Debat |

HÅNDTERING AF CORONAVIRUS I FTFa

Vi opdaterer løbende her, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan smittefaren for corona påvirker dig som medlem.

SÅDAN PÅVIRKER CORONA DIG, DER ER LEDIG

Alle ledige medlemmer skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode".

Det betyder bl.a., at du indtil videre:

 • Ikke er forpligtet til at stå til rådighed
 • Ikke er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog ikke opdateres)
 • Ikke skal deltage i samtaler

I din "hjemmeperiode" skal du sørge for, at:

 • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
 • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
 • Sende dit dagpengekort den 24. marts, 24. april, 24. maj og 24. juni

Du skal foreløbigt ikke stå til rådighed. Vi opdaterer her på siden og sender dig et brev i Tast Selv, når vi ved, hvornår du igen skal til møder, søge jobs og stå til rådighed

Udbetaling af dagpenge

Du får dine dagpenge som normalt, selvom du ikke søger jobs og går til møder. De dagpenge, du får udbetalt mellem den 1. marts 2020 til 30. juni 2020, tæller ikke med i forbruget af din samlede dagpengeret.

Du skal derfor ikke bekymre dig om, at du bruger af din dagpengeret, mens der ikke er nogen job at søge. Feriedagpenge tæller heller ikke med i perioden.

Du kan ikke løbe tør for dagpenge i perioden fra 1. marts til 30. juni, fordi udbetalingen af dagpenge ikke tæller med i dit forbrug i den periode.

Hvis du har udmeldt dig af FTFa, fordi du troede, at dine dagpenge ville slippe op, kan du melde dig ind igen og få dagpenge indtil 1. juni. Meld dig ind hurtigst muligt ved at kontakte os på telefon 70 13 13 12 eller send en besked via Tast Selv.

Ikke alle skal melde sig syge på jobnet.dk

Selvom du er blevet anbefalet at blive hjemme foreløbigt, betyder det ikke, at du skal sygemelde dig.

Du skal kun melde dig syg, hvis du er i en af disse tre scenarier:

 • Du har fået konstateret corona, og du er i isolation
 • Du er blevet pålagt karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Du er blevet ramt af anden sygdom

Bliver du syg, skal du melde dig syg allerede på første sygedag på Min side på jobnet.dk. FTFa får derefter automatisk besked og du behøver derfor ikke kontakte os om det. Husk at raskmelde dig igen på jobnet.dk.

Udbetaling af supplerende dagpenge

Får du supplerende dagpenge udbetalt mellem 1. marts 2020 og 30. juni 2020, bruger du hverken af din almindelige dagpengeret eller af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Optjening af timer til en ny dagpengeret

Alle de timer du arbejder i perioden fra 1. marts 2020 til 30. juni 2020 tæller med til en helt ny dagpengeret eller til at forlænge din nuværende dagpengeperiode.

Husk på, at du ikke kan opbruge din dagpengeret i skyggeperioden fra 1. marts til 30. juni (læs mere under Udbetaling af dagpenge ovenfor).

Der er lukket for fysiske møder i FTFa

Det betyder også, at vi ikke tager imod personlige henvendelser.

KAN DU FÅ DAGPENGE, NÅR DU ER SENDT HJEM FRA ARBEJDE?

Her kan du få svar på dine muligheder for dagpenge i de mest almindelige situationer for medlemmer, der var i arbejde inden indsatsen mod corona blev intensiveret.

Husk, de almindelige regler for, hvornår du har ret til dagpenge (bl.a. min. 1 års arbejde) gælder stadig. De generelle regler kan du læse om her.

Jeg er fastansat og sendt hjem uden løn

Som fastansat både på fuld- og deltid har du oftest et opsigelsesvarsel, hvor din arbejdsgiver skal betale din løn.

Hvis du ikke får løn i din opsigelsesperiode, bør du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv med det samme. Du vil som udgangspunkt få en karantæne på 3 uger indtil det er afklaret, hvorfor du ikke har fået løn i din opsigelsesperiode.

Du skal kontakte din fagforening, hvis du mener, at dit opsigelsesvarsel ikke bliver overholdt. Du kan kun få dagpenge, hvis du er opsagt, eller hvis du har ret til at blive hjemsendt uden løn ifølge en overenskomst.

Jeg er fastansat og bliver midlertidigt sat ned i tid

Hvis du bliver sat midlertidigt ned i tid, er du stadig ansat. Det betyder, at du kun kan få dagpenge for de timer, du ikke længere arbejder (supplerende dagpenge).

Din arbejdsgiver skal varsle, at du bliver sat ned i tid med dit almindelige opsigelsesvarsel, ellers får du en karantæne på 3 uger (111 timer). Karantænen er en periode, hvor du ikke får dagpenge. Karantænen er effektiv – og det betyder helt konkret, at de 3 uger (svarende til 111 timer) kun afvikles på dage, hvor du ellers har ret til dagpenge eller supplerende dagpenge. Du kan læse mere om karantænereglerne her.

For at få supplerende dagpenge skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal du sende til os inden for fem uger. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da du ellers ikke kan få supplerende dagpenge.

Du skal også melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv allerede nu.

Jeg er timelønnet eller vikar og sendt hjem uden løn

Du kan godt få dagpenge, hvis du er sendt hjem uden løn, så længe du ikke har et opsigelsesvarsel. Det kræver, at du ikke længere arbejder eller er gået ned i tid.

For at få dagpenge skal du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv.

Jeg er på arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en midlertidig aftale, som din arbjdsgiver har lavet med jobcenteret, hvor din arbejdstid bliver nedsat i en periode på op til 13 uger. Selvom du fortsat er ansat, kan du få supplerende dagpenge i perioden. 

For at få dagpenge under arbejdsfordeling skal du melde dig ledig hos os. Du behøver ikke at tilmelde dig på jobcenteret, for det har jobcenteret gjort for dig. 

Som noget særligt for arbejdsfordeling skal du ikke have en underskrevet frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge.

SÅDAN PÅVIRKER CORONA DIG, DER ER BLEVET LEDIG EFTER 1. MARTS

Der er ingen medlemmer, der kommer til at bruge af deres dagpengeperiode fra den 1. marts til 30. juni.

Når du får udbetalt dagpenge i den periode, tæller de altså ikke med i dit samlede forbrug på to år, som du får godkendt, når du melder dig ledig.

Ingen udbetaling af g-dage efter den 27. marts

Normalt når du melder dig ledig, er det din arbejdsgiver, der betaler dine første dage som ledig. De dage bliver kaldt g-dage.

Fra den 27. marts, når regeringens støttepakke træder i kraft, skal din arbejdsgiver ikke længere betale g-dage, hvis du er hjemsendt eller i arbejdsfordeling. I stedet vil du få dagpenge for de dage.

KAN DU FÅ KOMPENSATION SOM SELVSTÆNDIG?

Regeringen præsenterede den 19. marts en støttepakke til erhvervslivet, hvor du muligvis kan få bedre økonomisk støtte, end du kan igennem dine dagpenge hos os.

Du er dækket af støttepakken både, hvis du har eget CVR-nr., og hvis du er selvstændig freelancer.

Kan jeg få kompensation for mit mistede omsætning?

Du kan få kompensation for perioden fra den 9. marts til den 9. juni, hvis du kan sige ja til disse to udsagn:

 • Jeg har færre end 10 fuldtidsansatte
 • Jeg står til at miste mere end 30 % af min omsætning

Du får dækket op til 75 % af dit omsætningstab, dog max 23.000 kr./md. Dit omsætningstab bliver beregnet ud fra den omsætning, du i gennemsnit havde i 2019.

Arbejder din ægtefælle i din virksomhed, kan du få op til 34.500 kr./md. i kompensation.

Kan jeg få tilskud til mine faste udgifter?

Du kan få tilskud til dine faste udgifter fra den 9. marts til den 9. juni, hvis du kan sige ja til disse udsagn:

 • Jeg står til at miste mere end 40 % af min omsætning
 • Mine faste udgifter er på mindst 25.000 i perioden 9. marts til den 9. juni

Dine faste udgifter er bl.a. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter.

Du kan få tilskud, som dækker mellem 25-80 % af dine faste udgifter, og beløbet vil blive udbetalt til dig hurtigst muligt. Dit tilskud kan dække op til tre måneders faste udgifter.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke er åbnet op for ansøgninger om tilskud til faste udgifter.

Hvis din omsætning mod forventning ikke falder i så høj grad, skal du betale pengene tilbage.

Hvordan søger jeg om kompensation og tilskud?

Du skal søge om at blive kompenseret for dit tab og få tilskud til dine faste udgifter på virksomhedsguiden.dk, der er Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal.

Der er pt. kun åbent for ansøgninger om kompensation for omsætningstab og ikke for tilskud til faste udgifter.

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder din ansøgning, eller hvordan du er stillet i forhold til støttepakken, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 7020 0030 kl. 8.30-16 mandage til torsdage og kl. 9-15 om fredagen.

KAN DU FÅ DAGPENGE, NÅR DU ER SELVSTÆNDIG?

Som selvstændig kan du som udgangspunkt først få dagpenge, når din virksomhed er lukket helt ned og afviklet.

Tommelfingerreglen er derfor, at du IKKE kan få dagpenge, hvis du fx er nødt til at lukke virksomheden i en periode, eller du oplever et kraftigt fald i omsætningen.

For at vi kan udbetale dagpenge til dig, der er selvstændig, skal du afmelde dit CVR-nummer og sende os dit ophørsbevis fra SKAT, hvor de bekræfter, at alle aktiviteter er lukket ned.

Når du har sendt os ophørsbeviset, kan du få dagpenge efter en venteperiode på 3 uger.

Undtagelser for dagpenge som selvstændig

Der er to undtagelser, der gør, at du måske godt kan få dagpenge UDEN at skulle afvikle hele din virksomhed:

Få supplerende dagpenge, mens du driver din virksomhed

Har du allerede en gyldig dagpengeret, er der mulighed for, at du kan komme tilbage til den dagpengeret, du en gang har fået godkendt. Hvis du har fået dagpenge inden for de seneste to år, kan du derfor måske få supplerende dagpenge UDEN, du behøver at lukke din virksomhed.

I den situation åbner reglerne op for, at du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger, mens du arbejder i din virksomhed.

Vi anbefaler, at du kontakter os for at få klarhed over, om du har en dagpengeret fra tidligere, du kan fortsætte i.

Få supplerende dagpenge, hvis du er selvstændig OG lønmodtager

Driver du en selvstændig virksomhed samtidig med, at du arbejder som lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du inden for de sidste 6 måneder har arbejdet mindst 80 timer pr. måned som lønmodtager.

For at dit arbejde tæller som lønarbejde, skal du have fået løn med sædvanligt træk af A-skat og betalt arbejdsmarkedsbidrag, mv.

Er du i tvivl om, du har arbejdet nok som lønmodtager til at kunne få supplerende dagpenge, kan du kontakte os. Vi kan se, hvor mange arbejdstimer, du har fået løn for i Indkomstregistret, og om du kan få supplerende dagpenge uden, at du behøver at lukke din virksomhed endeligt ned.

Særligt for sundshedsfaglige personer med egen virksomhed

Har du egen klinik, eller arbejder du med ydernummer? Så er du selvstændig i forhold til at kunne få dagpenge. Reglerne ovenfor er derfor også aktuelle for dig, der fx er fodterapeut, tandplejer, psykomotorisk terapeut eller klinisk diætist.

Det betyder, at du som udgangspunkt først kan få dagpenge, når du er ophørt med din virksomhed og et eventuelt ydernummeret er afmeldt.

Er du i tvivl, om du er selvstændig, står vi klar med en vurdering. En huskeregel er dog, at du er lønmodtager, hvis der bliver trukket a- eller b-skat af din løn. Får du løn med træk af b-skat, må den ikke føres ind i en selvstændig virksomhed.

All unemployed members are to follow the instructions "to stay at home"

That means that until further notice you are:

 • Not obligated to be available for the job market
 • Not obligated to apply for jobs
 • Not to participate in meetings

You will receive your unemployment benefits even though you are not available for the job market

While you are at home make sure that:

 • Your cv at jobnet.dk is available
 • Your status on jobnet.dk is set to unemployed
 • You send us your dagpengekort on March 24th

Do not report as ill on jobnet.dk automatically

Even though you are to stay at home that does not mean that you have to report as being ill. You are only to report as ill if one of these three scenarios apply to your situation:

 • You have caught the corona virus and are in isolation
 • You have been asked to go in to quarantine by the Board of Patient Security
 • You have caught another kind of illness unrelated to the corona virus

All physical meetings are cancelled in FTFa

Siden er senest opdateret den 20.04.20 kl. 11.01.

VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

 • VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

  Få sparring på din ansøgning og dit cv, via telefonen indenfor 24 timer. Sådan får du de bedste muligheder for at målrette dit materiale til det job, du søger.

  Sådan benytter du tilbuddet >>

 • VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

  Gå din jobsøgningsproces efter i sømmene sammen med en af vores erfarne jobrådgivere. Book en frivillig sparringssamtale over telefonen.

  Book mødet i Tast selv her >>

 • Få sparring på din ansøgning og dit cv, via telefonen indenfor 24 timer. Sådan får du de bedste muligheder for at målrette dit materiale til det job, du søger.

  Sådan benytter du tilbuddet >>

 • Gå din jobsøgningsproces efter i sømmene sammen med en af vores erfarne jobrådgivere. Book en frivillig sparringssamtale over telefonen.

  Book mødet i Tast selv her >>

top

Afspiller nu: