Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

PARTNERSKABSAFTALER

Vi arbejder tæt med de faglige organisationer

I FTFa er vi stolte over hvert eneste samarbejde med de 58 faglige organisationer. Vi oplever, at vores samarbejde og dialog er unik, og er med til at fremme vores muligheder for at støtte op om vores medlemmer.

Rygraden i samarbejdet er partnerskabsaftalen. FTFa har partnerskabsaftaler med 56 faglige organisationer. I den står de ting vi samarbejder om, for at vores medlemmer er bedre stillet.

De tre ting, vi samarbejder med flest organisationer om, er:

1. HVERVNING AF NYE MEDLEMMER

Et medlemskab af både faglig organisation og a-kasse er alfa omega for, at medlemmerne har et stærk hold bag sig gennem hele arbejdslivet.

Hvert år tager vi ud på uddannelser og arbejdspladser med faglige organisationer for at fortælle nye medlemmer om deres muligheder hos os.

En af de organisationer vi hverver sammen med er Finansforbundet. Sammen besøger vi en række uddannelser, som Cphbusiness, for at tilbyde de studerende et medlemskab. Det resulterer ikke alene i en række nye medlemmer men også i en god dialog om a-kassens og fagforbundets rolle i samfundet og for den studerende.

1. HVERVNING AF NYE MEDLEMMER

2. BEREDSKAB VED AFSKEDIGELSER

Når ulykken slår ned, skal vores medlemmer ikke stå alene. Derfor kommer vi og den faglige organisation ud, når der er masseafskedigelser eller fyringsrunder, så medlemmerne ved, hvordan de er stillede under opsigelsen og ved ledighed.

I foråret organiserede vi fx et møde sammen med CAU, Cabin Attendants Union, for deres medlemmer, som stod over for en vanskellig situation i forbindelse med corona-krisen. Til møderne kunne ca. 150 medlemmer stille spørgsmål og høre om, hvordan vi som a-kasse og fagforening kunne støtte op om dem i deres usædvanlige situation.

2. BEREDSKAB VED AFSKEDIGELSER

3. TAL OG STATISTIK

Hvor mange medlemmer meldte sig ind sidste år, og hvor kom de fra? Hvordan ser vores ledighedstal ud lige nu? Det er tal, der er vigtige for driften af både a-kasse og faglig organisation. De tal deler vi, så vi sammen kan være der for vores medlemmer.

Under corona-krisen har ekstra mange organisationer været interesserede i, hvor stor en del af deres medlemmer der blev ledige, men andre, som fx Danske Tandplejere holder løbende øje med, hvordan det går deres dimittender, og hvor i landet der er er flest ledige.

Du kan altid holde dig opdateret om de seneste ledigheds- og medlemstal på siden her.

3. TAL OG STATISTIK

SAMARBEJDE BYGGER PÅ TILLID

Se Gert Johansen fra Konstruktørforeningen og Jens Larsen fra Danmarks Leder Organisation fortælle om deres samarbejde med FTFa.

SAMARBEJDE BYGGER PÅ TILLID

FRA 4 TIL 56 AFTALER PÅ SYV ÅR

Siden de første partnerskabsaftaler blev underskrevet i 2013, er det gået stærkt. I starten var der kun fire organisationer, der havde en partnerskabsaftale med FTFa, men allerede sidste år var det antal oppe på hele 56 ud af de i alt 58 organisationer, vi samarbejder med.

Det vil sige, at der kun er to organisationer, der har valgt ikke at formalisere samarbejdet i en partnerskabsaftale.

VI TJEKKER OP HVERT ANDET ÅR

Vores medlemmers arbejdsmarked og behov står ikke stille, og derfor udvikler samarbejdet mellem de faglige organisationer og FTFa sig også.

Hvert 2. år reviderer vi vores partnerskabsaftale med hver organisation for at sikre, at vi begge får det optimale ud af samarbejdet. Og selvfølgelig for at være sikre på, at vores samarbejde kommer medlemmerne mest muligt til gode.

Fx planlægger vi et årshjul med flere og flere organisationer, som får leveret artikler om a-kasseregler og karrierecoaching, som de bringer til medlemmerne i deres fagblade.

 

VOKSENDE TILFREDSHED I SAMARBEJDET

Det er vigtigt at have en god dialog mellem a-kasse og faglig organisation, både når der er generelle regelændringer eller i akut opståede situationer, som fx fyringsrunder eller sparring om vejledning af et medlem.

For at holde samarbejdet varmt besøger ledelsen i FTFa hvert andet år de faglige organisationer, der har lyst til at få besøg og en snak om samarbejdet, og om hvad fremtiden bringer.

Derudover spørger vi vores samarbejdspartnere i de faglige organisationer om, hvad de mener om samarbejdet.

Der er en bred og voksende tilfredshed blandt de faglige organisationer.

PARTNERSKABSAFTALER SKABER EN GOD RAMME

Der har været en voksende tilfredshed med partnerskabsaftalerne, siden de blev introduceret i 2013.

I 2019 målte vi den hidtil højeste tilfredshed med en score på 80 indekspoint ud af 100 mulige.

VI GIVER VÆRDI FOR VORES MEDLEMMER

Det tætte samarbejde mellem a-kasse og organisation skal give ekstra værdi for vores medlemmer.

Derfor er vi glade for, at de faglige organisationer i høj grad mener, at FTFa er det oplagte valg for deres medlemmer at melde sig ind i.

"JEG ER VIRKELIG GLAD FOR...

... At der i samarbejdet med FTFa er kort vej til ledelsen, og at servien er hurtig og venlig. Det er vores oplevelse af samarbejdet med FTFa."

- Jens Larsen, direktør i DLO

"JEG ER VIRKELIG GLAD FOR...

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?

Samarbejde, dialog og videndeling med de faglige organisationer er basis i den opbakning, som giver os ballast til at kunne være mere end en a-kasse for medlemmerne.

For at samarbejdet med de faglige organisationer er lige, tror vi på, at vi skal tilbyde noget forskelligt. Partnerskabsaftalerne vil derfor fortsat være omdrejningspunktet for samarbejdet, som fremover tager mange forskellige former - Lige fra lanceringen af Konstruktørforeningen A-kasse til deltagelse i Halinspektørernes årlige udstilling.

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?