Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Forrige side 17/17

HOVEDBESTYRELSEN I FTFa

Hovedbestyrelsen i FTFa består af 13 medlemmer samt en formand og en næstformand. Det er delegeretmødet, der vælger medlemmerne af hovedbestyrelsen, som sidder for to år ad gangen.

Den siddende hovedbestyrelse blev valgt ved delegeretmødet den 29. oktober 2020.

Det er et krav, at man er medlem af FTFa for at kunne sidde i hovedbestyrelsen.

Formand Steen Lund Olsen
Finansforbundet

Næstformand Mads Bilstrup
Dansk Socialrådgiverforening

Ghita Parry
Kost & Ernæringsforbundet

Ole Lund Jensen
Finansforbundet

Elisabeth Gregersen
Dansk Tandplejerforening

Finn H. Bengtsen
Centralforeningen for Stampersonel

Lone Clausen
Forsikringsforbundet

Anders Laursen
Dansk Musiker Forbund

Christina Durinck
Farmakonomforeningen

Kim Holmer
Finansforbundet

Pia Beck Stæhr
Finansforbundet

Carl Erik Rasmussen
Frederiksberg Kommunalforening

Gert Johansen
Konstruktørforeningen

Henrik Frimand-Meier
SAFU

Henrik Steffensen Bach
Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

Forrige side 17 / 17