Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FRA OPSAGT TIL NYT JOB

 

I første omgang blev jeg overrasket over at blive opsagt. Men jeg er også en type som så kommer hurtigt videre, og så vil jeg hellere fokusere på de nye muligheder - som for eksempel at komme hurtigt i gang med jobsøgningen. Patricia - medlem af FTFa

HØR HENRIK FRIMAND-MEIER FORTÆLLE OM SAFU OG FTFA'S SAMARBEJDE OM OPSAGTE-INDSATSEN

Samarbejdet mellem FTFa og alle vores faglige samarbejdspartnere er afgørende for, at vores medlemmer får den rette sparring til rette tid. safu og FTFa's samarbejde har eksisteret længe. Safu har i mange år henvist deres medlemmer til os, når de blev opsagt. Det nye er nu, at vi med tilbuddet om karriererådgivning, har etableret indsats og opfølgning, som vi kan udvikle og måle på.

Her giver Henrik Frimand-Meier, formand for safu (Sammenslutningen af funktionærer), sit bud på hvorfor samarbejdet omkring opsagte medlemmer er vigtigt.

HØR HENRIK FRIMAND-MEIER FORTÆLLE OM SAFU OG FTFA'S SAMARBEJDE OM OPSAGTE-INDSATSEN

SÅDAN FOREGÅR TILBUDDET TIL OPSAGTE

FTFa og den faglige organisation fortæller vores medlemmer om tilbuddet via nyhedsbreve og emails, til informationsmøder, på vores hjemmesider, og når medlemmet kontakter os.

  1. Medlemmet beder om at blive ringet op af FTFa via en online formular.
  2. Indenfor 24 timer ringer FTFa's Rekruttering- og karriereteam medlemmet op og rådgiver ham eller hende over telefonen.
  3. Karriererådgiveren skriver samtalens omdrejningspunkter ned og sender til medlemmet, så han/hun har en konkret jobplan at arbejde videre med.

Vores mål er at hjælpe med at sætte jobsøgningsprocessen i gang og give afklaring om, hvad det er bedst for medlemmet at fokusere på for at komme godt videre mod det næste job.

EN GOD START

De foreløbige tal (se nedenfor) tyder på to vigtige ting i opstarten af tilbuddet til opsagte.

For det første at tilbuddet dækker et behov hos vores opsagte medlemmer, og at de gerne vil tage handling og komme igang med at finde et nyt job hurtigt. Det kan vi se ved, at de i gennemsnit deltager i mindst ét frivilligt møde der handler om jobsøgning, inden de overhovedet er blevet ledige. Deltagelsen skal ses i lyset af, at mange medlemmer arbejder i deres opsigelsesperiode, og derfor prioriterer at deltage i jobrettede aktiviteter, som oftest ligger inden for almindelig arbejdstid.

For det andet viser de foreløbige tal, at de medlemmer, som benytter sig af tilbuddet, også opnår det de ønsker - nemlig et nyt job.

De 44%, som har fået nyt job igen, fortæller, at de fik jobbet ved at intensivere deres jobsøgning og bruge deres netværk.

MEDLEMMER DER HAR BENYTTET TILBUDDET FORDELT PÅ FAGLIG ORGANISATION

Grafen viser de 10 faglige organisationer som har haft flest medlemmer igennem tilbuddet.

MEDLEMMER DER HAR BENYTTET TILBUDDET FORDELT PÅ FAGLIG ORGANISATION

Jeg vil gerne være herre i eget hus, så derfor passede det mig godt at komme i gang med det samme efter opsigelsen. Jeg kontaktede så min fagforening, som henviste mig til ftfa og deres tilbud om sparring over telefonen. Der fik jeg bl.a. råd om at optimere min linkedin profil. Nu er jeg i job igen fordi en tidligere kollega så mit opslag på linkedin. Patricia - Medlem af FTFa

 

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?

Opsagte-indsatsen kommer til at fortsætte i takt med at a-kasseforsøget genoptages.

Derudover handler det også om at etablere indsatsen, så de fleste af vores medlemmer ved, at dette er et tilbud de kan benytte sig af allerede i opsigelsesperioden. Det betyder, at vi vil fortsætte med at udbrede budskabet gennem vores faglige samarbejdspartnere og på de forskellige kanaler, der står til vores rådighed.

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?