Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

JOBINDSATS FOR SENIORER FRA FINANSSEKTOREN

FTFa og Finansforbundet er gået sammen om at tilbyde et kursusforløb for ledige seniorer fra finanssektoren. Forløbet hedder Udsyn og ambitioner. På forløbet giver medlemmerne hinanden råd, motivation og selvtillid, og flere er allerede kommet i job. 

Vi skal insistere på, at arbejdsmarkedet også er for seniorer. Vi smider som samfund guld på gaden, og det kan koste os dyrt på den lange bane. Steen Lund Olsen, Formand for hovedbestyrelsen i FTFa

ARBEJDSMARKEDET HAR BRUG FOR ANSATTE MED LANG ERFARING 

Den erfaring og modenhed, man som senior bringer med sig fra et langt arbejdsliv, er guld værd i organisationer og virksomheder.

Udsyn og ambitioner handler om at køre ledige medlemmer, der er fyldt 50 år, og som kommer fra finanssektoren, i stilling til at indtage arbejdsmarkedet på ny.

Grå i toppen, grønne som jobsøgere

De fleste af vores medlemmer fra Udsyn og ambitioner har pga. deres lange joberfaring meget sparsom erfaring som jobsøgere.

For mange er det første gang, de står uden job. Og sidste gang de søgte et job ligger 20 eller 30 år tilbage. Her skal vi være med til at gøre medlemmerne til bedre jobsøgere.

MAN MÅ IKKE STÅ ALENE

Som medlem må du ikke føle dig alene, når du bliver opsagt. Mød Marianne Vibjerg, der er tidligere deltager på Udsyn og ambitioner og hør FTFa's formand, Steen Lund Olsen, fortælle om tankerne bag forløbet. 

Merged Steen Og Marianne

MEDLEMMERNE STRØMMER UD I JOB

Udsyn og ambitioner har kørt i ti måneder, og i den periode har medlemmerne allerede opnået store resultater.

106 medlemmer har deltaget i forløbet, og af dem er hele 53,8% nu videre i job.

Vigtige erfaringer for andre ledige seniorer

Udover at få vores medlemmer tilbage i arbejde gør Udsyn og ambitioner FTFa og Finansforbundet klogere på vores ledige medlemmer over 50 år, og hvad der virker i deres jobsøgning.

Dermed bliver vi endnu bedre til at rådgive og bringe ledige seniorer i job i fremtiden.

MEDLEMMERNE STRØMMER UD I JOB

ET KÆRLIGT PUF GAV MARIANNE SELVTILLIDEN TILBAGE

Marianne Viberg havde været ledig 12 måneder, da hun får en plads på Udsyn og ambitioner. Tre måneder inde i forløbet står hun med tre jobtilbud på hånden. I sidste ende valgte hun et job i FTFa som medlemskonsulent.

MEDLEMMERNE ER HINANDENS STØRSTE MOTIVATORER

Workshops, personlige samtaler, virksomhedsbesøg, eksterne oplæg og jobformidling er blot nogle af de elementer, som medlemmerne får på Udsyn og ambitioner. 

Men netværket er det, der gør den største forskel
På forløbet er deltagerne sat sammen to og to i buddy-ordninger. Derudover er deltagerne inddelt i grupper, hvor de løfter hinandens humør og gejst med inspiration, råd og udvekslinger af erfaringer. 

Både medlemmer og jobrådgivere nævner fælleskabet og netværket mellem medlemmerne som en af de helt store fordele.

 

VI SKAL VÆRE DER FOR MEDLEMMER, DER MØDER MODGANG

Er du fyldt 55 år, er det statistisk sværere at finde et nyt arbejde.

Arbejdsmarkedet og arbejdsgivere vil have unge kandidater med faglighed og kompetencer, man ikke så let kan matche som senior, med mindre man har efteruddannet sig løbende.

I sådan en situation skal vores medlemmer regne med, at vi som a-kasse støtter op om deres nye situation.

Udsyn og ambitioner gik i gang i december 2021 og kører frem til september 2023.