Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

NEDSLAG FRA DE SIDSTE TO ÅR

I dette kapitel ser vi tilbage på vores arbejde og resultater med:

Strategien 2017-20
Opholdskravet der blev afskaffet

FARVEL TIL DEN GAMLE STRATEGI

... Og goddag til en ny. Arbejdet med at lave en ny strategi for FTFa's arbejde er allerede gået i gang.

Hvordan kom vi i mål med strategien 2017-2020?

Da vi tog hul på strategien, var det med ti ambitiøse mål foran os. Grunden til, at vi satte os de mål var, at vi ville opfylde visionen om at være vores medlemmers direkte vej til et nyt job.

Her fire år efter har vi nået størstedelen af målene, og endda overgået et par af dem.

  • Målene om samfundsmæssig værdi er begge blevet indfriet. Dels har vi de sidste par år rapporteret på en 3-dobbelt bundlinje, og medlemmerne giver os en tilfredshedsscore på 75 points i tilfredshedsmålingen.
  • Rekrutteringsarbejdet er også skudt i vejret. I mere end 50 % af tilfældene, ansætter virksomhederne et af vores medlemmer, når vi rekrutterer for dem. Og mere end 80 % af virksomhederne er tilfredse med den service, de har fået hos os.

Vi ser stadig et større potentiale for at indfri ambitionen om at være den direkte vej til nyt job. Derfor vil vi i næste strategiperiode sætte os ti nye mål, som vil bringe os det sidste stykke ad vejen, for at opnå visionen.

HVAD SER VI TILBAGE PÅ?

Udvalgte dele af den snarligt afsluttede strategi

Inden vi tager hul på det nye, tager vi afsked med strategien fra 2017-2020. Det gør vi ved at se nærmere på vores arbejde og resultater med to mål fra strategien:

  • Fortsættelsen af det tætte samarbejde med de faglige organisationer
  • Opstarten af samarbejdet med virksomheder

Vi har valgt de to områder ud, selvom der er flere områder af strategien, vi er stolte af. Heriblandt vores arbejde med at tage ansvar for samfundet og for at gøre FTFa til et endnu bedre sted at arbejde. Det fortæller vi om i afsnittet FTFa i tal og til delegeretmødet.

Den længe ventede afskaffelse af opholdskravet

Opholdskravet var omstridt allerede, da det blev indført i januar 2019. Det betød nemlig, at flere af vores medlemmer mistede deres ret til dagpenge, fordi de havde boet i udlandet.

FTFa har været imod opholdskravet fra dag 1. Vi har fortalt myndighederne, om hvordan medlemmer, der trofast har betalt medlemskab af a-kassen, mistede deres dagpenge. Glæden var selvsagt stor, da regeringen meddelte, at kravet skulle ophæves.