Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa I TAL

FTFa's medlemssammensætning afspejler et bredt udsnit af Danmarks befolkning. Lige fra finansfolk og socialrådgivere til kirkesangere og fly-personale. Hver type af faglighed og arbejdsliv inspirerer os, så vi holder os opdaterede på jobmarkedet og forfiner vores metoder til at hjælpe medlemmerne videre i deres arbejdsliv. Det sker i tæt samarbejde med de 58 faglige organisationer, som vi samarbejder med.

ANTALLET AF MEDLEMMER I FTFA HAR ALDRIG VÆRET HØJERE.

I foråret 2020 så vi en vækst i antallet af medlemmer, som vi ikke har set i samme periode før. Det skyldes selvfølgelig corona-situationen, som i sig selv understreger trygheden i et a-kassemedlemskab. Er du nysgerrig på at se nærmere på tallene omkring corona-situationens påvirkning på FTFa så læs mere her.

148.887 medlemmer af FTFa pr. 31. august 2020

9.988 Ledige medlemmer pr. 31. august 2020

106.869 beskæftigede medlemmer pr. 31. august 2020

11.729 studerende medlemmer pr. 31. august 2020

MEDLEMSUDVIKLINGEN I FTFa 2019-2020

I 2020 har vi rundet tre milepæle når det kommer til antallet af medlemmer. Først 145.000, dernæst 146.00 og i år 147.000. Det er vi meget stolte af.

 

MEDLEMSUDVIKLINGEN I FTFa 2019-2020

TILFREDSHED BLANDT MEDLEMMERNE

Når vi spørger vores medlemmer er både beskæftigede og ledige tilfredse med FTFa. For begge grupper har vi set en stigning på to indekspoint over det sidste år. I 2020 giver de os en score på henholdsvis 74 og 77 indekspoints ud af 100.

TILFREDSHED BLANDT MEDLEMMERNE

MEDLEMMERNE ER LOYALE

I FTFa arbejder vi med at skabe loyalitet hos vores medlemmer. Det måler vi på ved at spørge om medlemmerne forventer at være medlem ét år frem, og om de vil anbefale FTFa til andre. På begge parametre scorer vi højt. Særligt på spørgsmålet om medlemmet forventer at være medlem om et år scorer vi højt, og vi er gået stødt fremad over de sidste par år. I særlig grad blandt ledige medlemmer er stigningen betydelig.

MEDLEMMERNE ER LOYALE

LOYALITET HOS DE BESKÆFTIGEDE

Udviklingen blandt de ledige medlemmers loyalitet er større, end den vi ser hos de beskæftigede. Dog er forventingen om, at man er medlem et år frem højere blandt beskæftigede end ledige. Faktisk lå vurderingen højere i 2019 blandt beskæftigede end den ligger i 2020 blandt ledige. Det er en forventelig forskel, da ledige er større forbrugere af vores ydelser, og derfor også er mere kritiske end de beskæftigede medlemmer er.

LOYALITET HOS DE BESKÆFTIGEDE

LEDIGHEDEN TOPPER

Den høje ledighed, vi så i foråret 2020, skyldtes corona-situationens påvirkning på arbejdsmarkedet.

Men ser vi bort fra corona, har de seneste år udviklet sig som forventet. Fx ser vi årligt en stigning hen mod slutningen af K2, hvor de studerende medlemmer dimitterer. Her er der en del, som ikke går direkte i arbejde, og derfor bliver ledige i en periode efter studiet.

LEDIGHEDEN TOPPER

50 % AF VORES LEDIGE MEDLEMMER ER I JOB IGEN INDENFOR 3 MÅNEDER

Ser vi endnu længere frem, er over 70 % i arbejde igen indenfor 6 måneder.

50 % AF VORES LEDIGE MEDLEMMER ER I JOB IGEN INDENFOR 3 MÅNEDER

FREMGANG I NETTOTILVÆKST I 2019

I 2019 oplevede FTFa en nettotilgang på hele 3.589 medlemmer. Fremgangen skyldes bl.a. den hævede pensionsalder i 2019, som betyder, at færre går på pension, og dermed forbliver medlemmer i en periode. Men selv uden pensionsalderens påvirkning, så vi en nettotilvækst på 2.000 medlemmer.

En af årsagerne til at vi har set denne nettotilvækst, er at vi har knækket kurven ift medlemmer der vil melde sig ud

Vi har formået at sænke antallet af medlemmer, der forlader os til fordel for en anden a-kasse eller helt melder sig ud. Ligeledes har vi formået at hæve antallet af tilflyttere fra andre a-kasser.

Ind- og udmeldelser dækker også over alle nyoptagne lønmodtagere, selvstændige og dimittender, ligesom udmeldelser dækker over de medlemmer, som er stoppet i FTFa, uden at skifte til en anden a-kasse. Dette inkluderer således også dem, der er udmeldt pga. restance, alder eller er afgået ved døden.

Vi arbejder på at øge loyaliteten

En af de indsatser vi har sat i værk for at mindske afgangen af medlemmer er et digitalt velkomstflow til nye medlemmer. Her byder vi nye medlemmer velkommen til FTFa gennem en række emails, der introducerer dem til de forskellige tilbud, vi har til alle vores medlemmer. Omkring 70 % af de nye medlemmer åbner disse mails, og bliver derigennem eksponeret for den lange række af tilbud, vi har til dem.

FREMGANG I NETTOTILVÆKST I 2019

VI ER NEMME AT KOMME I KONTAKT MED

Medlemmerne oplever, at vi er nemme at komme i kontakt med, og at vi reagerer hurtigt på deres henvendelser. De giver os nemlig en samlet indeks-score på henholdsvis 78 og 79 ud af 100. Det er 2 og 4 point bedre end de foregående år.

VI ER NEMME AT KOMME I KONTAKT MED

MEDLEMMERNE KAN NEMT FINDE INFORMATION ONLINE

Det er afgørende for vores medlemmers tryghed og tilfredshed, at de nemt kan finde svar på deres spørgsmål på vores hjemmeside. Derfor har vi en stor opgave i at gøre den vigtigste information tilgængelig for medlemmerne, når de søger efter den på vores hjemmeside.

Tallene viser, at medlemmerne har en høj tilfredshed, når vi spørger, om de kan finde information på vores hjemmeside og betjene vores selvbetjeningsservice, Tast Selv.

MEDLEMMERNE KAN NEMT FINDE INFORMATION ONLINE

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?

Når vi zoomer ind på både medlemstilvækst, fastholdelse og tilfredshed oplever vi fremgang i 2020. Det er en fremgang, vi er stolte af, men som vi ikke tager for givet. For det kræver et nært kendskab til brancher og arbejdsmarkedet, som vi bedst opnår i fællesskab med vores faglige samarbejdspartnere. Derfor er den pæne udvikling et resultat af mange forskellige indsatser og samarbejder internt i FTFa og med de faglige organisationer.

I de kommende år fortsætter vi det tætte samarbejde med vores faglige samarbejdspartnere og virksomhedskontakter. Det gør vi for at kunne tilbyde endnu mere målrettede ydelser, som er basis for, at der fortsat er stor medlemstilfredshed med FTFa såvel som en stigende medlemstilvækst og loyalite

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?