Debat |

HÅNDTERING AF CORONAVIRUS I FTFa

Vi opdaterer løbende her, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan smittefaren for corona påvirker dig som medlem.

Fra den 26. juni er der trådt nye regler i kraft for dig, der er selvstændig som hovedbeskæftigelse. Læs mere om de nye regler her.

SÅDAN PÅVIRKER CORONA DIG, DER ER LEDIG

Alle ledige medlemmer skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode".

Fra 27. maj 2020 har Folketinget besluttet at langsomt genåbne beskæftigelsesindsatsen i a-kasserne og jobcentrene.

For dig, der er ledig, betyder det, at:

 • Du igen er forpligtet til at stå til rådighed
 • Du er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog opdateres)
 • Du vil blive indkaldt til telefonsamtaler om dit CV

Du skal fortsat sørge for, at:

 • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
 • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
 • Sende dit dagpengekort den 24. juni

Der er lukket for fysiske møder i FTFa

Det betyder også, at vi ikke tager imod personlige henvendelser.

Udbetaling af dagpenge

De dagpenge, du får udbetalt mellem den 1. marts 2020 til 31. august 2020, tæller ikke med i forbruget af din samlede dagpengeret.

Feriedagpenge tæller heller ikke med i perioden.

Du kan ikke løbe tør for dagpenge i perioden fra 1. marts til 31. august, fordi udbetalingen af dagpenge ikke tæller med i dit forbrug i den periode.

Hvis du har udmeldt dig af FTFa, fordi du troede, at dine dagpenge ville slippe op, kan du melde dig ind igen og få dagpenge indtil 31. august. Du skal betale medlemsbidrag med tilbagevirkende kraft fra den dag, du blev meldt ud. Meld dig ind hurtigst muligt ved at kontakte os på telefon 70 13 13 12 eller send en besked via Tast Selv.

Ikke alle skal melde sig syge på jobnet.dk

Selvom du er blevet anbefalet at blive hjemme foreløbigt, betyder det ikke, at du skal sygemelde dig.

Du skal kun melde dig syg, hvis du er i en af disse tre scenarier:

 • Du har fået konstateret corona, og du er i isolation
 • Du er blevet pålagt karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Du er blevet ramt af anden sygdom

Bliver du syg, skal du melde dig syg allerede på første sygedag på Min side på jobnet.dk. FTFa får derefter automatisk besked og du behøver derfor ikke kontakte os om det. Husk at raskmelde dig igen på jobnet.dk.

Udbetaling af supplerende dagpenge

Får du supplerende dagpenge udbetalt mellem 1. marts 2020 og 31. august, bruger du hverken af din almindelige dagpengeret eller af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Optjening af timer til en ny dagpengeret

Alle de timer du arbejder i perioden fra 1. marts 2020 til 31. august tæller med til en helt ny dagpengeret eller til at forlænge din nuværende dagpengeperiode.

Husk på, at du ikke kan opbruge din dagpengeret i skyggeperioden fra 1. marts til 31. august (læs mere under Udbetaling af dagpenge ovenfor).

KAN DU FÅ DAGPENGE, NÅR DU ER SENDT HJEM FRA ARBEJDE?

Her kan du få svar på dine muligheder for dagpenge i de mest almindelige situationer for medlemmer, der var i arbejde inden indsatsen mod corona blev intensiveret.

Husk, de almindelige regler for, hvornår du har ret til dagpenge (bl.a. min. 1 års arbejde) gælder stadig. De generelle regler kan du læse om her.

Jeg er fastansat og sendt hjem uden løn

Som fastansat både på fuld- og deltid har du oftest et opsigelsesvarsel, hvor din arbejdsgiver skal betale din løn.

Hvis du ikke får løn i din opsigelsesperiode, bør du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv med det samme. Du vil som udgangspunkt få en karantæne på 3 uger indtil det er afklaret, hvorfor du ikke har fået løn i din opsigelsesperiode.

Du skal kontakte din fagforening, hvis du mener, at dit opsigelsesvarsel ikke bliver overholdt. Du kan kun få dagpenge, hvis du er opsagt, eller hvis du har ret til at blive hjemsendt uden løn ifølge en overenskomst.

Jeg er fastansat og bliver midlertidigt sat ned i tid

Hvis du bliver sat midlertidigt ned i tid, er du stadig ansat. Det betyder, at du kun kan få dagpenge for de timer, du ikke længere arbejder (supplerende dagpenge).

Din arbejdsgiver skal varsle, at du bliver sat ned i tid med dit almindelige opsigelsesvarsel, ellers får du en karantæne på 3 uger (111 timer). Karantænen er en periode, hvor du ikke får dagpenge. Karantænen er effektiv – og det betyder helt konkret, at de 3 uger (svarende til 111 timer) kun afvikles på dage, hvor du ellers har ret til dagpenge eller supplerende dagpenge. Du kan læse mere om karantænereglerne her.

For at få supplerende dagpenge skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal du sende til os inden for fem uger. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da du ellers ikke kan få supplerende dagpenge.

Du skal også melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv allerede nu.

Jeg er timelønnet eller vikar og sendt hjem uden løn

Du kan godt få dagpenge, hvis du er sendt hjem uden løn, så længe du ikke har et opsigelsesvarsel. Det kræver, at du ikke længere arbejder eller er gået ned i tid.

For at få dagpenge skal du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv.

Jeg er på arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en midlertidig aftale, som din arbjdsgiver har lavet med jobcenteret, hvor din arbejdstid bliver nedsat i en periode på op til 13 uger. Selvom du fortsat er ansat, kan du få supplerende dagpenge i perioden. 

For at få dagpenge under arbejdsfordeling skal du melde dig ledig hos os. Du behøver ikke at tilmelde dig på jobcenteret, for det har jobcenteret gjort for dig. 

Som noget særligt for arbejdsfordeling skal du ikke have en underskrevet frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge.

SÅDAN PÅVIRKER CORONA DIG, DER ER BLEVET LEDIG EFTER 1. MARTS

Der er ingen medlemmer, der kommer til at bruge af deres dagpengeperiode fra den 1. marts til 31. august.

Når du får udbetalt dagpenge i den periode, tæller de altså ikke med i dit samlede forbrug på to år, som du får godkendt, når du melder dig ledig.

Ingen udbetaling af g-dage efter den 27. marts

Normalt når du melder dig ledig, er det din arbejdsgiver, der betaler dine første dage som ledig. De dage bliver kaldt g-dage.

Fra den 27. marts, når regeringens støttepakke træder i kraft, skal din arbejdsgiver ikke længere betale g-dage, hvis du er hjemsendt eller i arbejdsfordeling. I stedet vil du få dagpenge for de dage.

KAN DU FÅ KOMPENSATION SOM SELVSTÆNDIG?

Regeringen præsenterede den 19. marts en støttepakke til erhvervslivet, hvor du muligvis kan få bedre økonomisk støtte, end du kan igennem dine dagpenge hos os.

Du er dækket af støttepakken både, hvis du har eget CVR-nr., og hvis du er selvstændig freelancer.

Kan jeg få kompensation for mit mistede omsætning?

Du kan få kompensation for perioden fra den 9. marts til den 9. juni, hvis du kan sige ja til disse to udsagn:

 • Jeg har færre end 10 fuldtidsansatte
 • Jeg står til at miste mere end 30 % af min omsætning

Du får dækket op til 75 % af dit omsætningstab, dog max 23.000 kr./md. Dit omsætningstab bliver beregnet ud fra den omsætning, du i gennemsnit havde i 2019.

Arbejder din ægtefælle i din virksomhed, kan du få op til 34.500 kr./md. i kompensation.

Kan jeg få tilskud til mine faste udgifter?

Du kan få tilskud til dine faste udgifter fra den 9. marts til den 9. juni, hvis du kan sige ja til disse udsagn:

 • Jeg står til at miste mere end 40 % af min omsætning
 • Mine faste udgifter er på mindst 25.000 i perioden 9. marts til den 9. juni

Dine faste udgifter er bl.a. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter.

Du kan få tilskud, som dækker mellem 25-80 % af dine faste udgifter, og beløbet vil blive udbetalt til dig hurtigst muligt. Dit tilskud kan dække op til tre måneders faste udgifter.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke er åbnet op for ansøgninger om tilskud til faste udgifter.

Hvis din omsætning mod forventning ikke falder i så høj grad, skal du betale pengene tilbage.

Hvordan søger jeg om kompensation og tilskud?

Du skal søge om at blive kompenseret for dit tab og få tilskud til dine faste udgifter på virksomhedsguiden.dk, der er Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal.

Der er pt. kun åbent for ansøgninger om kompensation for omsætningstab og ikke for tilskud til faste udgifter.

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder din ansøgning, eller hvordan du er stillet i forhold til støttepakken, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 7020 0030 kl. 8.30-16 mandage til torsdage og kl. 9-15 om fredagen.

KAN DU FÅ DAGPENGE, NÅR DU ER SELVSTÆNDIG?

Som selvstændig kan du som udgangspunkt først få dagpenge, når din virksomhed er lukket helt ned og afviklet.

Tommelfingerreglen er derfor, at du IKKE kan få dagpenge, hvis du fx er nødt til at lukke virksomheden i en periode, eller du oplever et kraftigt fald i omsætningen.

For at vi kan udbetale dagpenge til dig, der er selvstændig, skal du afmelde dit CVR-nummer og sende os dit ophørsbevis fra SKAT, hvor de bekræfter, at alle aktiviteter er lukket ned.

Når du har sendt os ophørsbeviset, kan du få dagpenge efter en venteperiode på 3 uger.

Undtagelser for dagpenge som selvstændig

Der er fire undtagelser, der gør, at du måske godt kan få dagpenge UDEN at skulle afvikle hele din virksomhed:

Midlertidig suspendering af krav om nedlukning af selvstændig hovedbeskæftigelse

Har du selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du muligvis få dagpenge i perioden fra den 9. juli til og med den 8. september uden at skulle lukke din virksomhed ned først.

Er du honorarlønnet, freelancer eller selvstændig med bibeskæftigelse, samtidig med du har et job som lønmodtager, gælder denne ordning ikke for dig. Du kan i stedet søge om supplerende dagpenge.

Kan du få dagpenge fra 9. juli til 8. september uden at lukke din virksomhed

Du kan få dagpenge, hvis du opfylder en række ekstraordinære krav for at få dagpenge.

Ekstraordinære krav
Kan du svare ja til disse 4 udsagn, opfylder du de særlige krav for at få dagpenge som selvstændig, uden at du behøver at lukke din virksomhed ned inden:

 1. Min virksomhed er omfattet af myndighedernes forbud mod at genåbne (fx indendørs idræt, natklubber og spillesteder)
 2. Jeg kan skrive under på tro- og love, at min virksomheds væsentligste indtægtsgrundlag er bortfaldet pga. covid-19-åbningsforbuddet
 3. Jeg kan skrive under på tro- og love, at jeg ikke modtager støtte fra nogen offentlige eller private kompensationsordninger, der er iværksat pga. covid-19
 4. Jeg er ikke ansat i min virksomhed. Følgende aktiviteter er fritaget:
 • Føre tilsyn med virksomheden
 • Småreparationer
 • Oprydning
 • Forberedelser til genåbning
 • Administrativt arbejde med løn, tilgodehavender og forfaldne regninger

Almindelige krav
Ud over de ekstraordinære krav skal du opfylde de almindelige dagpengekrav for at kunne få dagpenge. Du skal bl.a. opfylde et indkomstkrav, være tilmeldt jobcenteret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet som alle andre ledige.

Vær opmærksom på, at de timer du lægger i din virksomhed, bliver trukket fra i din dagpengeudbetaling.

Under normale omstændigheder er der en begrænsning om, at du max må lukke to virksomheder i løbet af din dagpengeperiode. Når du får dagpenge mellem 9. juli og 8. september, tæller det ikke som et ophør af din virksomhed. 

 

Få dagpenge som selvstændig uden 1 års medlemskab af a-kassen

Normalt skal du have været medlem af a-kassen i mindst et år, før du kan få dagpenge. Med regeringens nye tiltag er det ikke længere et krav, for nu kan du betale for dit medlemskab med tilbagevirkende kraft, hvis du er selvstændig med hovedbeskæftigelse.

Er du ikke medlem endnu?
Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du melde dig ind med tilbagevirkende kraft, betale for 12 måneders medlemskab og få ret til dagpenge. Det er kun muligt i perioden fra den 9. juli til 8. august.

Er du medlem uden et års medlemskab?
Har du ikke opnået 1 års medlemskab, kan du få 1 års anciennitet ved at betale for det antal måneder, som du mangler for at have været medlem i 12 måneder. Så kan du få dagpengeret fra det tidspunkt, hvor du har betalt. Det er en mulighed du kun har i perioden fra den 9. juli til 8. august.

Betingelser for at få medlemskab med tilbagevirkende kraft

For at du kan få dagpenge på de særlige vilkår, skal du være opmærksom på disse fire betingelser:

 1. Når du betaler dit kontingent med tilbagevirkende kraft, er det med 2020-tal. 12 måneder svarer til 4.224 kr.
 2. Du skal være medlem af a-kassen i mindst 1 år, efter du har meldt dig ind.
 3. Du skal lukke din virksomhed ned for at kunne få dagpenge
 4. Du skal opfylde det almindelige indkomstkrav i løbet af det sidste år (Du må medtage dit overskud fra 2019, selvom du ikke har medlemskab for hele 2019)

Har du haft A- eller B-indkomst, tæller dine indkomster med, hvis de er optjent i den konstruerede medlemsperiode.

 

Få supplerende dagpenge, mens du driver din virksomhed

Har du allerede en gyldig dagpengeret, er der mulighed for, at du kan komme tilbage til den dagpengeret, du en gang har fået godkendt. Hvis du har fået dagpenge inden for de seneste to år, kan du derfor måske få supplerende dagpenge UDEN, du behøver at lukke din virksomhed.

I den situation åbner reglerne op for, at du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger, mens du arbejder i din virksomhed.

Vi anbefaler, at du kontakter os for at få klarhed over, om du har en dagpengeret fra tidligere, du kan fortsætte i.

Få supplerende dagpenge, hvis du er selvstændig OG lønmodtager

Driver du en selvstændig virksomhed samtidig med, at du arbejder som lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du inden for de sidste 6 måneder har arbejdet mindst 80 timer pr. måned som lønmodtager.

For at dit arbejde tæller som lønarbejde, skal du have fået løn med sædvanligt træk af A-skat og betalt arbejdsmarkedsbidrag, mv.

Er du i tvivl om, du har arbejdet nok som lønmodtager til at kunne få supplerende dagpenge, kan du kontakte os. Vi kan se, hvor mange arbejdstimer, du har fået løn for i Indkomstregistret, og om du kan få supplerende dagpenge uden, at du behøver at lukke din virksomhed endeligt ned.

Særligt for sundshedsfaglige personer med egen virksomhed

Har du egen klinik, eller arbejder du med ydernummer? Så er du selvstændig i forhold til at kunne få dagpenge. Reglerne ovenfor er derfor også aktuelle for dig, der fx er fodterapeut, tandplejer, psykomotorisk terapeut eller klinisk diætist.

Det betyder, at du som udgangspunkt først kan få dagpenge, når du er ophørt med din virksomhed og et eventuelt ydernummeret er afmeldt.

Er du i tvivl, om du er selvstændig, står vi klar med en vurdering. En huskeregel er dog, at du er lønmodtager, hvis der bliver trukket a- eller b-skat af din løn. Får du løn med træk af b-skat, må den ikke føres ind i en selvstændig virksomhed.

All unemployed members are to follow the instructions "to stay at home".

The Danish Parliament has decided to slowly re-open the measures of employment for unemployment insurance funds (a-kasser) and jobcentres. 

If you are unemployed that means that you are:

 • Obligated to be available for the job market again
 • Obligated to apply for jobs (your joblog has to be updated as well)
 • Going to be summoned to participate in a phone meeting regarding your cv

Please make sure that:

 • Your cv at jobnet.dk is available
 • Your status on jobnet.dk is set to unemployed
 • You send us your dagpengekort on June 24th

Do not report as ill on jobnet.dk automatically

Even though you are to stay at home that does not mean that you have to report as being ill. You are only to report as ill if one of these three scenarios apply to your situation:

 • You have caught the corona virus and are in isolation
 • You have been asked to go in to quarantine by the Board of Patient Security
 • You have caught another kind of illness unrelated to the corona virus

All physical meetings are cancelled in FTFa

Siden er senest opdateret den 26.06.20 kl. 15.33.

VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

 • VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

  Få sparring på din ansøgning og dit cv, via telefonen indenfor 24 timer. Sådan får du de bedste muligheder for at målrette dit materiale til det job, du søger.

  Sådan benytter du tilbuddet >>

 • VI STÅR KLAR MED SPARRING OG VEJLEDNING - VIA TELEFONEN

  Gå din jobsøgningsproces efter i sømmene sammen med en af vores erfarne jobrådgivere. Book en frivillig sparringssamtale over telefonen.

  Book mødet i Tast selv her >>

 • Få sparring på din ansøgning og dit cv, via telefonen indenfor 24 timer. Sådan får du de bedste muligheder for at målrette dit materiale til det job, du søger.

  Sådan benytter du tilbuddet >>

 • Gå din jobsøgningsproces efter i sømmene sammen med en af vores erfarne jobrådgivere. Book en frivillig sparringssamtale over telefonen.

  Book mødet i Tast selv her >>

top

Afspiller nu: