Arbejdsliv |

ALT OM ARBEJDSFORDELING

ALT OM ARBEJDSFORDELING

JEG ER PÅ ARBEJDSFORDELING

Du kan være på arbejdsfordeling på 2 måder:

Eksisterende ordning om arbejdsfordeling: Din arbejdsgiver laver en midlertidig aftale med jobcentret, hvor din arbejdstid bliver nedsat i en periode på op til 13 uger. Selvom du fortsat er ansat, kan du få supplerende dagpenge i perioden. Indtil den 31. december 2021 forbruger du ikke af din dagpengeret. Vær opmærksom på, at du skal være medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget for at komme på denne ordning. 

For at få dagpenge under arbejdsfordeling skal du melde dig ledig hos os og på jobnet.dk. Som noget særligt for arbejdsfordeling skal du ikke have en underskrevet frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge.

Ordningen trådte i kraft i foråret 2020.

Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling: Din arbejdsgiver ændrer din og dine kollegers arbejdstid, så I skiftes til at arbejde på nedsat tid. Den nye ordning om arbejdsfordeling er midlertidig og trådte i kraft 14. september 2020. Ordningen udløber 31. december 2021. 

Læs mere om den nye ordning om arbejdsfordeling nedenfor eller hos STAR

Hvordan søger jeg om supplerende dagpenge, når jeg er på arbejdsfordeling?

Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk. Du skal også oprette et cv på jobnet.dk. 

Gå herefter ind på Tast Selv og udfyld en ledighedserklæring.

Sådan udfylder du ledighedserklæringen:

  • Vælg ledighedsårsagen: ”Jeg er startet i arbejdsfordeling”. Den skal du vælge uanset, om det er den eksisterende arbejdsfordeling eller den nye midlertidige ordning med særlige regler.
  • Tilføj ansættelsesforholdet og svar JA til, at du fortsætter arbejdet
  • Svar JA til at arbejdstiden er ændret, da du jo er gået ned i tid under arbejdsfordelingen
  • Svar NEJ til, at du selv har valgt det
  • Vælg årsag til arbejdsophør: Mangel på arbejdsopgaver 

Hvor længe kan jeg være på arbejdsfordeling?

Din arbejdsgiver skal senest afslutte arbejdsfordelingen den 31. december 2021.

De supplerende dagpenge, du får udbetalt i den periode, du er på arbejdsfordeling tæller ikke med i forbruget af din samlede dagpengeret. 

Hvilken dagpengesats får jeg?

Du kan maximalt få satsen på 23.289 kr. pr. måned.

Har du allerede en gældende beregnet sats, så bevarer du satsen, men det nye max. er også her 23.289 kr. Vi beregner ikke en ny sats, men bruger de lønsedler, der er brugt til beregningen af den oprindelige sats, og ser på, om det kan give dig en højere sats end normalt dog max. 23.289 kr.

Skal du have beregnet en ny sats, beregner vi den på samme måde som normalt, dvs. vi kigger på de bedste 12 måneder indenfor 24 måneder.

Hvad hvis jeg ikke er medlem af a-kassen?

Hvis du ikke er medlem af a-kassen, kan du ekstraordinært melde dig ind i forbindelse med, at du starter på den nye arbejdsfordeling. Så får du ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, selvom du ikke har været medlem i mindst 1 år (som normalt vis – sammen med indkomstkravet – giver ret til dagpenge). Tilmeld dig på ftfa.dk/bliv-medlem

Vær opmærksom på, at du skal betale 3 måneders ekstra kontingent for hver måned arbejdsfordelingen varer. Hvis arbejdsfordelingen varer 4 måneder, skal du altså betale for i alt 12 måneder. Hele beløbet skal betales ved indmeldelse.

Når arbejdsfordelingen udløber, har du ikke dagpengeret før de almindelige betingelser om 1 års medlemskab og indkomstkravet er opfyldt.

Er der mindre end to år til du bliver folkepensionist?
Så kan du også melde dig ind i a-kassen i forbindelse med den nye midlertidige arbejdsfordeling.

Hvad går den nye aftale om arbejdsfordeling ud på?

Den nye midlertidige arbejdsfordeling giver private arbejdsgivere mulighed for at ændre medarbejdernes arbejdstid, så de skiftes til at arbejde på nedsat tid. Ordningen er lavet for at undgå opsigelser. 

Bliver du omfattet af arbejdsfordelingen, kan du som medlem få supplerende dagpenge for den tid, du ikke arbejder. 

Det er din arbejdsgiver, der beslutter om medarbejderne i virksomheden skal omfattes af arbejdsfordeling. Arbejdsgiver skal i så fald fortælle hvilke vilkår, der vil være gældende under arbejdsfordelingen, og hvornår den starter og slutter. Som ansat har du så 24 timer til at beslutte, om du vil omfattes af arbejdsfordelingen. Siger du nej, beslutter din arbejdsgiver, om du skal opsiges.

top

Afspiller nu: