønsker ned, sat mig mål, samlet materiale, lavet hjemmeside og showreel, hvilket var ret nyt for 10 år siden,” fortæller Biljana Stojkoska.

Den ultimative drøm er at spille hovedrollen i en international spillefilm, der vinder De Gyldne Palmer i Cannes. Det er Biljana Stojkoska ikke bleg for at indrømme med et smil.

På vej mod denne drøm har hun blandt andet sat sig et delmål om at få adgang til castings i udlandet, hvilket er lykkedes. Det har både krævet en udenlandsk agent og vedligeholdende stemmetræning i engelsk.

Konkrete mål fra uge til uge

For at holde styr på det hele har hun opsat en tavle på væggen hjemme i sin lejlighed på Frederiksberg, hvor post-it-sedler viser ugens to-do-opgaver og professionelle aftaler fra uge til uge.

”Jeg synes, at sådan en post-it-tavle virker bedre end lister, fordi det er meget fleksibelt i forhold til nye ideer og ændringer i ens aftaler, at man altid kan flytte rundt på sedlerne.”

Nogle ting går igen på bestemte dage.

”Det virker super motiverende at have nogle ting, man skal hver uge. Det holder én fast i at holde den røde tråd,” siger Biljana Stojkoska.

Bruger accountability partner

Eksempelvis holder hun et ugentligt telefonmøde hver mandag med sin “accountability partner”, som er en skuespilkollega, hun bruger som professionel sparringspartner. Her gennemgår de hinandens mål fra den forgangne uge, den pågældende ugesmål, laver tidsplaner og taler fx om udfordringerne ved deres professionelle valg. Derudover mødes de en gang om ugen og øver scener eller laver selftapes til udenlandske castings.

”Det er fedt at vide, at man har en fast, professionel relation til at hjælpe sig. Og måden, vi har struktureret det på, betyder, at man bliver holdt fast på sine aftaler. Det giver mere effektivitet, fordi man ellers er helt alene om sin karriere, og ens hjerne nemt kan gå i overload og blive handlingslammet.

Man bliver også nødt til at forholde sig til måske ubehagelige ting, såsom hvorfor man søger skuespiljob, som ikke lige passer til det, man drømmer om, eller ikke giver en god mavefornemmelse,” forklarer Biljana Stojkoska.

 

HVAD ER EN ACCOUNTABILITY PARTNER?

HVAD ER EN ACCOUNTABILITY PARTNER?

Det er en personlig sparringspartner, som man aftaler at stå til løbende ansvar over for mht. sine egnemål. Fx ved møder eller telefonsamtaler en gang om ugen eller om måneden. 

Prøv noget nyt hver dag

En anden fast ting på skemaet er at gøre én ny ting hver dag uden for ens “comfort zone”. Eksempelvis at opsøge en person for at få svar på spørgsmål, som kan hjælpe ens karriere. Det kan enten være direkte, eller hvis man tilfældigvis støder ind i fagfolk fra branchen.

”Man skal ikke være bange for at spørge folk, man ikke kender, om deres erfaringer eller gode råd, hvis de fx har en udenlandsk agent. Jeg har kun haft positiv erfaring med det,” påpeger hun.

Biljana Stojkoska bruger også FTFa’s karrierecoach fra tid til anden, efter hun blev anbefalet det af en skuespilveninde.

”Karrierecoachens ekspertise kan bidrage med indsigt i forskellige personlighedstyper og klarlægge, hvem man har omkring sig, og hvilken funktion de har. De kan åbne ens øjne for løsninger, som man ikke selv kan se, og det er godt at tale med en objektiv, djævlens advokat. Dette er også med til at holde ens karriere i bevægelse og støtte ens mål,” konkluderer Biljana Stojkoska.

Systematik kvæler ikke kreativitet Nogle vil måske føle, at for meget systematik og fokus på mål og strategi kvæler spontanitet og kreativitet. Men tværtimod, siger Biljana Stojkoska:

”Jeg føler, at systematik gavner min kreativitet, og det har lidt af en synergi-effekt at arbejde med delmål hver dag. Disse værktøjer gør, at mine mål bliver realiseret, og er en kæmpe hjælp for mig til at gøre noget konkret. Det virker også meget motiverende, når noget lykkes, og gode ting sker, fordi man har handlet på et kontinuerligt grundlag. Det giver momentum og muligheder, som jeg ikke tror var kommet, hvis man lod tilfældighederne råde.”

BILJANAS VIGTIGSTE REDSKABER TIL MOTIVATION OG KARRIEREMÅL

  • En stor, synlig tavle på væggen, som udfyldes med post-it-sedler for visioner, drømme, mål, delmål, aftaler og konkrete opgaver fra uge til uge.
  • Møder hver uge med en skuespiller kollega som“accountability partner”.
  • Løbende brug af en karrierecoach i FTFa.
  • Bogen “The Tao of Showbusiness”.
  • At gøre én ting hver dag, som er ude af ens “comfort zone”.
top

Afspiller nu: