Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MEDLEMMERNE OPLEVER, VI TAGER SAMFUNDSANSVAR

Når vi spørger vores medlemmer, om de oplever, at FTFa påtager sig samfundsansvar, scorer både ledige og beskæftigede os til 74 indekspoint ud af 100. Det er et godt udgangspunkt, som vi gerne soler os lidt i. Men vi hviler ikke længe på laurbærrene, for foran os ligger ambitiøse mål om at blive endnu bedre til at tage ansvar for samfundet på flere planer.

SAMFUNDSANSVAR FORPLIGTER

Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at øge den værdi, vores kerneydelser skaber og fremme en bæredygtig udvikling på det danske arbejdsmarked. Vores kerneydelser er at udbetale dagpenge, rådgive og sikre, at vores ledige medlemmer kommer godt og hurtigt videre fra deres ledighed.

Vi har som et led i dette arbejde forpligtet os til at følge tre af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det har vi, fordi vi mener, at der er behov for, at alle bidrager til at målene bliver realiseret.

VERDENSMÅL 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Jobrådgivning, karrierecoaching og fokusmøder er eksempler på, hvordan vi efterlever vores vision om at være medlemmernes direkte vej til nyt job.

Som vi også kommer ind på i tema 2 om a-kasseforsøget, er vores deltagelse i a-kasseforsøget såvel som vores samarbejde med virksomheder og faglige organisationer også med til at øge beskæftigelsen for vores medlemmer.

Internt i FTFa er anstændige arbejdsforhold grundstenen i personalepolitikken, overenskomsten og den daglige trivsel og sundhed.

VERDENSMÅL 8

VERDENSMÅL 10

Reducér ulighed i og mellem lande.

FTFa bidrager til dette verdensmål, fordi vi som a-kasse er en vigtig aktør i den danske model. Det er vi, fordi vi opretholder det økonomiske sikkerhedsnet i Danmark ved at udbetale dagpenge og på den måde udligner indkomst-ulighed og fremmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Vi udfordrer den offentlige debat såvel som politiske aktører. Et eksempel herpå er vores engagement omkring afskaffelsen af opholdskravet.

VERDENSMÅL 10

VERDENSMÅL 12

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

I FTFa arbejder vi med at sænke vores forbrug generelt, samt at forbruge mere miljøvenligt på alle niveauer af vores drift.

Vi har derfor sat fokus på kantinens drift ift. reduktion af madspild og servering af sund mad. Vi sorterer affald og inddrager miljøhensyn i forbindelse med vedligeholdelse og ombygning af kontorer. Det har resulteret i en stor nedgang i vores CO2-forbrug, som du kan læse mere om nedenfor.

Derudover stiller vi krav til leverandører og deres produktionsmetoder. Alt sammen har vi nedfældet i vores indkøbspolitik.

VERDENSMÅL 12

EN ANSVARLIG ARBEJDSPLADS

At være en ansvarlig arbejdsplads handler både om at passe på miljøet, føre en ansvarlig økonomi med ansvarlige investeringer såvel som at skabe et udviklingsorienteret og alsidigt miljø, hvor der er plads til mange former for ansættelser.


I ftfa er der 183 ansatte

I 2019 har vi ansat 6 medarbejdere på særlige vilkår. Det er fx i uddannelsesforløb, praktik og løntilskud.

I 2019 har vi 15 medarbejdere på tilpassede vilkår. Det er fx fleksjob og seniorordning.


Vi oplever, at både de medarbejdere, der ansættes på særlige vilkår, og de medarbejdere, der arbejder sammen med dem, oplever en udvikling i deres faglige og sociale kompetencer i forbindelse med disse ansættelser.

CO2-UDVIKLINGEN PR. MEDARBEJDER

Igennem en årrække har vi arbejdet med miljøfremmende initiativer, især på vores kontor i København, der huser ca. 70% af vores medarbejdere.

Ser vi på CO2-udledning pr. medarbejder, er den faldet fra 2018 til 2019. Dette skyldes bl.a. at vi var flere fastansatte medarbejdere i 2019, og at CO2-udledning fra både el og varme generelt er faldet grundet forsyningsselskabernes omlægning til mere vedvarende energiformer.

CO2-UDVIKLINGEN PR. MEDARBEJDER

EN TRYG OG GENNEMSIGTIG ARBEJDSPLADS

Som et nyt tiltag for at gøre FTFa endnu mere tryg og gennemsigtig som arbejdsplads, har vi indført en whistleblower-ordning, hvor nuværende såvel som tidligere medarbejdere og medlemmer af hovedbestyrelsen kan indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder, hvis der er begrundet mistanke om dette.

Et eksternt advokatfirma administrerer ordningen og sikrer, at der ikke sker diskriminering eller hævnaktioner på baggrund af en indberetning.

EN TRYG OG GENNEMSIGTIG ARBEJDSPLADS

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?

I den seneste rapport om vores arbejde med samfundsansvar har vi sat os 5 mål for 2020. Disse arbejder vi hver dag på at opnå. Mål nr. 3 og 5 har vi allerede opnået. Begge har du læst om her på siden. De øvrige mål vil vi fortsætte med at arbejde hen imod igennem 2020.

Målene lyder således:

  1. Medlemmer omfattet af a-kasseforsøget opnår 3 % højere jobeffekt
  2. FTFa's medarbejdere scorer minimum 4 ud af 5 i kulturmålingen
  3. Vi reducerer CO2-udledningen pr. medarbjeder med minimum 20 % ift. 2016
  4. Vi stiller krav til minimum 75 % af vores leverandører
  5. Vores medlemmer synes, at FTFa tager samfundsansvar

Målene, og måden hvorpå vi vil opnå dem, kan du læse om i Samfundsansvarsrapporten, FTFa tager samfundsansvar, her >>

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?