Efterløn | Arbejdsliv |

ENGANGSTILSKUD PÅ 1000 KR. TIL YDELSESMODTAGERE

ENGANGSTILSKUD PÅ 1000 KR. TIL YDELSESMODTAGERE

Har du – helt eller delvist – modtaget dagpenge, barselsdagpenge, efterløn eller andre forsørgelses-ydelser i april 2020, får du som led i Folketingets genopretningspakke, udbetalt et skattefrit engangstilskud på 1000 kr.

Hvis du er berettiget til tilskuddet får du det automatisk udbetalt i løbet af oktober måned 2020 og skal derfor ikke selv gøre noget. Tilskuddet modregnes ikke i dine dagpenge eller efterløn.

Det er ATP der foretager udbetalingen til din Nemkonto.

 Du skal være opmærksom på at:

 

  • Udbetaling af tilskuddet ikke har betydning for din udbetaling af ydelser fra FTFa.
  • Du derfor ikke skal oplyse os om udbetalingen på dit dagpenge- eller efterlønskort.
  • Tilskuddet udbetales automatisk i løbet af oktober 2020

Læs mere om indefrosne feriepenge og udbetalinger her:  https://ftfa.dk/artikler-nyheder/indefrosne-feriepenge-og-udbetalinger-fra-a-kassen/

Hvis du vil se hvilke personer der er berettiget til engangstilskuddet kan du finde en komplet liste på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/06/oversigt-disse-personer-er-berettigeret-til-engangstilskud-paa-1000-kr/

top

Afspiller nu: