AFTALE OM OPHOLDSKRAV ER ENDNU IKKE VEDTAGET

AFTALE OM OPHOLDSKRAV ER ENDNU IKKE VEDTAGET

Flere af vores medlemmer har henvendt sig til os om regeringens skatteaftale, der blev indgået i februar 2018. Ifølge aftalen ønsker regeringen at indføre et opholdskrav, som vores medlemmer skal opfylde for at kunne modtage dagpenge.

Opholdskravet lyder foreløbigt på, at man skal have haft ophold i et EØS-land i syv ud af de sidste otte år for at være berettiget til dagpenge. Mange faglige organisationer og a-kassernes brancheorganisation har protesteret over regeringens opholdskrav. 

I FTFa følger vi udviklingen tæt. Det er vigtigt at understrege, at aftalen endnu er ikke vedtaget, og at reglerne derfor endnu ikke gælder. Hvis skatteaftalen og opholdskravet bliver vedtaget i Folketinget, skriver vi naturligvis om konsekvenserne for dig som medlem på ftfa.dk. Bliver aftalen vedtaget, gælder reglerne i så fald fra 1. januar 2019. 

Læs mere om regeringens skatteaftale her

Det mener Danske A-kasser, som er a-kassernes brancheorganisation

top

Afspiller nu: