Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ROBOTTER LØFTER FLERE OG FLERE OPGAVER

I FTFa har vi fire medarbejdere, der bygger og reparerer robotter på fuldtid. To medarbejdere udvikler vores chatbot. I alt får vi hjælp til store og små opgaver af mere end 40 robotter, og vores chatbot har været afsted på sprogskole.

Læs om de store forskelle vores digitale kolleger gør for medlemmer og medarbejdere på siden her.

ROBOTTERNE TAGER FRA I FTFa

Siden robot-teamet i FTFa blev sat sammen i 2020, har de haft nok at se til: Hele 40 robotter hjælper nu til i flere forskellige afdelinger.

En robot kort fortalt

En robot er en computer, som vores medarbejdere har programmeret til at kunne løse mindre og større administrative opgaver. En robot kan derfor ikke tænke eller forstå selv, og løser kun de opgaver, den er programmeret til.

Til gengæld arbejder den hurtigt, utrætteligt og uden at lave fejl. Her er to eksempler, hvor robotternes opgaver gør en forskel for vores medarbejdere og medlemmer:

ROBOT-SEKRETÆR FOR JOBRÅDGIVERNE

En del af opgaverne som a-kasse går ud på at krydse medlemmer af, når de har været til intromøde og at minde dem om at have et CV på jobcentrets hjemmeside, som arbejdsgivere kan søge frem, når de leder efter nye medarbejdere.

Det er der nu to robotter, som har ansvaret for. Hvis alt er, som det skal være, sætter robotten flueben ved medlemmets deltagelse. Mangler der et CV, giver robotten besked til en jobrådgiver, som taler med medlemmet om det.

Ca. 15.500 opgaver om året

Det er så mange møde- og CV-tjek, som robotterne laver. Det har betydet, at jobrådgiverne har mere end 700 timer om året, de i stedet kan bruge på personlige sparringer eller hurtig feedback på medlemmernes indsendte CV'er og ansøgninger.

ROBOT-SEKRETÆR FOR JOBRÅDGIVERNE

ROBOT SCREENER ANSØGNINGER TIL EFTERLØN

Når vores medlemmer skal på efterløn, skal de sende en ansøgning ind. Ofte har vi også brug for nogle bilag med ekstra oplysninger.

Det er ikke altid, at vi er gode nok til at fortælle om, hvad der skal sendes ind. Men nu er der en robot, der screener medlemmernes ansøgninger og tjekker, om vi har de bilag, vi skal bruge for at sende medlemmet godt på efterløn.

840 screeninger om året

Så mange medlemmer får deres ansøgning screenet og får besked fra robotten, hvis der er noget, vi mangler.

Det giver en mere proaktiv service for medlemmerne og en mere smidig sagsbehandling for medarbejderne.

ROBOT SCREENER ANSØGNINGER TIL EFTERLØN
Gode digitale løsninger, der tager udgangspunkt i medlemmernes behov, er med til at differentiere os i forhold til vores nærmeste konkurrenter. FTFa er pt. en af landets førende digitale a-kasser. Den position vil jeg holde fast i for at indfri medlemmernes forventninger om tilgængelighed og højne serviceniveauet døgnet rundt. Kasper Højvang Kyed, adm. direktør i FTFa

VORES CHATBOT ER NU TO-SPROGET

I FTFa er vi stolte af at have branchens første engelsk-talende chatbot. Det gør en stor forskel for vores chattende medlemmer, hvor hele 14 % af alle vejledninger foregår på engelsk.

Og det er selvom vi i FTFa er langt fra at have så stor en gruppe af medlemmer, der ikke taler dansk.

En chatbot kort fortalt

Vores chatbot er en kunstig intelligens. Den adskiller sig fra robotterne, fordi den bliver klogere, jo flere chats den håndterer. Chatbotten er i stand til at forstå, hvad vores medlemmer spørger den om, selvom der er mange forskellige måder at spørge ind til det samme emne.

HVAD SPØRGER ENGELSK-TALENDE MEDLEMMER ALLERMEST OM?

  1. Hvad skal jeg gøre, når jeg afslutter min uddannelse? og andre dimittend-spørgsmål
  2. Kan jeg beholde mit studiejob, hvis jeg skal på dagpenge efter uddannelsen? og andre spørgsmål om supplerende dagpenge
  3. Hvad skal jeg gøre for at få dagpenge, mens jeg søger job i udlandet? og andre spørgsmål, der handler om EØS-dagpenge
HVAD SPØRGER ENGELSK-TALENDE MEDLEMMER ALLERMEST OM?

CHATBOTTEN SOM SAGSBEHANDLER

Som noget helt nyt er chatbotten begyndt at arbejde sammen med robotterne i FTFa. Den kan sende opgaver videre til en robot, som løser opgaven for medlemmet uden, at en medarbejder kommer ind over.

Chatbotten kan fx:

  • Ændre medlemmernes skattekort
  • Give en besked videre til vores jobrådgivere
  • Fortælle medlemmerne, hvor mange dagpenge de har tilbage
  • Sende officielle breve til vores medlemmer